คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์

คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์

เล่มที่ 1

การพิพากษาเบื้องหน้าพระบัลลังก์ใหญ่สีขาวแห่งยุคสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว! พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ได้ทรงแสดงความจริงเพื่อปฏิบัติพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอนมวลมนุษย์ของพระองค์ โดยผ่านทางวิวรณ์ทั้งหลายและการพิพากษาแห่งพระวจนะของพระเจ้า บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรกำลังค่อยๆ ระลึกได้ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของพวกเขา และกำลังค้นหาเส้นทางที่จะหนีรอดจากอิทธิพลของซาตานและได้มาซึ่งความรอด และกำลังค่อยๆ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยชีวิตของพวกเขา ประสบการณ์จริงเหล่านี้ให้คำพยานว่าพระราชกิจแห่งการพิพากษาที่ปฏิบัติโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้นเป็นพระราชกิจแห่งการชำระมวลมนุษย์ให้บริสุทธิ์และช่วยมวลมนุษย์ให้รอดอย่างถ้วนทั่ว

คำพยานจากประสบการณ์

ดาวน์โหลด

ติดต่อเราผ่าน Messenger