การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า (ข้อที่คัดสรร)

recital-the-word-appears-in-the-flesh-selections-0

การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า (ข้อที่คัดสรร)

ฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อเข้าใจเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของความรอดแห่งมวลมนุษย์ของพระเจ้า ความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า เนื้อแท้ของพระคริสต์ สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็น บทอวสานและบั้นปลายของมวลมนุษย์ และแง่มุมอื่นๆ ของความจริง

เพิ่มเติม
ผลการค้นหา
  • ทั้งหมด

ติดต่อเราผ่าน Messenger