เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า เพลงสรรเสริญคริสตจักร

เพลงสรรเสริญใหม่ล่าสุด

พระเจ้ารักมนุษย์ที่สุด

เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  00:00
  00:00
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  029 พระเจ้ารักมนุษย์ที่สุด เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญคริสตจักร
  025 God's Words Create Miracles เพลงสรรเสริญคริสตจักร
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  088 How to Establish a Normal Relationship With God เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  150 How God Rules Over All Things เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  414 Break Through Notions of Nationality and Ethnicity to Seek God's Appearance เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  466 Do You Have a Normal Relationship With God? เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  453 God Hopes for Man to Truly Repent เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  067 God Is Seeking Your Heart and Your Spirit (Version 2) เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  203 God Is the Beginning and the End เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  143 God's Disposition Is Lofty and Grand (Version 2) เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  318 God's Wondrous Deeds in Managing All Things เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  464 Life in the Kingdom Is More Beautiful เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า

  อัลบั้มเพลงสรรเสริญ

  เพลงใหม่ของอาณาจักร

  แทร็กเพลงสรรเสริญ