เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า เพลงสรรเสริญคริสตจักร

เพลงสรรเสริญใหม่ล่าสุด

ความจริงของงานแห่งการพิชิตชัยในยุคสุดท้าย

เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  00:00
  00:00
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  379 ความจริงของงานแห่งการพิชิตชัยในยุคสุดท้าย เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  518 ผู้ที่ทุ่มเทให้พระเจ้านั้นได้รับพร เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  140 รักของพระเจ้าเป็นจริงที่สุด เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  050 การพิพากษาของยุคสุดท้ายคือพระราชกิจเพื่อยุติยุคนั้น เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  139 ความรักและเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตนเอง เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  157 ความนึกคิดและจินตนาการจะไม่มีวันช่วยให้เจ้ารู้จักพระเจ้า เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  040 พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตานและช่วยมนุษย์ให้รอด เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  166 ถวายการอุทิศที่มีค่าที่สุดแด่พระเจ้า เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  131 มนุษย์สามารถเป็นคนสนิทของพระเจ้าได้ เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  112 การเป็นพยานให้พระเจ้าคือหน้าที่ของมนุษย์ เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  277 พระเจ้าปรารถนาผู้ที่สามารถสานต่อเจตจำนงของพระองค์อย่างแรงกล้า เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
  024 ทั่วทั้งจักรวาลเริ่มต้นใหม่ เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า

  อัลบั้มเพลงสรรเสริญ

  เพลงใหม่ของอาณาจักร

  แทร็กเพลงสรรเสริญ