จุดกำเนิดและพัฒนาการของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 48:27
จุดกำเนิดและพัฒนาการของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ในยุคพระคุณ องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญาต่อบรรดาผู้ติดตามของพระองค์ว่า “เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:3) พระองค์ยังได้ตรัสคำเผยพระวจนะด้วยว่า “เพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไร การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น” (มัทธิว 24:27)

อ่านเพิ่มเติม>
มองดูการปรากฏพระองค์ของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์
มองดูการปรากฏพระองค์ของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์
A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China
A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China
The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China
The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China
Woe to Those Who Crucify God Once Again
Woe to Those Who Crucify God Once Again
Church-life-27
Church-life-21
Church-life-22
Church-life-23
Church-life-24
Church-life-25
Church-life-26
Church-life-29
Church-life-28
Church-life-27
Church-life-21
Church-life-22
Church-life-23
Church-life-24
Church-life-25
Church-life-26
Church-life-29
Church-life-28
Spreading The Gospel-27
Spreading The Gospel-22
Spreading The Gospel-23
Spreading The Gospel-24
Spreading The Gospel-25
Spreading The Gospel-26
Spreading The Gospel-28
Spreading The Gospel-29
Spreading The Gospel-21
Spreading The Gospel-27
Spreading The Gospel-22
Spreading The Gospel-23
Spreading The Gospel-24
Spreading The Gospel-25
Spreading The Gospel-26
Spreading The Gospel-28
Spreading The Gospel-29
Spreading The Gospel-21
Singing And Dancing-21
Singing And Dancing-22
Singing And Dancing-23
Singing And Dancing-24
Singing And Dancing-25
Singing And Dancing-26
Singing And Dancing-27
Singing And Dancing-28
Singing And Dancing-29
Singing And Dancing-21
Singing And Dancing-22
Singing And Dancing-23
Singing And Dancing-24
Singing And Dancing-25
Singing And Dancing-26
Singing And Dancing-27
Singing And Dancing-28
Singing And Dancing-29

สายด่วนข่าวประเสริฐ:

แสดงเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา
ติดตามเรา
ฝากข้อความ