พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เพิ่มเติม

จุดกำเนิดและพัฒนาการของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ในยุคพระคุณ องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญาต่อบรรดาผู้ติดตามของพระองค์ว่า “เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:3) พระองค์ยังได้ตรัสคำเผยพระวจนะด้วยว่า “เพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไร การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น” (มัทธิว 24:27)

อัลบั้มรูปภาพของคริสตจักร

  • ชีวิตของคริสตจักร
  • การเผยแพร่ข่าวประเสริฐ
  • การขับร้องและเต้นรำ

ติดต่อเรา

สายด่วนข่าวประเสริฐ

  • เอเชีย
  • ยุโรป
  • โอเชียเนีย
  • อเมริกา
แสดงเพิ่มเติม

ช่องทางเชื่อมต่อเพิ่มเติม

+66-06-5531-2978 contact.th@kingdomsalvation.org

ฝากข้อความ

    ติดต่อเราผ่าน Messenger