บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

readings-records-of-talks-of-Christ-of-the-last-days

บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

จงฟังการอ่านพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ซึ่งสามารถแก้ไขสถานการณ์สารพันและความลำบากยากเย็นที่สัมพันธ์กับความจริง ซึ่งพวกเราเผชิญในกระบวนการแห่งการเชื่อในพระเจ้าและการไล่ตามเสาะหาความจริง อีกทั้งแนะนำและนำทางให้พวกเราเข้าใจความจริงและเติบโตในชีวิต

เพิ่มเติม
ผลการค้นหา
  • ทั้งหมด

ติดต่อเราผ่าน Messenger