คู่มือสำหรับความเชื่อ

40 บทความ

เรื่องราวเกี่ยวกับการเฝ้าเดี่ยว: การรับเอาการดลใจจากเรื่องราวของการที่อับราฮัมพลีอุทิศอิสอัค

โดย เซียวกั๋ว พระคัมภีร์บอกเล่าเรื่องราวของอับราฮัม เมื่ออับราฮัมอายุหนึ่งร้อยปี พระเจ้าได้ทรงมอบบุตรชายคนหนึ่งให้เขา ซึ่งก็คืออิสอัค อย่างไรก็ตาม …

ติดต่อเราผ่าน Messenger