พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: ชีวิตคริสเตียน

ชีวิตคริสเตียน

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: ชีวิตคริสเตียน

จาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์
อัปเดตครั้งล่าสุด:

รายการการอ่านพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ ประกอบด้วยการทำงานสามขั้นตอน การพิพากษาในยุคสุดท้าย การทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และชุดอื่น ๆ จะนำให้คุณเข้าใจความลึกลับของแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า และก้าวตามรอยพระบาทของพระเจ้า

เพิ่มเติม
อัปเดตครั้งล่าสุด:วันที่ 11 เดือน 12 ปี 2021
ผลการค้นหา
 • พระราชกิจสามช่วงระยะ
 • การทรงปรากฎและพระราชกิจของพระเจ้า
 • การพิพากษาในยุคสุดท้าย
 • การจุติเป็นมนุษย์
 • การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้า
 • พระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็น
 • ความล้ำลึกเกี่ยวกับพระคัมภีร์
 • การเปิดโปงมโนคติอันหลงผิดทางศาสนา
 • การเปิดโปงความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์
 • การเข้าสู่ชีวิต
 • บั้นปลายและบทอวสาน

ติดต่อเราผ่าน Messenger