วิดีโอล่าสุด

การอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เพิ่มเติม
  • ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล
  • พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล
  • พระวจนะของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินไปในคริสตจักรต่างๆ
  • หนทางเพื่อการรู้จักพระเจ้า

การอ่านพระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

เพิ่มเติม
  • การรู้จักพระเจ้า
  • พระราชกิจสามช่วงระยะ
  • การทรงปรากฎและพระราชกิจของพระเจ้า
  • การพิพากษาในยุคสุดท้าย

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: การรู้จักพระเจ้า | บทตัดตอน 1

เจ้าทุกคนควรตรวจสอบใหม่ว่า ตลอดชั่วชีวิตของเจ้า เจ้าได้เชื่อในพระเจ้าอย่างไร เพื่อที่เจ้าอาจจะได้เห็นว่า ในขณะที่กำลังทำการติดตามพระเจ้า เจ้าได้เข้าใจ…

ติดต่อเราผ่าน Messenger