หนังคริสเตียน "ฝ่าพ้น บ่วงพราง" การต้อนรับการเสด็จมาถึงครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้า

วันที่ 24 เดือน 02 ปี 2024

สองพันปีก่อนในตอนที่องค์พระเยซูเจ้าทรงพระราชกิจแห่งการไถ่ พระองค์ทรงทนทุกข์กับการให้ร้ายและการกล่าวโทษอย่างรุนแรงจากชุมชนศาสนาชาวยิว ผู้นำชาวยิวรวมกำลังกับรัฐบาลโรมันและตรึงพระองค์บนกางเขน ในยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมาในรูปมนุษย์—ได้เสด็จมายังประเทศจีนเพื่อทรงงานแห่งการพิพากษา และคราวนี้พระองค์ก็ทรงเผชิญกับการกล่าวโทษ ปราบปราม และจับกุมจากรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนและโลกศาสนาอีกครั้ง ข่าวลือและความเข้าใจผิดที่ตัดสินและใส่ร้ายคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แพร่ออกไปราวกับบ่วงที่มองไม่เห็น ครอบงำและควบคุมผู้เชื่อมากมายนับไม่ถ้วน โศกนาฏกรรมแห่งประวัติศาสตร์กำลังย้อนคืนมาอีกครั้ง…

ตัวละครเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้คือหนึ่งในผู้เชื่อที่มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ครั้งแรกที่ได้ยินข่าวประเสริฐแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เธอรู้สึกสับสนมากจากข่าวลือของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์และผู้นำทางศาสนา เธอติดกับและหลงอยู่ในความสับสนของตัวเอง… หลังจากการโต้เถียงกันอย่างคร่ำเคร่งหลายครั้ง พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็นำให้เธอตระหนักความจริง และในที่สุดเธอจึงมองเห็นข้อเท็จจริงเบื้องหลังข่าวลือนั้นได้อย่างทะลุปรุโปร่ง จนได้มาหลุดพ้นจากบ่วงและเห็นการทรงปรากฏของพระเจ้าเที่ยงแท้…

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger