คำพยานของประสบการณ์ชีวิต

228 บทความ 208 วิดีโอ

เป็นอิสระจากความริษยา

ช่วงต้นปี 2021 ผมได้รับใช้เป็นคนประกาศและได้ทำงานคู่กับพี่มัทธิวเพื่อเฝ้าดูงานคริสตจักร ผมเพิ่งจะเริ่มทำหน้าที่นั้น และยังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเยอะ เลย…

ความรู้เรื่องอุปนิสัยของศัตรูของพระคริสต์อันเล็กน้อยของฉัน

ปี 2021 ฉันได้รับเลือกเป็นผู้นำคริสตจักร เป็นเวลานึง ที่ฉันมีปัญหากับงานให้น้ำของเรา ผู้ให้น้ำบางคนไม่มาร่วมชุมนุมอย่างสม่ำเสมอ และพอมาร่วมจริงๆ ก็แทบ…

บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการให้น้ำผู้เชื่อใหม่

เดือนมกราคมปีนี้ ฉันให้นำผู้มาใหม่ที่คริสตจักร ฉันรับผิดชอบพี่หลิวกับสามีที่เป็นผู้มาใหม่ หัวหน้างานบอกฉันว่า สามีของพี่หลิวเพิ่งเริ่มสืบค้นงานในยุคสุ…

เมื่อฉันมีความยากลำบากในการประกาศข่าวประเสริฐ

ปี 2020 ฉันยอมรับงานของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย ช่างเป็นพรอันยิ่งใหญ่ ที่ได้ต้อนรับการทรงกลับมา เพื่อเผยแผ่ข่าวดีที่สำคัญอย่างเหลือเชื่อนี…

การเติบโตผ่านความล้มเหลวและความเสื่อมถอย

ธันวาคมปี 2020 ฉันยอมรับงานแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ สองสามเดือนก่อน ฉันถูกเลือกเป็นผู้นำคริสตจักร มีงานที่ต้องทำและปัญหาที่ต้องแก้มาก…

เมื่อครอบครัวพยายามหยุดฉันจากการเชื่อในพระเจ้า

เมื่อมีนาคมปี 2018 มีญาติมาประกาศข่าวประเสริฐแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แก่ฉัน และชวนฉันไปเข้าร่วมการชุมนุมออนไลน์ ผ่านการอ่านพระเจ้าวจน…

ฉันก้าวผ่านการแทรงแซงของพ่อมาอย่างไร

18 พฤศจิกายนปี 2021 ฉันได้รู้จักพี่น้องชายหญิงจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์บนอินเทอร์เน็ต ด้วยการอ่านพระวจนะ และฟังสามัคคีธรรมของพวกเขา ฉัน…

การไล่ตามเสาะหาความจริงเปลี่ยนฉัน

พฤษภาคมปี 2018 ฉันจากบ้านไปร่วมกองทัพ ในกองทัพ เมื่อผู้นำออกคำสั่ง ยศต่ำกว่าก็ทำตามอย่างเชื่อฟัง เวลากำกับดูแลงานของเรา พวกผู้นำก็สั่งให้เราทำโน่นทำนี…

การดุด่าผู้คนอย่างจองหองเปิดโปงความอัปลักษณ์ของฉัน

เมื่อตุลาคมปีก่อน ผมดูแลงานข่าวประเสริฐของคริสตจักร มีคนใหม่ๆ ในคริสตจักรสองสามคนที่เพิ่งเริ่มทำหน้าที่ ผมก็เลยสามัคคีธรรมกับพวกเขาถึงหลักธรรมในการแบ่…

การเข้าใจว่าการเป็นคนดีหมายถึงอะไร

ตั้งแต่เด็ก พ่อแม่สอนให้ฉันเป็นธรรม มีเหตุผล ใจดีต่อผู้อื่น เข้าใจความยากลำบากของคนอื่น และไม่คิดเล็กคิดน้อย พวกท่านว่านั่นคือการเป็นคนดี และผู้อื่นก็…

บททดสอบจากสภาพแวดล้อมอันยากลำบาก

สังคมส่งผลกับตัวผมตั้งแต่เด็ก ผมชอบการเข้ากับคนอื่นได้ดีในทุกอย่างที่ทำ ทั้งตัวผมและคนรอบตัว ต่างก็เป็นคริสเตียน แต่พอ ผมโหยหาที่จะเรียนรู้และแสวงหาข้…

วิธีเผชิญความยากลำบากในการแบ่งปันข่าวประเสริฐ

ผมอาศัยอยู่ที่เมืองเล็กๆ ในเปรู ทั้งครอบครัวผมนับถือนิกายคาทอลิก รวมถึงคนส่วนใหญ่ที่หมู่บ้านนั้น แต่ด้วยความที่โบสถ์คาทอลิกในหมู่บ้านเรา ไม่มีบาทหลวงเ…

ผลสืบเนื่องของอุปนิสัยอันโอหัง

ในปี 2006 ผมยังเป็นนักเรียนมัธยม ตอนที่เราศึกษาพระคัมภีร์ ครูจะให้ผมกล่าวเปิดงานและแนะนำตัวศิษยาภิบาลที่จะเทศให้เราฟัง พวกท่านพูดว่าผมมีเสียง ดีและแหล…

หน้าที่อันไม่อาจเลี่ยง

เดือนกันยายนปี 2020 ฉันยอมรับงานในยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จากนั้น ฉันก็หมั่นเข้าชุมนุม และถามพี่น้องชายหญิงถึงสิ่งที่ไม่เข้าใจ ฉันยังสาม…

ประโยชน์ที่ได้รับผ่านความทุกข์ยาก

ช่วงปลายปี 2019 ญาติคนหนึ่งแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้ายกับผม ผมเห็นว่าพระวจนะเปี่ยมสิทธิอำนาจ และเป็นความจริง ผมรู้สึกเห…

เหตุใดฉันจึงไม่ยอมร่วมมือกับผู้อื่น?

วันหนึ่ง ที่คริสตจักรมีการเลือกตั้งคนทำงานข่าวประเสริฐ พอประกาศผลมา ฉันก็ประหลาดใจที่เห็นพี่น้องชายหญิงเลือกฉัน ฉันตื่นเต้นทีเดียว คิดว่าการถูกเลือก แ…

ระวัง! ศัตรูของพระคริสต์อยู่รอบตัวคุณ!

มีนาคมปี 2021 ฉันยอมรับงานในยุคสุดท้ายของพระเจ้า ฉันอ่านพรวะจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มากมาย เข้าชุมนุมกับพี่น้องชายหญิงบ่อยๆ และไม่นานนัก ฉันก็เป…

ติดต่อเราผ่าน Messenger