ตัวอย่างภาพยนตร์พระกิตติคุณ "การรับขึ้นไปขณะอยู่ในอันตราย"

วันที่ 21 เดือน 04 ปี 2024

จ้าวจื้อกังเป็นผู้อาวุโสของคริสตจักรท้องถิ่นในจีน ในฐานะผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เขามีความหวังสูงสุดเช่นเดียวกับคริสตชนอีกหลายคน คือการถูกรับขึ้นไปตอนยังมีชีวิต ได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าและปกครองร่วมกับพระองค์ ในปี ค.ศ. 1999 หลังจากผู้นำคริสตจักรแถลงข้อความว่า "ปี 2000 องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้ง และผู้เชื่อของพระองค์จะถูกรับขึ้นไปโดยที่ยังมีชีวิตอยู่" เขาก็ยิ่งตื่นเต้นและกระตือรือร้นกว่าที่เคย เขาหวังและตั้งตารออนาคตที่จะมาถึงด้วยความเชื่อและความมั่นใจ… อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2000 ผ่านพ้นไป ความหวังของเขากลับสูญเปล่า นิกายของเขาเกิดวิกฤตทางความเชื่ออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เขาจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าเส้นทางที่เขาเลือกนั้นถูกต้องหรือไม่

หลังข่าวประเสริฐเรื่องการมาถึงแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แพร่ไปทั่วนิกาย จ้าวจื้อกังและกลุ่มคนทำงานก็เสวนาและถกเถียงกับผู้ประกาศจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างลึกล้ำ การเสวนาเหล่านี้พูดถึงความเชื่อต่างๆ ที่พวกเขายืนยันมาตลอดหลายปีในนิกายของตน… ท้ายที่สุดจ้าวจื้อกังก็มองเห็นได้ชัดเจนว่า พวกเขาถูกศัตรูของพระคริสต์ในศาสนาพาให้หลงผิดและสับสน เขาตระหนักรู้ความจริงอย่างรวดเร็วและมายอมรับงานของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ในที่สุดเขาก็ถูกรับขึ้นไปหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า ที่ซึ่งเขาอดคร่ำครวญไม่ได้ว่า "การถูกรับขึ้นไปของข้าพระองค์นั้นตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง!"

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger