ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ความทรงจำอันเจ็บปวด" การกลับใจของผู้สูงอายุของคริสตจักร

วันที่ 02 เดือน 01 ปี 2024

ฟาน โกวอี้เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งของคริสตจักรบ้านแห่งหนึ่งในประเทศจีน ระหว่างช่วงเวลากว่ายี่สิบปีของการปรนนิบัติ เขาเลียนแบบเปาโลเสมอ และทำงานหนักและสละตัวเองเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกระตือรือร้นเป็นอันมาก ยิ่งไปกว่านั้น เขาเชื่ออย่างมั่นคงว่าในการไล่ตามเสาะหาความเชื่อด้วยวิธีนี้ของเขา เขาก็กำลังดำเนินการตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์ และว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมา เขาก็จะถูกรับขึ้นไปสู่อาณาจักรสวรรค์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาได้พบเจอกับความรอดของยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เขาก็ยึดติดกับมโนคติของเขา เขาปฏิเสธ ต่อต้านและกล่าวโทษพระราชกิจของยุคสุดท้ายของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า… ต่อมาหลังจากที่ได้ก้าวผ่านการถกเถียงกับผู้ประกาศทั้งหลายจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หลายครั้ง ฟาน โกวอี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาสู่ความจริงในที่สุด และมาเข้าใจอย่างแท้จริงว่าการดำเนินการตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์หมายถึงอะไร รวมถึงวิธีที่จะไล่ตามเสาะหาความเชื่อของเขาในวิธีที่จะทำให้เขาสามารถบรรลุความรอดและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้…

แต่ละครั้งที่เขานึกย้อนกลับไปว่าเขาเคยเป็นคนยังไงในอดีต ความทรงจำทั้งหลายก็ทิ่มแทงหัวใจของเขาเหมือนกับหนามยอกอก…

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger