ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ทบทวนเรื่องความรอด" คำพยานที่แท้จริงของผู้อาวุโสแห่งคริสตจักร

วันที่ 16 เดือน 02 ปี 2022

หยางหมิงหยวนเป็นผู้อาวุโสในคริสตจักรบ้าน วันหนึ่งเขาได้ยินว่าผู้อาวุโสซู ซึ่งเป็นที่เคารพอย่างสูงในคริสตจักร ยอมรับฟ้าแลบจากทิศตะวันออก เขาตื้นตันใจอย่างมากและตัดสินใจที่จะแสวงหาและสืบค้นฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ผ่านการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คำถามเรื่องการเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทำเขาสับสนมาตลอดหลายปีก็ได้รับการแก้ไข เขาเรียนรู้ว่า การถูกช่วยให้รอดคือการอภัยในบาป ไม่ใช่ความรอดอันบริบูรณ์ มีเพียงการยอมรับการพิพากษาและชำระให้บริสุทธิ์ในยุคสุดท้ายของพระเจ้า รวมถึงได้รับการแก้ไขธรรมชาติอันเปี่ยมบาปโดยถ้วนทั่วเท่านั้น ที่จะทำให้เขาได้มีคุณสมบัติในการเข้าสู่ราชอาณาจักรสวรรค์ หยางมิงหยวนอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เยอะมาก และค้นพบว่าพระวจนะนั้นเป็นความจริงและเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า เขาเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงกลับมา จึงยอมรับพระองค์อย่างเปี่ยมสุข ต่อมา เขาได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้เชื่อที่มีสถานะต่ำกว่า และในเวลาไม่กี่เดือน ผู้คนราวห้าถึงหกพันคนก็มายอมรับข่าวประเสริฐ หยางหมิงหยวนคิดว่าตนจะได้เป็นผู้นำต่อไป แต่กลับต้องประหลาดใจที่คริสตจักรจัดเตรียมหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐให้เขา ในขณะที่เพื่อนร่วมงานได้รับเลือกให้เป็นผู้นำ ขณะประกาศข่าวประเสริฐนั้น การสามัคคีธรรมตามความจริงของเขากลับไม่ชัดเจนเท่าของพี่โจวซึ่งเป็นคู่ทำงาน…ด้วยความไม่พอใจที่ต้องตกเป็นรอง เขาจึงทำงานหนักเพื่อให้ตนมีความจริง และบ่อยครั้งก็เผลออวดตนต่อหน้าคนอื่นว่าเขาทำงานหนักและทนทุกข์มามากแค่ไหนเพื่อพิสูจน์จุดแข็งของตนและได้รับความนับถือจากผู้อื่น หยางหมิงหยวนต้องประหลาดใจที่สิ่งนี้ทำให้เขาถูกพี่น้องชายหญิงตัดแต่งและจัดการ อีกทั้งพระเจ้าก็ทรงสั่งสอนและบ่มวินัยเขาอย่างร้ายแรง หลังจากประสบกับการพิพากษา ตีสอน สั่งสอน และบ่มวินัยจากพระเจ้า หยางหมิงหยวนได้รับสิ่งใดกันแน่? เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? เชิญรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ เพื่อหาคำตอบไปด้วยกัน

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger