ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ใครคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของฉัน"

วันที่ 18 เดือน 08 ปี 2020

หลิวจี้จงคือผู้อาวุโสคนหนึ่งที่คริสตจักรของบ้านในท้องถิ่นแห่งหนึ่งในประเทศจีน เขาเป็นผู้เชื่อมาเป็นเวลากว่า 30 ปี และยึดมั่นอยู่เนืองนิตย์ว่า "พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า" "พระคัมภีร์เป็นตัวแทนของพระเจ้า" "การที่เชื่อในพระเจ้าหมายถึงการที่เชื่อในพระคัมภีร์ การที่เชื่อในพระคัมภีร์หมายถึงการที่เชื่อในพระเจ้า" ในหัวใจของเขา พระคัมภีร์นั้นอยู่สูงสุด เนื่องจากการรักใคร่บูชาที่มีต่อและความเชื่อในพระคัมภีร์แบบไม่ลืมหูลืมตาของเขา เขาไม่เคยแสวงหาหรือมองไปที่พระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อเขากีดขวางบรรดาผู้เชื่อไม่ให้อ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทางออนไลน์ เขาได้พบกันโดยบังเอิญกับบรรดานักบวชจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ หลังจากที่ผ่านพ้นการถกเถียงอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับความจริง ในที่สุดเขาสามารถมองเห็นสัมพันธภาพระหว่างพระคัมภีร์กับพระเจ้าได้อย่างชัดเจนหรือไม่? เขาสามารถถอยออกไปจากพระคัมภีร์เพื่อเข้าใจว่าพระคริสต์คือความจริง หนทาง และชีวิตหรือไม่? เขาจะถูกรับขึ้นไปเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหรือไม่?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger