22 เมื่อราชอาณาจักรเป็นจริงบนโลก

Chorus

เมื่ออาณาจักรพระเจ้าเป็นจริงบนโลก

จะไร้สงคราม

ภัยพิบัติ อดอยาก แผ่นดินไหว

จะไร้การสร้างอาวุธอีกต่อไป

เมื่ออาณาจักรพระเจ้าเป็นจริงบนโลก

ความสงบและสันติแผ่คลุม

ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ตามธรรมดา

ชาติมีปฏิสัมพันธ์ตามธรรมดา


Verse 1

ปัจจุบันไม่สามารถเทียบการนี้

ความวุ่นวายภายใต้ฟ้าสวรรค์

มีการโค่นอำนาจในหลายชาติ

ภายหลังถ้อยดำรัสพระองค์

ผู้คนค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป

แต่ละประเทศแตกแยกกัน

ทีละน้อยจากภายใน

ภายหลังถ้อยดำรัสพระองค์


Verse 2

โลกเปลี่ยนมากมายไร้คนสังเกต

ขณะที่น้ำพระทัยผันแปร

ฐานรากที่มั่นคงของบาบิโลน

สั่นราวปราสาทบนผืนทราย

สัญญาณทุกรูปแบบที่ปรากฏ

แสดงว่าวันสุดท้ายได้มาถึง

นี่คือแผนสำหรับงานพระองค์

ทุกชาติจะต้องแตกสลายไป


Bridge

โสโดมเก่าจะไม่มีอีกต่อไป

จะโดนทำลายเป็นคราวที่สอง

พระเจ้าตรัสว่า "โลกกำลังสลาย!

บาบิโลนอยู่ในภาวะอัมพาต!"


Chorus

เมื่ออาณาจักรพระเจ้าเป็นจริงบนโลก

จะไร้สงคราม

ภัยพิบัติ อดอยาก แผ่นดินไหว

จะไร้การสร้างอาวุธอีกต่อไป

เมื่ออาณาจักรพระเจ้าเป็นจริงบนโลก

ความสงบและสันติแผ่คลุม

ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ตามธรรมดา

ชาติมีปฏิสัมพันธ์ตามธรรมดา

เมื่ออาณาจักรพระเจ้าเป็นจริงบนโลก

จะไร้สงคราม

ภัยพิบัติ อดอยาก แผ่นดินไหว

จะไร้การสร้างอาวุธอีกต่อไป

เมื่ออาณาจักรพระเจ้าเป็นจริงบนโลก

ความสงบและสันติแผ่คลุม

ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ตามธรรมดา

ชาติมีปฏิสัมพันธ์ตามธรรมดา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การตีความความล้ำลึกต่างๆ แห่ง “พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล” บทที่ 22 และ 23

ก่อนหน้า: 21 ราชอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาขึ้นท่ามกลางมนุษย์

ถัดไป: 23 พระเจ้าทรงครองราชย์ในราชอาณาจักร

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger