23 พระเจ้าทรงครองราชย์ในราชอาณาจักร

Chorus

พระเจ้าครองราชอาณาจักรพระเจ้าครองทั้งจักรวาล

ทรงเป็นราชันแห่งอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล


Verse 1

บัดนี้เป็นต้นไป พระเจ้าจะรวบรวม

เหล่าผู้ที่ไม่ได้ถูกรับเลือก

บัดนี้เป็นต้นไป จะทรงเริ่มต้น

ทำงานท่ามกลางคนต่างชาติ

บัดนี้เป็นต้นไป จะทรงประกาศ

ราชบัญญัติบริหาร

ไปทั่วทั้งจักรวาล เพื่อพระองค์จะได้

ทรงราชกิจขั้นต่อไปได้สำเร็จ


Verse 2

บัดนี้เป็นต้นไป พระเจ้าจะทรงตีสอน

เพื่อเผยแผ่ราชกิจในคนต่างชาติ

บัดนี้เป็นต้นไป จะทรงใช้กำลัง

พระองค์จะใช้กำลังต้านคนต่างชาติ

บัดนี้เป็นต้นไป พระองค์จะทำเช่นนี้

ยามทำราชกิจท่ามกลางผู้ถูกเลือก

เมื่อคนของพระเจ้าใช้อำนาจ

ทุกคนบนโลกจะถูกพิชิตลง

พระเจ้าจะพักและปรากฏต่อผู้ถูกพิชิต


Chorus

พระเจ้าครองราชอาณาจักรพระเจ้าครองทั้งจักรวาล

ทรงเป็นราชันแห่งอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล


Bridge

พระเจ้าทรงปรากฏในแดนศักดิ์สิทธิ์

และซ่อนพระองค์จากดินแดนอันโสมม

เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าและถูกพิชิต

จะสามารถมองเห็นพระพักตร์

พวกเขามองเห็นได้ด้วยสองตาของตน

และได้ยินสุรเสียงด้วยหูตน

นี่คือพระพรที่พระเจ้าลิขิตไว้

แก่ผู้คนที่เกิดในยุคสุดท้าย


Chorus

พระเจ้าครองราชอาณาจักรพระเจ้าครองทั้งจักรวาล

ทรงเป็นราชันแห่งอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล


Verse 3

เมื่อทรงเปิดม้วนหนังสือ เมื่อนั้นจะเป็นวัน

ที่เหล่าผู้คนจะถูกตีสอน

เมื่อทรงเปิดม้วนหนังสือ ผู้คนที่อยู่ทั่วโลกนั้น

จะถูกเกณฑ์เข้าสู่บททดสอบ

ยามทรงเปิดม้วนหนังสือ ราชกิจถึงจุดสูงสุด

ผู้คนจะอยู่ในดินแดนอันไร้แสง

ท่ามกลางภัยจากสภาพแวดล้อม

ผู้คนทั้งมวลจะได้ใช้ชีวิต


Chorus

พระเจ้าครองราชอาณาจักรพระเจ้าครองทั้งจักรวาล

ทรงเป็นราชันแห่งอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล


Outro

เพราะวันแห่งพระเจ้า ใกล้เข้ามาต่อหน้าคน

ใครเล่าจะไม่กลัวเกรง

และใครเล่าจะไม่ปีติในสิ่งนี้

ในที่สุดก็ถึงจุดจบ เมืองบาบิโลนอันโสมม

มนุษย์ได้พบกับโลกใบใหม่

ทุกอย่างเริ่มใหม่ ทั้งสวรรค์และโลก


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 29

ก่อนหน้า: 22 เมื่อราชอาณาจักรเป็นจริงบนโลก

ถัดไป: 24 องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงปล่อยฟ้าร้องทั้งเจ็ด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger