21 ราชอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาขึ้นท่ามกลางมนุษย์

Verse 1

ในจักรวาลและแผ่นดินโลก

พระปัญญาปรากฏชัดเจน

ท่ามกลางสรรพสิ่งและผู้คนทั้งปวง

เกิดดอกผลแห่งพระปัญญา

สรรพสิ่งดูราวสิ่งต่างๆ ในราชอาณาจักรพระเจ้า

มนุษย์พักอยู่ภายใต้ฟ้าสวรรค์ของพระองค์

ดั่งแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์


Pre-chorus

พระเจ้าทรงพักในศิโยนได้อีกครา

คนสามารถใช้ชีวิตภายใต้การทรงนำ


Chorus

คนบริหารจัดการทุกสิ่งในพระหัตถ์พระเจ้า

ปัญญาและรูปลักษณ์เดิม

กลับคืนสู่พวกเขาทั้งสองสิ่ง

หมดสิ้นผงคลี บริสุทธิ์ดังหยกงาม

แต่ละคนใบหน้าดังธรรมิกชน

เพราะราชอาณาจักรสถาปนา

ขึ้นมาท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง


Verse 2

พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวเหนือมนุษย์ทั้งปวง

พระองค์ทอดพระเนตรไปรอบกาย

ไม่มีสิ่งใดที่ดูแล้วเก่า

ไม่มีผู้ใดเป็นเหมือนดังเดิม

พระเจ้าทรงพักบนพระบัลลังก์

ทรงเอนพระวรกายเหนือจักรวาล

ทุกสิ่งได้ความบริสุทธิ์คืนมา

และพระเจ้าทรงพึงพอพระทัย


Pre-chorus

พระเจ้าทรงพักในศิโยนได้อีกครา

คนสามารถใช้ชีวิตภายใต้การทรงนำ


Chorus

คนบริหารจัดการทุกสิ่งในพระหัตถ์พระเจ้า

ปัญญาและรูปลักษณ์เดิม

กลับคืนสู่พวกเขาทั้งสองสิ่ง

หมดสิ้นผงคลี บริสุทธิ์ดังหยกงาม

แต่ละคนใบหน้าดังธรรมิกชน

เพราะราชอาณาจักรสถาปนา

ขึ้นมาท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 16

ก่อนหน้า: 20 โฉมพระพักตร์ขององค์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรรุ่งโรจน์เลยพ้นการเปรียบเทียบ

ถัดไป: 22 เมื่อราชอาณาจักรเป็นจริงบนโลก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger