บทที่ 27

พระเจ้าแท้จริงพระองค์เดียวผู้ทรงครองราชย์เหนือจักรวาลและทุกสรรพสิ่ง—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย!  นี่คือคำพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการพิสูจน์อันโต้แย้งไม่ได้!  พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทรงงานเพื่อแสดงคำพยานในทุกแห่งหน เพื่อที่ว่าไม่มีผู้ใดเลยที่จะมีความเคลือบแคลงสงสัย  กษัตริย์ผู้ทรงชัย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!  พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือโลก พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือบาป และพระองค์ได้ทรงสำเร็จลุล่วงการไถ่ของพระองค์แล้ว!  พระองค์ทรงช่วยพวกเราให้รอด ซึ่งก็คือผู้คนกลุ่มนี้ที่ถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม และทำให้พวกเราครบบริบูรณ์เพื่อที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์  พระองค์ทรงใช้ฤทธานุภาพแห่งกษัตริย์เหนือแผ่นดินโลกทั้งมวล ยึดแผ่นดินนี้กลับคืนและไล่ล่าซาตานให้ลงไปสู่บาดาลลึก  พระองค์ทรงกำลังพิพากษาโลก และไม่มีผู้ใดสามารถหลีกหนีจากพระหัตถ์ของพระองค์ไปได้  พระองค์ทรงครองราชย์ในฐานะกษัตริย์

แผ่นดินโลกทั้งมวลแซ่ซ้องด้วยความยินดีปรีดา!  แผ่นดินโลกทั้งมวลสรรเสริญกษัตริย์ผู้ทรงชัย—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!  ตราบชั่วนิจนิรันดร์!  เจ้ามีค่าพร้อมด้วยเกียรติยศและการสรรเสริญ  ขอสิทธิอำนาจและพระสิริจงสถิตอยู่กับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล!

เวลานั้นสั้นนัก  จงติดตามรอยพระบาทของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และมุ่งเดินไปข้างหน้า  จงระมัดระวังความผิดพลาด จงคำนึงถึงภาระของพระองค์ จงเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดจิตใจของพระองค์ และจงสละตัวของพวกเจ้าเองเพื่อแผนการบริหารจัดการของพระองค์  เจ้าต้องไม่สงวนสิ่งครอบครองของเจ้าไว้  เวลาเหลืออยู่เพียงน้อยเหลือเกิน  จงมอบถวายสิ่งครอบครองเหล่านั้น!  จงอย่ายึดสิ่งเหล่านั้นไว้เลย!  จงมอบถวายสิ่งครอบครองเหล่านั้น!  จงอย่ายึดสิ่งเหล่านั้นไว้เลย!

ก่อนหน้า: บทที่ 26

ถัดไป: บทที่ 28

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและบรรดาผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์ผล

ก่อนอื่น พวกเราจงมาขับร้องเพลงสรรเสริญกันเถิด: เพลงเฉลิมราชอาณาจักร (1) ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพเสียงร้องคลอตาม: มหาชนแซ่ซ้องเรา...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้