บทที่ 27

พระเจ้าแท้จริงพระองค์เดียวผู้ทรงครองราชย์เหนือจักรวาลและทุกสรรพสิ่ง—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย!  นี่คือคำพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการพิสูจน์อันโต้แย้งไม่ได้!  พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทรงงานเพื่อแสดงคำพยานในทุกแห่งหน เพื่อที่ว่าไม่มีผู้ใดเลยที่จะมีความกังขา  กษัตริย์ผู้ทรงชัย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!  พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือโลก พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือบาป และพระองค์ได้ทรงสำเร็จลุล่วงการไถ่ของพระองค์แล้ว!  พระองค์ทรงช่วยพวกเราให้รอด ซึ่งก็คือผู้คนกลุ่มนี้ที่ถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม และทำให้พวกเราครบบริบูรณ์เพื่อที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์  พระองค์ทรงใช้ฤทธานุภาพแห่งกษัตริย์เหนือแผ่นดินโลกทั้งมวล ยึดแผ่นดินนี้กลับคืนและไล่ล่าซาตานให้ลงไปสู่บาดาลลึก  พระองค์ทรงกำลังพิพากษาโลก และไม่มีผู้ใดสามารถหลีกหนีจากพระหัตถ์ของพระองค์ไปได้  พระองค์ทรงครองราชย์ในฐานะกษัตริย์ 

แผ่นดินโลกทั้งมวลโห่ร้องด้วยความยินดีปรีดา!  แผ่นดินโลกทั้งมวลสรรเสริญกษัตริย์ผู้ทรงชัย—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!  ตราบชั่วนิจนิรันดร์!  เจ้ามีค่าพร้อมด้วยเกียรติยศและการสรรเสริญ  ขอสิทธิอำนาจและพระสิริจงสถิตอยู่กับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล! 

เวลานั้นสั้นนัก  จงติดตามรอยพระบาทของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และมุ่งเดินไปข้างหน้า  จงระมัดระวังความผิดพลาด จงคำนึงถึงภาระของพระองค์ จงเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดจิตใจของพระองค์ และจงสละตัวของพวกเจ้าเองเพื่อแผนการบริหารจัดการของพระองค์  เจ้าต้องไม่สงวนสิ่งครอบครองของเจ้าไว้  เวลาเหลือน้อยมากเหลือเกิน  จงมอบถวายสิ่งครอบครองเหล่านั้น!  จงอย่ายึดสิ่งเหล่านั้นไว้เลย!  จงมอบถวายสิ่งครอบครองเหล่านั้น!  จงอย่ายึดสิ่งเหล่านั้นไว้เลย!

ก่อนหน้า: บทที่ 26

ถัดไป: บทที่ 28

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 6

ผู้คนงงงันเมื่อพวกเขาอ่านถ้อยดำรัสของพระเจ้า และพวกเขาคิดว่าพระเจ้าได้ทรงปฏิบัติกิจการอันยิ่งใหญ่ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ...

เฉพาะบรรดาผู้ที่รู้จักพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้เท่านั้น ที่อาจรับใช้พระเจ้าได้

เพื่อที่จะเป็นคำพยานต่อพระเจ้าและทำให้พญานาคใหญ่สีแดงนั้นอับอาย คนเราจำต้องมีหลักการ และคนเราต้องทำได้ตามเงื่อนไขประการหนึ่ง นั่นก็คือ...

บทที่ 9

ในจินตนาการของผู้คน พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์ก็เป็นมนุษย์  พระเจ้าไม่ตรัสภาษาของมนุษย์อีกทั้งมนุษย์ไม่สามารถพูดภาษาของพระเจ้าได้  ...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้