บทที่ 28

เมื่อเจ้าเห็นว่าเวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว และพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เร่งรุดมุ่งไปข้างหน้า อันเป็นเหตุให้เจ้าบรรลุพระพรที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น และได้รับองค์กษัตริย์แห่งจักรวาล พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทรงเป็นดวงอาทิตย์สาดแสง องค์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักร—ทั้งหมดนี้คือพระคุณและความปราณีของเรา  จะมีอะไรอีกเล่าที่จะสามารถตัดเจ้าจากความรักของเราได้?  จงใคร่ครวญให้ถ้วนถี่ อย่าพยายามหนี จงรออย่างสงบนิ่งเบื้องหน้าเราในทุกขณะ และอย่าร่อนเร่อยู่ข้างนอกอยู่เสมอ  หัวใจของเจ้าต้องอยู่แนบชิดกับหัวใจของเรา และไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงอย่าหลับหูหลับตากระทำ หรือกระทำโดยตามอำเภอใจ  เจ้าต้องใส่ใจต่อเจตจำนงของเรา ทำในสิ่งใดก็ตามที่เราพึงปรารถนา และจงมุ่งมั่นที่จะละทิ้งในสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนา  เจ้าต้องไม่กระทำการตามอารมณ์ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น จงฝึกปฏิบัติความชอบธรรม เช่นเรา โดยไม่มีความหวั่นไหวกระทั่งต่อบิดามารดาของเจ้า  เจ้าต้องละทิ้งทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับความชอบธรรม และเจ้าต้องมอบถวายตัวของเจ้าและสละตัวของเจ้าเพื่อเรา ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ที่รักเรา  จงอย่าทนทุกข์กับการควบคุมของบุคคลใด เหตุการณ์ใด หรือสิ่งใด กล่าวคือ ตราบเท่าที่นั่นคล้อยตามเจตจำนงแห่งเราแล้ว เช่นนั้นแล้วจงฝึกปฏิบัติไปโดยสอดคล้องกับวจนะของเรา  จงอย่ากลัว มือของเราจะสนับสนุนเจ้า และเราจะคอยกันเจ้าให้ห่างจากคนทำชั่วทั้งหมด  เจ้าควรพิทักษ์หัวใจของเจ้า อยู่ภายในเราตลอดเวลา เพราะชีวิตของเจ้านั้นขึ้นอยู่กับการที่มันใช้ชีวิตอยู่กับเราเพียงลำพังเท่านั้น นั่นคือ หากเจ้าไปจากเรา เจ้าจะมีอันโรยราในทันใด

เจ้าควรรู้ว่าวันเหล่านี้คือวันสุดท้าย  มารซาตานย่างสามขุมไปทั่วราวสิงโตคำรามเพื่อค้นหาสวาปามผู้คน  เวลานี้โรคระบาดทุกชนิดแพร่กระจาย และมีวิญญาณชั่วมากมายทุกประเภท  มีเพียงเราที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ มีเพียงเราที่เป็นที่หลบภัยของเจ้า  เวลานี้เจ้าทำอะไรไม่ได้เลย นอกจากซ่อนอยู่ในสถานที่ลับของเรา อยู่ภายในเราเท่านั้น แล้วความวิบัติจะไม่ตกแก่เจ้า และจะไม่มีภัยพิบัติเข้ามาใกล้เต็นท์ของเจ้า  เจ้าต้องเข้ามาใกล้ชิดเราบ่อยขึ้น สามัคคีธรรมกับเราในสถานที่ลับ จงอย่าสามัคคีธรรมอย่างหละหลวมกับผู้อื่น  เจ้าต้องจับความเข้าใจความหมายในวจนะของเรา—เราไม่ได้กำลังพูดว่า เจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้สามัคคีธรรม แต่พูดว่าเจ้ายังคงปราศจากความหยั่งรู้  ในช่วงระหว่างเวลานี้ งานของวิญญาณชั่วกำลังอาละวาดเพ่นพ่าน  พวกมันใช้ผู้คนทุกประเภทมาให้สามัคคีธรรมกับเจ้า  คำพูดของพวกมันฟังรื่นหู แต่มีพิษอยู่ภายใน  คำพูดพวกนั้นคือมีดโกนอาบน้ำผึ้ง และก่อนที่เจ้าจะรู้ตัว พวกเขาจะใส่ยาพิษของพวกเขาภายในเจ้า  เจ้าควรรู้ว่า ผู้คนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ไม่มั่นคง ราวกับว่าพวกเขาได้ดื่มจนมึนเมา  เมื่อเจ้าสามัคคีธรรมเกี่ยวกับความลำบากยากเย็นของเจ้ากับผู้อื่น สิ่งที่พวกเขาบอกเจ้าเป็นเพียงแค่กฎเกณฑ์และคำสอน และไม่ดีเท่ากับการสามัคคีธรรมกับเราโดยตรง  จงมาเบื้องหน้าเรา และเทสิ่งเก่าๆ ภายในเจ้าออกมา เปิดหัวใจของเจ้าต่อเรา แล้วหัวใจของเราจะเปิดเผยต่อเจ้าอย่างแน่นอน  หัวใจของเจ้าต้องขยันต่อหน้าเรา  อย่าเกียจคร้าน แต่จงมาใกล้เราบ่อยๆ—นี่คือหนทางที่เร็วที่สุดที่ชีวิตเจ้าจะเติบโต  เจ้าต้องมีชีวิตอยู่ภายในเรา แล้วเราจะมีชีวิตอยู่ภายในเจ้า และเราจะเป็นกษัตริย์อยู่ภายในเจ้า ชี้นำเจ้าในทุกสรรพสิ่ง และเจ้าจะได้มีส่วนแบ่งในราชอาณาจักร

จงอย่าประเมินตัวเองต่ำเพราะว่าเจ้าอายุน้อย  เจ้าควรมอบถวายตัวเจ้าเองให้แก่เรา  เราไม่พิจารณาผู้คนจากรูปลักษณ์ภายนอก หรืออายุของพวกเขา  เราพิจารณาเพียงแค่ว่า พวกเขารักเราอย่างจริงใจหรือไม่ และพวกเขาติดตามหนทางของเรา ฝึกปฏิบัติความจริงโดยเพิกเฉยต่อสิ่งอื่นใดทั้งหมดหรือไม่  ไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร หรืออนาคตจะเป็นอย่างไร  ตราบที่เจ้าพึ่งพาเราในการมีชีวิตอยู่ทุกๆ วันแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วเราย่อมจะนำทางเจ้าอย่างแน่นอน  อย่ามัวอ้อยอิ่งกับความคิดว่า “ชีวิตของฉันเล็กจ้อยเกินไป ฉันไม่เข้าใจอะไรเลย” อันเป็นความคิดที่ส่งมาโดยซาตาน  เจ้าเพียงแต่ใช้หัวใจของเจ้าเข้ามาใกล้ชิดเราตลอดเวลา ติดตามรอยเท้าของเราไปจนสุดถนนก็พอ  เมื่อเจ้าได้ยินวจนะของเราตำหนิและตักเตือน จงตื่นขึ้นแล้ววิ่งไปข้างหน้าทันที เข้ามาใกล้ชิดเราโดยไม่หยุดนิ่ง ก้าวตามฝูงให้ทัน และมองไปข้างหน้าเสมอ  เมื่ออยู่เฉพาะหน้าเรา เจ้าต้องรักพระเจ้าของเจ้าด้วยหัวใจและดวงจิตของเจ้าทั้งหมด  บนหนทางแห่งการปรนนิบัติ จงพิจารณาวจนะของเราให้บ่อยขึ้น  ในการฝึกปฏิบัติความจริง จงอย่ามีหัวใจอ่อนแอ—จงมีหัวใจที่ทรงพลัง มาพร้อมความแน่วแน่และความมุ่งมั่นของเด็กเพศชาย จงมีหัวใจอันน่าเกรงขาม  หากเจ้าปรารถนาจะรักเราแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องทำให้เราสมดังใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาจะสำเร็จลุล่วงในเจ้า  หากเจ้าปรารถนาจะติดตามเราแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องละทิ้งทุกสิ่งที่เจ้ามี ทุกสิ่งที่เจ้ารัก เจ้าต้องนบนอบอย่างถ่อมใจเบื้องหน้าเราด้วยจิตใจที่เรียบง่าย  อย่าท่องสำรวจหรือคิดอะไรส่งเดช แต่จงเกาะติดพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราให้คำปรึกษาแก่เจ้าตรงนี้ กล่าวคือ จงยึดมั่นในทั้งหมดที่เรามอบความกระจ่างให้ภายในเจ้า และอย่าลืมฝึกปฏิบัติสิ่งนั้น!

ก่อนหน้า: บทที่ 27

ถัดไป: บทที่ 29

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าสามารถรู้จักความดีงามของพระเจ้าได้โดยการรับประสบการณ์กับการทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่านั้น

วันนี้เจ้ารักพระเจ้ามากเพียงใด?  และเจ้ารู้ทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทำไว้ในตัวเจ้ามากเพียงใด?  เหล่านี้คือสิ่งที่เจ้าควรจะเรียนรู้...

ไม่มีใครที่มีเนื้อหนังสามารถหลีกหนีวันแห่งพระพิโรธได้

ในวันนี้ เราเตือนสอนพวกเจ้าเช่นนี้ก็เพื่อประโยชน์แห่งความอยู่รอดของพวกเจ้าเอง เพื่อให้งานของเราก้าวหน้าไปอย่างราบรื่น...

บทที่ 4

ประชากรทั้งหมดของเราที่ปรนนิบัติอยู่เบื้องหน้าเรา ควรคิดย้อนกลับไปในอดีตว่า...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้