บทที่ 28

เมื่อเจ้าเห็นว่าเวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว และพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เร่งรุดมุ่งไปข้างหน้า อันเป็นเหตุให้เจ้าบรรลุพระพรที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น และได้รับองค์กษัตริย์แห่งจักรวาล พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทรงเป็นดวงอาทิตย์สาดแสง องค์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักร—ทั้งหมดนี้คือพระคุณและความปราณีของเรา จะมีอะไรอีกเล่าที่จะสามารถตัดเจ้าจากความรักของเราได้? จงใคร่ครวญให้ถ้วนถี่ อย่าพยายามหนี จงรออย่างสงบนิ่งเบื้องหน้าเราในทุกขณะ และอย่าร่อนเร่อยู่ข้างนอกเป็นนิจ หัวใจของเจ้าต้องอยู่แนบชิดกับหัวใจของเรา และไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงอย่าหลับหูหลับตากระทำ หรือกระทำโดยไร้กฎเกณฑ์ เจ้าต้องใส่ใจต่อเจตจำนงของเรา ทำในสิ่งใดก็ตามที่เราพึงปรารถนา และจงมุ่งมั่นที่จะละทิ้งในสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนา เจ้าต้องไม่กระทำการตามอารมณ์ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น จงฝึกปฏิบัติความชอบธรรม เช่นเรา โดยไม่มีความหวั่นไหวกระทั่งต่อบิดามารดาของเจ้า เจ้าต้องละทิ้งทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับความชอบธรรม และเจ้าต้องถวายตัวของเจ้าและสละตัวของเจ้าเพื่อเรา ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ที่รักเรา จงอย่าทนทุกข์กับการควบคุมของบุคคลใด เหตุการณ์ใด หรือสิ่งใด กล่าวคือตราบเท่าที่มันสอดคล้องกับเจตจำนงแห่งเราแล้ว จงฝึกปฏิบัติไปโดยสอดคล้องกับวจนะของเรา จงอย่ากลัว มือของเราจะสนับสนุนเจ้า และเราจะคอยกันเจ้าให้ห่างจากคนทำชั่วทั้งหมด เจ้าควรพิทักษ์หัวใจของเจ้า อยู่ภายในเราตลอดเวลา เพราะชีวิตของเจ้านั้นขึ้นอยู่กับการที่มันใช้ชีวิตอยู่กับเราเพียงลำพังเท่านั้น นั่นคือ หากเจ้าไปจากเรา เจ้าจะมีอันโรยราในทันใด

เจ้าควรรู้ว่าวันเหล่านี้คือวันสุดท้าย มารซาตานย่างสามขุมไปทั่วราวสิงโตคำรามเพื่อค้นหาสวาปามผู้คน เวลานี้โรคระบาดทุกชนิดแพร่กระจาย และมีวิญญาณชั่วมากมายทุกประเภท มีเพียงเราที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริง มีเพียงเราที่เป็นที่หลบภัยของเจ้า เวลานี้เจ้าทำอะไรไม่ได้เลย นอกจากซ่อนอยู่ในสถานที่ลับของเรา อยู่ภายในเราเท่านั้น แล้วความวิบัติจะไม่ตกแก่เจ้า และจะไม่มีภัยพิบัติเข้ามาใกล้เต็นท์ของเจ้า เจ้าต้องเข้ามาใกล้ชิดเราบ่อยขึ้น สามัคคีธรรมกับเราในสถานที่ลับ จงอย่าสามัคคีธรรมอย่างหละหลวมกับผู้อื่น เจ้าต้องจับความเข้าใจความหมายในวจนะของเรา—เราไม่ได้กำลังพูดว่า เจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้สามัคคีธรรม แต่พูดว่าเจ้ายังคงปราศจากความหยั่งรู้ ในช่วงระหว่างเวลานี้ งานของวิญญาณชั่วกำลังอาละวาดเพ่นพ่าน พวกมันใช้ผู้คนทุกประเภทมาให้สามัคคีธรรมกับเจ้า คำพูดของพวกมันฟังรื่นหู แต่มีพิษอยู่ภายใน คำพูดพวกนั้นคือมีดโกนอาบน้ำผึ้ง และก่อนที่เจ้าจะรู้ตัว พวกเขาจะใส่ยาพิษของพวกเขาภายในเจ้า เจ้าควรรู้ว่า ผู้คนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ไม่มั่นคง ราวกับว่าพวกเขาได้ดื่มจนมึนเมา เมื่อเจ้าสามัคคีธรรมเกี่ยวกับความลำบากยากเย็นของเจ้ากับผู้อื่น สิ่งที่พวกเขาบอกเจ้าเป็นเพียงแค่กฎเกณฑ์และคำสอน และไม่ดีเท่ากับการสามัคคีธรรมกับเราโดยตรง จงมาเบื้องหน้าเรา และเทสิ่งเก่า ๆ ภายในเจ้าออกมา เปิดหัวใจของเจ้าต่อเรา แล้วหัวใจของเราจะเปิดเผยต่อเจ้าอย่างแน่นอน หัวใจของเจ้าต้องขยันต่อหน้าเรา อย่าเกียจคร้าน แต่จงมาใกล้เราบ่อย ๆ—นี่คือหนทางที่เร็วที่สุดที่ชีวิตเจ้าจะเติบโต เจ้าต้องมีชีวิตอยู่ภายในเรา แล้วเราจะมีชีวิตอยู่ภายในเจ้า และเราจะเป็นกษัตริย์อยู่ภายในเจ้า ชี้นำเจ้าในทุกสิ่ง และเจ้าจะได้มีส่วนแบ่งในราชอาณาจักร

จงอย่าประเมินตัวเองต่ำเพราะว่าเจ้าอายุน้อย เจ้าควรมอบตัวเจ้าเองให้แก่เรา เราไม่พิจารณาผู้คนจากรูปลักษณ์ภายนอก หรืออายุของพวกเขา เราพิจารณาเพียงแค่ว่า พวกเขารักเราอย่างจริงใจหรือไม่ และพวกเขาติดตามหนทางของเรา ฝึกปฏิบัติความจริงโดยเพิกเฉยต่อสิ่งอื่นใดทั้งหมดหรือไม่ ไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร หรืออนาคตจะเป็นอย่างไร ตราบที่เจ้าพึ่งพาเราในการมีชีวิตอยู่ทุก ๆ วันแล้วไซร้ เราย่อมจะนำทางเจ้าอย่างแน่นอน อย่ามัวอ้อยอิ่งกับความคิดว่า “ชีวิตของฉันเล็กจ้อยเกินไป ฉันไม่เข้าใจอะไรเลย” อันเป็นความคิดที่ส่งมาโดยซาตาน เจ้าเพียงแต่ใช้หัวใจของเจ้าเข้ามาใกล้ชิดเราตลอดเวลา ติดตามรอยเท้าของเราไปจนสุดถนนก็พอ เมื่อเจ้าได้ยินวจนะของเราตำหนิและตักเตือน จงตื่นขึ้นแล้ววิ่งไปข้างหน้าทันที เข้ามาใกล้ชิดเราโดยไม่หยุดนิ่ง ก้าวตามฝูงให้ทัน และมองไปข้างหน้าเสมอ เมื่ออยู่เฉพาะหน้าเรา เจ้าต้องรักพระเจ้าของเจ้าด้วยหัวใจและวิญญาณทั้งหมด บนหนทางแห่งการปรนนิบัติ จงพิจารณาวจนะของเราให้บ่อยขึ้น ในการฝึกปฏิบัติความจริง จงอย่ามีหัวใจอ่อนแอ—จงมีหัวใจที่ทรงพลัง มาพร้อมความแน่วแน่และความมุ่งมั่นของเด็กเพศชาย จงมีหัวใจอันน่าเกรงขาม หากเจ้าปรารถนาจะรักเราแล้วไซร้ เจ้าต้องทำให้เราสมดังใจในทุกสิ่งที่เราปรารถนาจะสำเร็จลุล่วงในเจ้า หากเจ้าปรารถนาจะติดตามเราแล้วไซร้ เจ้าต้องละทิ้งทุกสิ่งที่เจ้ามี ทุกสิ่งที่เจ้ารัก เจ้าต้องนบนอบอย่างถ่อมใจเบื้องหน้าเราด้วยจิตใจที่เรียบง่าย อย่าสำรวจค้นหรือคิดอะไรส่งเดช แต่จงเกาะติดพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราให้คำปรึกษาแก่เจ้าตรงนี้ จงยึดมั่นต่อทั้งหมดที่เรามอบความกระจ่างให้ภายในเจ้า และอย่าลืมฝึกปฏิบัติ!

ก่อนหน้า: บทที่ 27

ถัดไป: บทที่ 29

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เส้นทาง… (2)

พี่น้องชายหญิงของเราอาจมีแนวความคิดอยู่บ้างในเรื่องลำดับ ขั้นตอน และวิธีการทั้งหลายในพระราชกิจของพระเจ้าในจีนแผ่นดินใหญ่...

การปฏิบัติ (8)

พวกเจ้ายังคงไม่เข้าใจมุมมองอันหลากหลายของความจริง และยังคงมีข้อผิดพลาดและการเบี่ยงเบนมากมายในการฝึกฝนปฏิบัติของเจ้า ในหลาย ๆ ด้าน...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้