บทที่ 29

เจ้ารู้หรือไม่ว่าเวลากำลังกระชั้นชิด?  เพราะฉะนั้น ในชั่วระยะเวลาอันสั้น เจ้าต้องพึ่งพาเรา และเหวี่ยงทิ้งสรรพสิ่งทั้งปวงที่ขัดแย้งกับอุปนิสัยของเราไปจากตัวเจ้า ได้แก่ ความไม่รู้เท่าทัน ความเชื่องช้าที่จะโต้ตอบ ความคิดต่างๆ ที่ไม่ชัดเจน ความใจอ่อน ความตั้งใจที่ปวกเปียก ความไร้สาระ ภาวะอารมณ์ต่างๆ ที่ตึงเครียดเกินไป ความงุนงงสับสน และการขาดพร่องดุลยพินิจ  เหล่านี้ต้องถูกเหวี่ยงทิ้งไปโดยเร็วที่สุด  เราคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!  ตราบเท่าที่เจ้าเต็มใจจะร่วมมือกับเรา เราสามารถรักษาทุกอย่างที่ทำให้เจ้าเจ็บป่วย  เราคือพระเจ้าผู้มองลึกเข้าไปในหัวใจของผู้คน เรารู้จักความเจ็บป่วยทั้งหมดของเจ้า และรู้ว่าข้อเสียหายทั้งหลายของเจ้าอยู่ที่ใด  เหล่านี้คือสิ่งที่ขัดขวางเจ้าจากการก้าวหน้าในชีวิต และสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกเหวี่ยงทิ้งไปในไม่ช้า  มิเช่นนั้น เจตจำนงของเราจะไม่สามารถดำเนินการกับเจ้าได้  จงพึ่งพาเราในการปลดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างของเจ้าที่เราให้ความกระจ่าง จงใช้ชีวิตอยู่ข้างเราตลอดเวลา จงอยู่ใกล้เรา และจงเริ่มการกระทำและพฤติกรรมทั้งหมดด้วยสภาพเสมือนของเรา  จงสามัคคีธรรมกับเราให้บ่อยขึ้นในเรื่องที่เจ้าไม่เข้าใจ แล้วเราจะนำทางเจ้า เช่นนี้เจ้าจะก้าวไปข้างหน้าได้  หากเจ้าไม่แน่ใจ จงอย่ากระทำการอย่างหุนหันพลันแล่น แต่จงรอเวลาของเรา  จงรักษาไว้ซึ่งภาวะอารมณ์ที่มั่นคง และจงอย่าให้ความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่างๆ ของเจ้าเปลี่ยนขึ้นลงไปมา เจ้าต้องมีหัวใจที่เคารพนับถือเราอยู่เสมอ  สิ่งที่เจ้าทำเบื้องหน้าเราและลับหลังเรา ต้องเป็นไปตามเจตจำนงของเราเสมอ  จงอย่าผ่อนผันต่อผู้ใดในนามของเรา ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือครอบครัวของเจ้าก็ตาม นั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะดีเพียงใด  เจ้าต้องกระทำการไปบนพื้นฐานของความจริง  หากเจ้ารักเรา เราจะประทานพรอันยิ่งใหญ่ต่างๆ ให้เจ้า  เราจะไม่ทนยอมรับต่อผู้ที่ต้านทาน  จงรักบรรดาผู้ที่เรารัก และจงเกลียดชังพวกที่เราเกลียดชัง  จงอย่าใส่ใจต่อมนุษย์ผู้ใด สถานการณ์ใด หรือสิ่งใด  จงมองด้วยวิญญาณของเจ้า และดูผู้คนที่เราใช้ให้ชัดเจน จงติดต่อกับผู้คนฝ่ายวิญญาณให้บ่อยขึ้น  จงอย่าเป็นคนไม่รู้เท่าทัน—เจ้าต้องทำให้แตกต่างไป  ข้าวสาลีจะเป็นข้าวสาลีอยู่เสมอ และข้าวละมานจะไม่มีวันโตเป็นข้าวสาลี—เจ้าต้องจำผู้คนชนิดที่แตกต่างกันให้ได้  เจ้าต้องรอบคอบเป็นพิเศษในวาทะของเจ้า และรักษาเท้าของเจ้าให้อยู่บนเส้นทางแห่งเจตนารมณ์ของเราให้ตลอด  จงพิจารณาถ้อยคำทั้งหมดนี้อย่างระมัดระวัง  เจ้าต้องเหวี่ยงทิ้งความเป็นกบฏของเจ้าโดยทันทีและกลายเป็นคนที่เหมาะสำหรับการใช้งานของเรา เพื่อที่เจ้าอาจจะได้สมดังใจของเรา

ก่อนหน้า: บทที่ 28

ถัดไป: บทที่ 30

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผลจากขั้นตอนที่สองของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยสัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร

งานของคนปรนนิบัติคือขั้นตอนแรกในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย  วันนี้คือขั้นตอนที่สองในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย...

บทที่ 28

สภาวะของผู้คนคือยิ่งพวกเขาเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าน้อยลงเท่าใด...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้