พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 29

เจ้ารู้หรือไม่ว่าเวลากำลังกระชั้นชิด? เพราะฉะนั้น ในชั่วระยะเวลาอันสั้น เจ้าต้องพึ่งพาเรา และสลัดทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ขัดแย้งกับอุปนิสัยของเราไปจากตัวเจ้า ได้แก่ ความไม่รู้เท่าทัน ความเชื่องช้าที่จะโต้ตอบ ความคิดต่าง ๆ ที่ไม่ชัดเจน ความใจอ่อน ความตั้งใจที่ปวกเปียก ความไร้สาระ อารมณ์ต่าง ๆ ที่ตึงเครียดเกินไป ความสับสน และการขาดดุลยพินิจ เหล่านี้ต้องถูกสลัดทิ้งไปโดยเร็วที่สุด เราคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! ตราบใดที่เจ้าเต็มใจจะร่วมมือกับเรา เราสามารถรักษาทุกอย่างที่ทำให้เจ้าเจ็บป่วย เราคือพระเจ้าผู้มองลึกเข้าไปในหัวใจของผู้คน เรารู้จักความเจ็บป่วยทั้งหมดของเจ้า และรู้ว่าข้อบกพร่องต่าง ๆ ของเจ้าอยู่ที่ใด เหล่านี้คือสิ่งที่ขัดขวางเจ้าจากความก้าวหน้าในชีวิต และสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกสลัดทิ้งไปในไม่ช้า มิเช่นนั้น ความประสงค์ของเราจะไม่สามารถดำเนินการกับเจ้าได้ จงพึ่งพาเราในการสลัดทิ้งทุกอย่างของเจ้าดังที่เราให้ความกระจ่าง จงใช้ชีวิตอยู่ข้างเราตลอดเวลา จงอยู่ใกล้เรา และจงเริ่มการกระทำและพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดด้วยสภาพเหมือนของเรา จงสามัคคีธรรมกับเราให้บ่อยขึ้นในเรื่องที่เจ้าไม่เข้าใจ แล้วเราจะนำทางเจ้า เช่นนี้เจ้าจะก้าวไปข้างหน้าได้ หากเจ้าไม่แน่ใจ จงอย่ากระทำการอย่างหุนหันพลันแล่น แต่จงรอเวลาของเรา จงรักษาไว้ซึ่งภาวะอารมณ์ที่มั่นคง และจงอย่าให้ความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่าง ๆ ของเจ้าเปลี่ยนขึ้นลงไปมา เจ้าต้องมีหัวใจที่เคารพนับถือเราอยู่เสมอ สิ่งที่เจ้าทำเบื้องหน้าเราและลับหลังเรา ต้องเป็นไปตามความประสงค์ของเราเสมอ จงอย่าผ่อนผันต่อผู้ใดในนามของเรา ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือครอบครัวของเจ้าก็ตาม นั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะดีเพียงใดก็ตาม เจ้าต้องกระทำการไปบนพื้นฐานของความเป็นจริง หากเจ้ารักเรา เราจะประทานพรอันยิ่งใหญ่ต่าง ๆ ให้เจ้า เราจะไม่ทนยอมรับต่อผู้ที่ต่อต้าน จงรักบรรดาผู้ที่เรารัก และจงเกลียดชังพวกที่เราเกลียด จงอย่าใส่ใจต่อมนุษย์ผู้ใด สถานการณ์ใด หรือสิ่งใด จงมองด้วยวิญญาณของเจ้า และดูผู้คนที่เราใช้ให้ชัดเจน จงติดต่อกับผู้คนฝ่ายวิญญาณให้บ่อยขึ้น จงอย่าเป็นคนไม่รู้เท่าทัน—เจ้าต้องทำให้แตกต่างไป ข้าวสาลีจะเป็นข้าวสาลีอยู่เสมอ และข้าวละมานจะไม่มีวันโตเป็นข้าวสาลี— เจ้าต้องจำผู้คนประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกันให้ได้ เจ้าต้องรอบคอบเป็นพิเศษในคำพูดของเจ้า และรักษาเท้าของเจ้าให้อยู่บนเส้นทางแห่งเจตนารมณ์ของเราให้ตลอด จงพิจารณาถ้อยคำต่าง ๆ ทั้งหมดนี้อย่างระมัดระวัง เจ้าต้องสลัดทิ้งความกบฏของเจ้าโดยทันทีและกลายเป็นคนที่เหมาะสำหรับการใช้งานของเรา เพื่อที่เจ้าอาจจะได้สมดังใจของเรา

ก่อนหน้า:บทที่ 28

ถัดไป:บทที่ 30

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง