บทที่ 26

บุตรทั้งหลายของเรา จงตั้งใจฟังคำเราให้ดี ฟังเสียงของเราอย่างสงบนิ่ง แล้วเราจะมอบวิวรณ์แก่เจ้า  จงสงบนิ่งอยู่ภายในเรา เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า พระผู้ไถ่เพียงหนึ่งเดียวของพวกเจ้า  พวกเจ้าต้องทำหัวใจของพวกเจ้าให้สงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาและ มีชีวิตอยู่ภายในตัวเรา เราคือก้อนหินของเจ้า เครื่องค้ำจุนของพวกเจ้า  อย่าได้มีจิตใจเป็นอื่น เพียงเชื่อใจเราด้วยทั้งหัวใจของพวกเจ้า แล้วเราจะปรากฎต่อหน้าพวกเจ้าอย่างแน่นอน—เราคือพระเจ้าของพวกเจ้า! อา พวกขี้สงสัยนั่น! พวกเขาตั้งมั่นไม่ได้อย่างแน่นอน และพวกเขาจะไม่ได้รับอะไรเลย  เจ้าต้องรู้ว่าบัดนี้เป็นเวลาอะไร ช่างเป็นชั่วขณะที่สำคัญยิ่งยวดนัก! สำคัญยิ่งยวดอะไรเช่นนี้! จงอย่ามัวเอาตัวเองไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ จงขยับเข้ามาใกล้ชิดเราโดยเร็ว สามัคคีธรรมกับเรา แล้วเราจะเปิดเผยข้อความลึกลับทั้งหมดให้แก่พวกเจ้า

เจ้าต้องฟังทุกถ้อยพระวจนะแห่งการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา  หลายครั้งหลายหนเหลือเกินที่เจ้าได้ฟังวจนะของเราแล้วก็ลืมสิ้น โอ้ เจ้าพวกสิ้นคิด! เจ้าได้สูญเสียพระพรไปมากมายเหลือเกินแล้ว! ตอนนี้เจ้าต้องตั้งใจสดับฟังวจนะแห่งเรา สามัคคีธรรมกับเราให้มากขึ้น และเข้ามาใกล้ชิดเรามากขึ้น  ทุกเรื่องที่เจ้าไม่เข้าใจ เราจะนำทางเจ้า และเราจะนำพวกเจ้าไปข้างหน้า  จงอย่ามีใจในการสามัคคีธรรมกับผู้อื่นอีก  เวลานี้มีมากมายที่ประกาศความหมายตามตัวอักษรและคำสอนต่าง ๆ  และน้อยคนเกินไปที่ถือครองความเป็นจริงแห่งเราโดยถ่องแท้  การสามัคคีธรรมของพวกเขาทำให้คนเราสับสนงงงวย ไม่รู้ว่าควรก้าวไปข้างหน้าอย่างไร  การได้ฟังคนเหล่านั้น คนเราอาจแค่เข้าใจความหมายตามตัวอักษรและคำสอนมากขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  พวกเจ้าต้องระวังย่างก้าวของพวกเจ้า และรักษาหัวใจพวกเจ้าให้ใช้ชีวิตอยู่เบื้องหน้าเราตลอดเวลา เจ้าต้องสื่อสารกับเรา เข้ามาใกล้ชิดเรา แล้วเราจะให้เจ้าเห็นในสิ่งที่เจ้าไม่เข้าใจ  พึงระวังคำพูดของเจ้า สังเกตหัวใจของเจ้าตลอดเวลา และเดินในหนทางที่เราเดิน

อีกไม่นานจากนี้แล้ว ยังคงเหลือเวลาอีกเล็กน้อย  จงรีบเร่งละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง เหลือเพียงเรา และตามเรามา! เราจะไม่ปฏิบัติไม่ดีกับพวกเจ้า  พวกเจ้าเข้าใจการกระทำของเราผิดไปหลายครั้งหลายคราวเหลือเกิน แต่ถึงกระนั้น เจ้ารู้หรือไม่ว่าเรารักพวกเจ้ามากเพียงใด? อา เจ้าเพียงแต่ไม่เข้าใจหัวใจของเรา  ไม่สำคัญว่าพวกเจ้าจะกังขาสักเพียงใด ไม่สำคัญว่าพวกเจ้าจะติดค้างเราสักเท่าไร เราจะไม่จดจำเลย และกระนั้นเราก็ยังเลือกพวกเจ้าให้ไปข้างหน้าต่อ และกระทำการตามเจตจำนงของเรา

วันนี้เวลาไม่คอยท่าแล้ว  จากนี้ไป หากเจ้าเก็บงำแรงจูงใจแอบแฝงบางอย่างเอาไว้แล้วไซร้ คำพิพากษาของเราจะตกแก่พวกเจ้า หากเจ้าละทิ้งเราแม้เพียงชั่วขณะแล้วไซร้ เจ้าก็จะกลายเป็นภรรยาของโลท  ตอนนี้พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความฉับไวขึ้น และพวกที่ไม่สามารถตามให้ทันความสว่างใหม่นั้นตกอยู่ในอันตราย  พวกที่ไม่คอยเฝ้าดูจะถูกละทิ้ง นั่นก็คือ เจ้าต้องปกป้องตัวเอง  เจ้ารู้ว่าทุกอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเจ้าล้วนมีอยู่เพราะการยอมอนุญาตของเรา ทุกอย่างเราเป็นคนวางแผนไว้ทั้งหมด  จงมองให้ชัดเจนและทำให้เราพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่เรามอบให้เจ้า จงอย่ากลัว พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จอมทัพจะอยู่กับเจ้าอย่างแน่นอน พระองค์ทรงอยู่เบื้องหลังพวกเจ้า และพระองค์คือโล่ของเจ้า วันนี้ผู้คนมีมโนคติที่หลงผิดมากมายเกินไป ซึ่งบังคับให้เราต้องแสดงเจตจำนงของเราผ่านผู้คนที่คนอื่นดูถูกไปสู่ความอับอายของพวกที่ทะนงตนและมองตัวเองเป็นฝ่ายถูกเสมอ เย่อหยิ่ง มักใหญ่ใฝ่สูง และพวกคนเด่นคนดังตราบใดที่พวกเจ้าแสดงความอาทรต่อภาระของเราอย่างจริงใจ เราจะตระเตรียมทุกอย่างไว้ให้พวกเจ้า  แค่ติดตามเรามาก็พอ!

ก่อนหน้า: บทที่ 25

ถัดไป: บทที่ 27

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 5

ภูเขาและแม่น้ำทั้งหลายเปลี่ยนแปลง ห้วงน้ำไหลไปตามครรลองของพวกมัน และชีวิตของมนุษย์ก็ไม่สู้ทนอย่างแผ่นดินโลกและท้องฟ้า  ...

อะไรคือความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้า?

ผู้คนเชื่อในพระเจ้ามานาน ถึงกระนั้นพวกเขาส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจว่าคำว่า “พระเจ้า” หมายถึงอะไร และเพียงติดตามด้วยความว้าวุ่นสับสนเท่านั้น...

บทที่ 1

คำสรรเสริญได้มาสู่ศิโยน และสถานที่ประทับของพระเจ้าได้ปรากฏขึ้น  ...

พระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง

ช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจของสองยุคก่อนหน้านี้ทรงดำเนินการเสร็จสิ้นในประเทศอิสราเอล และอีกช่วงระยะหนึ่งทรงดำเนินการในแคว้นยูเดีย...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้