บทที่ 39

จงลืมตาและมองดู และเจ้าจะสามารถมองเห็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ของเราทุกหนแห่ง!  เจ้าสามารถมั่นใจในเราได้ทุกหนแห่ง  อวกาศและภาคพื้นกำลังเผยแผ่อำนาจอันยิ่งใหญ่ของเรา  วจนะที่เราได้กล่าวไปกลายเป็นจริงในความอบอุ่นของสภาพอากาศ ในการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ในความผิดปกติภายในผู้คน ในความไร้ระเบียบของพลวัตทางสังคม และในความหลอกลวงภายในหัวใจของผู้คน  ดวงอาทิตย์เป็นสีขาวและดวงจันทร์เป็นสีแดง ทั้งหมดล้วนขาดสภาพสมดุล  พวกเจ้ายังคงมองไม่เห็นสิ่งต่างๆ เหล่านี้จริงๆ หรือ?

ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้รับการเผยให้เห็นในที่นี้  ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว—องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—พระองค์ที่ผู้คนได้ไล่ตามเสาะหามาเป็นเวลาหลายปี!  ผู้ใดเล่าที่สามารถนำพาสิ่งต่างๆ ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยการแค่ดำรัสพระวจนะได้?  มีแต่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของพวกเราเท่านั้น  ทันทีที่พระองค์ตรัส ความจริงก็ปรากฏ  เจ้าไม่สามารถกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ได้อย่างไร?

เรารู้ว่าในส่วนลึก พวกเจ้าทั้งหมดเต็มใจที่จะร่วมมือกับเรา และเราเชื่อว่าบรรดาผู้ที่ได้รับการเลือกสรรของเรา พี่น้องชายหญิงผู้เป็นที่รักของเรา ทั้งหมดล้วนมีความทะเยอทะยานประเภทนี้ เพียงแต่ไม่สามารถเข้าสู่หรือปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และไม่สามารถคงความใจเย็นและความสงบเมื่อกำลังเผชิญกับการอุบัติขึ้นของความเป็นจริงทั้งหลาย  เจ้าไม่เคยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของพระเจ้าเลย  และเจ้าให้ความสนใจส่วนตัวของเจ้าเองมาเป็นอันดับแรก และกระทำการด้วยตัวเจ้าเองโดยไม่รอคอย  ให้เราได้บอกแก่พวกเจ้าว่า วิธีนี้จะไม่มีวันสนองเจตนารมณ์ของเราเลย!  ลูกเอ๋ย!  เพียงแค่มอบหัวใจของเจ้าแก่เราอย่างหมดใจ  จงเข้าใจให้ชัดเจน!  เราไม่ประสงค์เงินของเจ้า หรือทรัพย์สินของเจ้า และไม่ประสงค์ให้เจ้ามาอยู่ต่อหน้าเราด้วยไฟแรง ด้วยความหลอกลวง หรือด้วยความใจแคบเพื่อรับใช้  จงนิ่งสงบและทำหัวใจให้บริสุทธิ์ รอคอยและแสวงหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้น และเราจะให้คำตอบแก่เจ้า  จงอย่าได้สงสัย!  เหตุใดเจ้าไม่เคยเชื่อว่าคำพูดของเราเป็นจริง?  เหตุใดเจ้าจึงไม่สามารถเชื่อในคำพูดของเราได้?  เจ้าดื้อรั้นถึงระดับที่สุดขั้วเช่นนั้น และแม้แต่ในเวลาเช่นนี้ เจ้ายังคงเป็นเช่นนี้อยู่ เจ้าไม่รู้เท่าทันมากเกินไป และเพียงแต่ไม่ได้รับการรู้แจ้งเลยสักนิด!  พวกเจ้าจดจำความจริงที่สำคัญยิ่งได้มากเท่าไร?  เจ้าเคยได้มีประสบการณ์จริงๆ หรือไม่?  เจ้ากลายเป็นยุ่งเหยิงและกระทำการอย่างชะล่าใจและรีบร้อนเมื่อเผชิญกับปัญหา!  สิ่งสำคัญในวันนี้คือการที่เจ้าเข้าสู่จิตวิญญาณและการสามัคคีธรรมกับเรามากขึ้น แบบเดียวกับที่หัวใจของพวกเจ้าเองใคร่ครวญถึงปัญหาทั้งหลายอยู่บ่อยครั้งนั่นเอง  เจ้าเข้าใจหรือไม่?  นี่คือกุญแจสำคัญ!  การปฏิบัติที่ล่าช้าคือปัญหาจริงๆ  จงรีบเถิด และจงอย่าล่าช้า!  ผู้คนที่ได้ยินคำพูดของเราและไม่ล่าช้า แต่ปฏิบัติตามคำพูดเหล่านั้นโดยทันทีจะได้รับพระพรอย่างใหญ่หลวง!  เราจะมอบให้แก่พวกเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัย!  จงอย่ากังวล!  จงกระทำการตามที่เรากล่าว โดยไม่ล่าช้าสักวินาทีเดียว!  บ่อยครั้งที่มโนคติอันหลงผิดแบบมนุษย์ของพวกเจ้าเป็นเช่นนี้ และเจ้าชอบผลัดวันประกันพรุ่ง ทำให้สิ่งที่ควรกระทำในวันนี้ล่าช้าไปจนถึงวันพรุ่งนี้เสมอ  ช่างเกียจคร้านและช่างงุ่มง่าม  จนไม่สามารถหาคำพูดมาอธิบายได้!  เราไม่ได้กำลังกล่าวเกินจริง—นี่คือข้อเท็จจริง  หากเจ้าไม่เชื่อการนี้ เช่นนั้นแล้วก็จงตรวจดูตัวเจ้าเองอย่างรอบคอบ และตรวจสถานการณ์ของเจ้าเอง และเจ้าจะค้นพบว่ามันเป็นเช่นนี้จริงๆ เพียงใด!

ก่อนหน้า: บทที่ 38

ถัดไป: บทที่ 40

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พวกเจ้าควรจะพิจารณาความประพฤติทั้งหลายของเจ้า

ทุกความประพฤติและการกระทำในชีวิตของพวกเจ้าแสดงให้เห็นว่าพวกเจ้าต้องได้รับการจัดหาบทตอนแห่งวจนะของเราในแต่ละวันเพื่อเติมคืนพวกเจ้าให้เต็ม...

วิธีรู้จักความเป็นจริง

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง กล่าวคือ พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ล้วนสัมพันธ์กับชีวิตจริง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้