พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 40

เหตุใดเจ้าจึงเข้าใจช้ายิ่งนัก? เหตุใดเจ้าจึงด้านชายิ่งนัก? การเตือนใจหลายครั้งหลายหนไม่ได้ปลุกให้พวกเจ้าตื่นขึ้นมา และนี่ทำให้เราเศร้าหมอง เราไม่มีหัวใจที่จะเห็นบุตรทั้งหลายของเราเป็นเช่นนี้ได้อย่างแท้จริง หัวใจของเราจะสามารถทนกับเรื่องนี้ได้อย่างไร? อา! เราต้องสอนพวกเจ้าด้วยมือของเราเอง ฝีก้าวของเรายังคงเร่งเร็วขึ้นต่อไป บุตรของเราเอ๋ย! จงลุกขึ้นโดยเร็วและร่วมมือกับเรา ผู้ใดเล่าจะสละตัวพวกเขาเองเพื่อเราอย่างจริงใจในตอนนี้? ผู้ใดเล่าจะสามารถมอบอุทิศตัวพวกเขาเองได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากคำพร่ำบ่นมากเช่นนี้? พวกเจ้าด้านชาและปัญญาทึบเป็นอันมากเสมอ! จะมีสักกี่คนที่สามารถคำนึงถึงความรู้สึกของเราได้ และผู้ใดเล่าที่สามารถจับความเข้าใจพระวิญญาณแห่งคำพูดของเราได้อย่างแท้จริง? เท่าที่เราสามารถทำได้คือรอคอยและมีความหวังด้วยใจร้อนรน เมื่อได้เห็นว่าทุกการเคลื่อนไหวของพวกเจ้าไม่สามารถทำให้เราพึงพอใจได้ เราจะสามารถกล่าวอะไรได้เล่า? บุตรของเราเอ๋ย! ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระบิดาของเจ้ากระทำในวันนี้ก็เพื่อบุตรของพระองค์ เหตุใดบุตรของเราจึงไม่เคยสามารถเข้าใจหัวใจของเราได้เลย และเหตุใดบุตรของเราจึงทำให้เรา พระบิดาของเจ้าเป็นกังวลอยู่เสมอเล่า? เมื่อใดบุตรของเราจะเติบโตขึ้น ไม่เป็นเหตุให้เรากังวล และให้เราได้ผ่อนคลายเกี่ยวกับพวกเขาบ้าง? เมื่อใดบุตรของเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ ยืนหยัด และแบ่งเบาภาระบนพระอังศาของพระบิดาของพวกเขาได้? เราหลั่งน้ำตาอย่างเงียบๆ ให้กับบุตรของเรา และเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างช่วยทำให้แผนการบริหารจัดการของพระเจ้าครบบริบูรณ์ และช่วยบรรดาบุตรของเรา บรรดาผู้เป็นที่รักของเราให้รอด เราไม่มีทางเลือกอื่น

คำสัญญาของเราได้เกิดขึ้นแล้วและได้รับการสำแดงให้เห็นต่อหน้าต่อตาของพวกเจ้า เหตุใดเจ้าจึงไม่สามารถคำนึงถึงของหัวใจของเราได้? เพราะเหตุใด? เพราะเหตุใด? จวบจนกระทั่งถึงตอนนี้ เจ้าได้นับดูแล้วหรือยังว่า: เจ้าได้กระทำสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เราพึงพอใจไปมากเท่าใดแล้ว และเจ้าได้ทำสิ่งต่างๆ ที่บำรุงเลี้ยงและให้อาหารคริสตจักรไปมากเท่าใดแล้ว? จงใคร่ครวญถึงการนี้อย่างรอบคอบ จงอย่าประมาท จงอย่าปล่อยความจริงไปแม้เพียงประการเดียว เจ้าไม่สามารถมุ่งเน้นแค่เรื่องการปรากฏและมองข้ามสาระสำคัญได้ เจ้าต้องตรวจสอบตลอดเวลาว่าทุกคำพูดและทุกการกระทำของเจ้าและทุกการขับเคลื่อนแต่ละครั้งของเจ้าได้ก้าวผ่านการพิพากษาต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระคริสต์หรือไม่ และเจ้าได้แปลงสภาพไปสู่ภาพลักษณ์ของบุคคลใหม่แล้วหรือยัง—ไม่ใช่ในการเลียนแบบ แต่ตรงกันข้ามเป็นการเล็ดลอดมาจากส่วนลึกภายในด้วยการแสดงออกของชีวิต จงอย่าทำให้ชีวิตของเจ้าล่าช้า เพื่อที่เจ้าอาจจะได้หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่เป็นความทุกข์ จงเร่งรีบและแก้ไขสถานการณ์นี้ จงทำให้เราพึงพอใจ และจงพิจารณาหลักการของการประพฤติตัว กล่าวคือ จงกระทำสิ่งต่างๆ ด้วยความชอบธรรมและความซื่อตรง และทำให้เราพึงพอใจ จงอย่าชะล่าใจ เจ้าจะสามารถจดจำการนี้ได้หรือไม่?

ก่อนหน้า:บทที่ 39

ถัดไป:บทที่ 41

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • วิธีเข้าสู่สภาวะที่ถูกต้องเหมาะสม

  ยิ่งผู้คนยอมรับพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็จะยิ่งรู้แจ้งมากขึ้นเท่านั้น และพวกเขาก็จะยิ่งหิวและกระหายในการแสวงหาการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเท่า…

 • พวกที่เข้ากันไม่ได้กับพระคริสต์คือปรปักษ์ของพระเจ้าอย่างแน่นอน

  มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะเห็นโฉมพระพักตร์แท้จริงของพระเยซูและทุกคนอยากอยู่กับพระองค์ เราไม่คิดว่าพี่น้องชายหรือหญิงคนใดจะกล่าวว่าพวกเขาไม่ปรารถนาที่จะ…

 • เปโตรได้มารู้จักพระเยซูได้อย่างไร

  ในช่วงระหว่างที่เปโตรได้ใช้เวลากับพระเยซู เขาได้เห็นพระลักษณะเฉพาะอันควรค่าที่จะรักหลายประการในพระเยซู มุมมองหลายด้านที่ควรค่าแก่การเอาอย่าง และมุมมอง…

 • เส้นทาง… (2)

  พี่น้องชายหญิงของเราอาจมีแนวความคิดอยู่บ้างในเรื่องลำดับ ขั้นตอน และวิธีการทั้งหลายในพระราชกิจของพระเจ้าในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่เรายังคงคิดว่ามันเป็นการค…