บทที่ 38

มันไม่ใช่ว่าความเชื่อของเจ้าดีหรือบริสุทธิ์ แต่งานของเราต่างหากที่มหัศจรรย์!  ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะความปรานีของเรา!  เจ้าต้องไม่มีอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของความเห็นแก่ตัวหรือความโอหังแม้แต่น้อย หาไม่แล้วเราจะไม่ทำงานกับเจ้า  เจ้าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่ามนุษย์จะล้มลงหรือยืนหยัดแข็งแกร่งก็ไม่ใช่เป็นเพราะพวกเขา มันเป็นเพราะเรา  ในวันนี้ หากเจ้าไม่เข้าใจขั้นตอนนี้อย่างชัดเจน เจ้าจะล้มเหลวในการเข้าสู่ราชอาณาจักรอย่างแน่นอน!  เจ้าต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ได้รับการทำให้เสร็จสิ้นในวันนี้คือพระราชกิจที่มหัศจรรย์ของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับมนุษย์เลย  การกระทำของมนุษย์มีค่าอะไร?  เมื่อพวกเขาไม่เห็นแก่ตัว โอหัง และเย่อหยิ่ง พวกเขาก็ขัดจังหวะการบริหารจัดการของพระเจ้าและทำลายแผนการของพระองค์  โอ พวกคนเสื่อมทรามทั้งหลาย!  พวกเจ้าต้องมาพึ่งพาเราในวันนี้ หากพวกเจ้าไม่ทำ เราจะบอกพวกเจ้าในวันนี้ว่าพวกเจ้าจะไม่มีวันสัมฤทธิ์ผลในสิ่งใดเลย!  ทั้งหมดจะไร้ประโยชน์และการดำเนินงานของพวกเจ้าจะไร้ค่า!

จงอย่าชักช้าหรือลังเล วันนี้บรรดาผู้ที่รักเราแต่ละคนจะดำเนินงานอันมหัศจรรย์ของเราจนแล้วเสร็จในตัวพวกเขา  เราไม่ต้องการพวกที่ไม่ถ่อมตัวพวกเขาเองลง และในวันนี้เราใช้แต่บรรดาผู้ที่ถ่อมตัวอย่างถ้วนทั่วเท่านั้น  เราจะเปิดรับอย่างเต็มที่เฉพาะพวกเจ้าที่รักเราด้วยหัวใจอันเที่ยงแท้ บรรดาผู้ที่ถูกผู้อื่นดูถูกและผู้ที่สามารถเปิดใจพวกเขาเองออกรับเราอย่างสุดใจเท่านั้น  เราจะให้พวกเจ้าเข้าใจเจตนารมณ์ของเรา และพวกเจ้าจะมาอยู่เบื้องหน้าเราตลอดเวลาเพื่อรับพรทั้งหลายของเรา  บรรดาผู้ที่สละตัวพวกเขาเองเพื่อเราในวันนี้ มอบถวายตัวพวกเขาเองเพื่อเราในวันนี้ และแบกภาระเพื่อเราในวันนี้ เราจะไม่ปฏิบัติต่อพวกเขาไม่ดีอย่างเด็ดขาด—ด้วยเหตุนี้ความชอบธรรมของเราจึงได้รับการเผย  จงอย่าบ่นเกี่ยวกับเรา พระคุณของเราพอเพียงสำหรับพวกเจ้า  เจ้าอาจมาและรับเอามันไปด้วยเพื่อที่เจ้าอาจลิ้มรสความหวานซึ่งหาที่เปรียบมิได้  นี่จะไม่เพียงก่อให้เกิดความรักสำหรับเราภายในตัวเจ้าเท่านั้น แต่มันจะทำให้ความรักนี้ของเจ้ายิ่งลึกซึ้งขึ้น

งานของเราถูกดำเนินการไปทีละขั้น และงานของเราย่อมไม่ประมาทหรือสับสนปนเปอย่างแน่นอน  เพื่อที่จะติดตามเรา พวกเจ้าต้องทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีนี้เช่นกัน  จงแลดูการกระทำของเราและเรียนรู้จากเรา ด้วยวิธีนี้ หากเจ้าติดตามก้าวย่างของเรา เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะได้รับการนำเข้าสู่การสำแดงราชอาณาจักร  จงเปล่งเสียงยินดีด้วยเสียงเดียวกัน!  บุตรทั้งหลายของเรา!  พระราชกิจของพระเจ้าจะได้รับการทำให้สำเร็จลุล่วงกับพวกเจ้า กับผู้คนกลุ่มนี้  เจ้าไม่รู้สึกว่าได้รับพระพรหรอกหรือ?

มันเป็นเรื่องยากที่จะหยั่งลึกได้อย่างแท้จริง!  เราได้นำพวกเจ้ามา ณ ที่นี้ ในวันนี้ เพื่อที่พวกเจ้าอาจมองเห็นงานอันมหัศจรรย์ของเรา!

ก่อนหน้า: บทที่ 37

ถัดไป: บทที่ 39

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้