บทที่ 38

ไม่ใช่ว่าความเชื่อของเจ้าดีหรือบริสุทธิ์ แต่งานของเราต่างหากที่มหัศจรรย์!  ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะความปรานีของเรา!  เจ้าต้องไม่มีอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของความเห็นแก่ตัวหรือความโอหังแม้แต่น้อย หาไม่แล้วเราจะไม่ทำงานกับเจ้า  เจ้าต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่ามนุษย์จะล้มลงหรือยืนหยัดแข็งแกร่งก็ไม่ใช่เป็นเพราะพวกเขา นั่นเป็นเพราะเรา  ในวันนี้ หากเจ้าไม่เข้าใจขั้นตอนนี้อย่างชัดเจน เจ้าจะล้มเหลวในการเข้าสู่ราชอาณาจักรอย่างแน่นอน!  เจ้าต้องเข้าใจว่า สิ่งที่ได้รับการทำให้เสร็จสิ้นในวันนี้คือพระราชกิจที่มหัศจรรย์ของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับมนุษย์เลย  การกระทำของมนุษย์มีค่าอะไร?  เมื่อพวกเขาไม่เห็นแก่ตัว โอหัง และเย่อหยิ่ง พวกเขาก็ขัดจังหวะการบริหารจัดการของพระเจ้าและทำลายแผนของพระองค์  โอ พวกคนเสื่อมทรามทั้งหลาย!  พวกเจ้าต้องมาพึ่งพาเราในวันนี้ หากพวกเจ้าไม่ทำ เราจะบอกพวกเจ้าในวันนี้ว่า พวกเจ้าจะไม่มีวันสัมฤทธิผลในสิ่งใดเลย!  ทั้งหมดจะไร้ประโยชน์และการดำเนินงานของพวกเจ้าจะไร้ค่า!

จงอย่าชักช้าหรือลังเล วันนี้บรรดาผู้ที่รักเราแต่ละคนจะดำเนินงานอันอัศจรรย์ของเราจนแล้วเสร็จในตัวพวกเขา  เราไม่ต้องการพวกที่ไม่ถ่อมใจพวกเขาเอง และในวันนี้เราใช้แต่บรรดาผู้ที่ถ่อมใจอย่างถ้วนทั่วเท่านั้น  เราจะเปิดรับอย่างเต็มที่เฉพาะพวกเจ้าที่รักเราด้วยหัวใจอันเที่ยงแท้ บรรดาผู้ที่ถูกผู้อื่นดูถูกและผู้ที่สามารถเปิดใจพวกเขาเองออกรับเราอย่างสุดใจเท่านั้น  เราจะให้พวกเจ้าเข้าใจเจตนารมณ์ของเรา และพวกเจ้าจะมาอยู่เบื้องหน้าเราตลอดเวลาเพื่อรับพรทั้งหลายของเรา  บรรดาผู้ที่สละตัวพวกเขาเองเพื่อเราในวันนี้ มอบถวายตัวพวกเขาเองเพื่อเราในวันนี้ และแบกภาระเพื่อเราในวันนี้ เราจะไม่ปฏิบัติต่อพวกเขาไม่ดีอย่างเด็ดขาด—ด้วยเหตุนี้ความชอบธรรมของเราจึงได้รับการเผย  จงอย่าบ่นเกี่ยวกับเรา พระคุณของเราพอเพียงสำหรับพวกเจ้า  เจ้าอาจมารับเอาการนั้นไปด้วยเพื่อที่เจ้าอาจลิ้มรสความหวานซึ่งหาที่เปรียบมิได้  นี่จะไม่เพียงก่อให้เกิดความรักสำหรับเราภายในตัวเจ้าเท่านั้น แต่นั่นจะทำให้ความรักนี้ของเจ้ายิ่งลึกซึ้งขึ้น

งานของเราถูกดำเนินการไปทีละขั้น และงานของเราย่อมไม่ประมาทหรือปนเปยุ่งเหยิงอย่างแน่นอน  เพื่อที่จะติดตามเรา พวกเจ้าต้องทำสิ่งทั้งหลายด้วยวิธีนี้เช่นกัน  จงแลดูการกระทำของเราและเรียนรู้จากเรา ด้วยวิธีนี้ หากเจ้าติดตามก้าวย่างของเรา เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะได้รับการนำเข้าสู่การสำแดงราชอาณาจักร  จงเปล่งเสียงยินดีด้วยเสียงเดียวกัน!  บุตรทั้งหลายของเรา!  พระราชกิจของพระเจ้าจะได้รับการทำให้สำเร็จลุล่วงกับพวกเจ้า กับผู้คนกลุ่มนี้  เจ้าไม่รู้สึกว่าได้รับพระพรหรอกหรือ?

เป็นเรื่องยากที่จะหยั่งลึกได้อย่างแท้จริง!  เราได้นำพวกเจ้ามา ณ ที่นี้ ในวันนี้ เพื่อที่พวกเจ้าอาจมองเห็นงานอันอัศจรรย์ของเรา!

ก่อนหน้า: บทที่ 37

ถัดไป: บทที่ 39

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีรู้จักความเป็นจริง

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง กล่าวคือ พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ล้วนสัมพันธ์กับชีวิตจริง...

เจ้าควรเดินบนโค้งสุดท้ายของเส้นทางอย่างไร

ขณะนี้พวกเจ้ากำลังอยู่บนโค้งสุดท้ายของเส้นทาง และเป็นส่วนที่วิกฤติของเส้นทางนั้น  บางทีเจ้าได้สู้ทนความทุกข์มามากมาย ทำงานไปมากมาย...

เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)

ควรเข้าหาพระคัมภีร์ในเรื่องการเชื่อในพระเจ้าอย่างไร?  นี่คือคำถามในหลักการ   ทำไมเราจึงพูดคุยกันถึงคำถามนี้?...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้