เส้นทาง… (4)

การที่ผู้คนสามารถค้นพบความดีงามของพระเจ้าได้ แสวงหาวิธีที่จะรักพระเจ้าในยุคของปัจจุบันได้ และการที่พวกเขาเต็มใจยอมรับการฝึกฝนแห่งราชอาณาจักรของปัจจุบันนี้ได้—ทั้งหมดนี้คือพระคุณของพระเจ้า และยิ่งไปกว่านั้นคือ มันเป็นการเลื่อนฐานะของมนุษยชาติของพระองค์ เมื่อใดก็ตามที่เรานึกถึงการนี้ เรามีสำนึกรับรู้ที่เต็มไปด้วยอำนาจถึงความดีงามของพระเจ้า พระเจ้าทรงรักพวกเราอย่างแท้จริง กล่าวคือ หากพระองค์ไม่ได้ทรงรักพวกเราแล้ว ใครผู้ใดเล่าจะสามารถค้นพบความดีงามของพระองค์ได้? ด้วยเหตุนี้เท่านั้นเราจึงมองเห็นว่าพระเจ้าพระองค์เองทรงปฏิบัติพระราชกิจทั้งหมดนี้ด้วยพระองค์เอง และมองเห็นว่าผู้คนได้รับการทรงนำและทรงชี้นำโดยพระเจ้า เรามอบความขอบคุณให้พระเจ้าสำหรับการนี้ และเราอยากให้พี่น้องชายหญิงของเราร่วมกับเราในการสรรเสริญพระเจ้าว่า “พระสิริทั้งหมดแด่พระองค์ พระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์เอง! ขอพระสิริของพระองค์จงเพิ่มทวีคูณและเผยให้เห็นในบรรดาพวกเราเหล่านี้ผู้ได้รับการเลือกสรรและได้รับการรับไว้โดยพระองค์” พระเจ้าทรงให้ความรู้แจ้งแก่เรา กล่าวคือ พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นว่าพวกเราได้รับการทรงกำหนดไว้ล่วงหน้ามาเป็นเวลาหลายหมื่นหลายแสนปีมาแล้ว ด้วยเหตุนี้เอง จึงช่วยให้จักรวาลทั้งหมดและสรรพสิ่งทั้งมวลได้เห็นพระสิริของพระเจ้าโดยผ่านทางพวกเรา เช่นนั้นแล้ว พวกเราก็คือรูปธรรมของแผนการบริหารจัดการหกพันปีของพระเจ้า พวกเราคือแบบอย่าง และอุทาหรณ์แห่งพระราชกิจของพระเจ้าในทั่วทั้งจักรวาล ตอนนี้เท่านั้นที่เราตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักพวกเรามากเพียงใด และว่าพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำในพวกเรา และสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ตรัสมีมากมายกว่าในยุคอดีตนับล้านๆ เท่า ไม่แม้แต่ในอิสราเอลหรือแม้แต่ในเปโตรที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจอย่างมากมายหรือได้ตรัสพระวจนะอย่างมากมายด้วยพระองค์เอง—ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเรา ในผู้คนกลุ่มนี้ ได้รับพระพรอันน่าอัศจรรย์อย่างแท้จริง โดยได้รับพระพรมากยิ่งกว่าบรรดาวิสุทธิชนจากช่วงเวลาในอดีตอย่างหาที่เปรียบมิได้ นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าตรัสเสมอว่าผู้คนในยุคสุดท้ายก็ได้รับพระพร ไม่ว่าผู้อื่นจะกล่าวอย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าพวกเราได้รับพระพรมากที่สุดโดยพระเจ้า พวกเราควรยอมรับพระพรมากมายที่พระเจ้าได้ประทานแก่พวกเรา อาจมีบางคนที่พร่ำบ่นต่อพระเจ้า แต่เราเชื่อว่าหากพระพรเหล่านี้มาจากพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว นี่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเรากำลังสมควรได้รับพระพรเหล่านี้ แม้ว่าผู้อื่นพร่ำบ่นหรือไม่มีความสุขกับพวกเรา เราก็ยังคงเชื่อว่าไม่มีใครอื่นที่สามารถได้รับสืบทอดหรือถอดถอนพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่พวกเราได้ เนื่องจากว่าพระราชกิจของพระเจ้าได้รับการดำเนินงานให้เสร็จในพวกเรา และพระองค์ตรัสแก่พวกเราเป็นส่วนตัว—แก่พวกเรา และไม่ใช่ผู้อื่น—พระเจ้าทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงปรารถนา และหากว่าผู้คนไม่เชื่อ พวกเขาก็ไม่ได้กำลังก่อปัญหาให้กับตัวพวกเขาเองหรอกหรือ? พวกเขามิได้นำการดูหมิ่นมาให้กับตัวพวกเขาเองด้วยการกระทำเช่นนั้นหรอกหรือ? เหตุใดเราจึงกล่าวสิ่งต่างๆ เช่นนี้? ทั้งนี้เพราะเรามีความขอบคุณอย่างลึกซึ้งกับการนี้ ยกตัวอย่างพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทำในตัวเรา กล่าวคือ มีแต่เราเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานนี้ได้—จะมีใครอื่นสามารถทำการนี้ได้หรือไม่? เราโชคดีพอที่ได้รับพระบัญชานี้จากพระเจ้า—จะมีใครสามารถทำการนี้ด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วยามได้หรือไม่? อย่างไรก็ตาม มันเป็นความหวังของเราว่าพี่น้องชายหญิงจะเข้าใจถึงหัวใจของเรา เราไม่ได้กำลังอวดตัวเกี่ยวกับวิทยฐานะของเรา แต่กำลังอธิบายถึงประเด็นหนึ่ง เราคงอยากที่จะให้พระสิริทั้งหมดแด่พระเจ้า และให้พระเจ้าอาจจะมองดูหัวใจของพวกเราทุกคน เพื่อที่หัวใจของพวกเราอาจจะได้รับการชำระให้สะอาดเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ ในหัวใจของเรา เราปรารถนาที่จะได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ ได้กลายเป็นหญิงพรหมจารีผู้บริสุทธิ์ที่ได้ถูกพลีอุทิศบนแท่นบูชา และยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการเชื่อฟังของลูกแกะ ได้ปรากฏในท่ามกลางมนุษยชาติทั้งปวงในฐานะร่างกายทางจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ นี่คือคำสัญญาของเรา คำสาบานที่เราได้กำหนดไว้เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า เราปรารถนาที่จะทำให้คำสาบานลุล่วงและชดใช้ความรักของพระเจ้าโดยผ่านทางการนี้ เจ้าเต็มใจที่จะทำการนี้หรือไม่? เราเชื่อว่าคำสัญญานี้ของเราจะเติมพลังให้พี่น้องชายหญิงหนุ่มสาวกลับมีชีวิตมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่ามันจะได้นำความหวังมาสู่ผู้คนหนุ่มสาวจำนวนมากขึ้น สำหรับเราแล้ว ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงมองดูผู้คนหนุ่มสาวว่าสำคัญเป็นพิเศษ บางทีมันอาจจะเป็นอคติของเราเอง แต่เรารู้สึกมาตลอดว่าผู้คนหนุ่มสาวมีโอกาสที่มองเห็นความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้และมีความหวัง ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงปฏิบัติพระราชกิจเป็นพิเศษในผู้คนหนุ่มสาว พวกเขาอาจขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกและปัญญา และพวกเขาอาจคึกคะนองและร่าเริงแบบเอาแน่ไม่ได้เหมือนอย่างลูกวัวเกิดใหม่ ถึงกระนั้น เรายังเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้ขาดคุณความดี เจ้าสามารถมองเห็นความบริสุทธิ์ของความเยาว์วัยในพวกเขาได้ และพวกเขายอมรับสิ่งใหม่ๆ ได้รวดเร็ว แม้ว่าผู้คนหนุ่มสาวจะโน้มเอียงมาทางความโอหัง ความดุร้าย และความหุนหันพลันแล่น นี่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของพวกเขาที่จะรับความสว่างใหม่ได้ ด้วยว่าผู้คนหนุ่มสาวแทบจะไม่ยึดติดกับสิ่งเก่าๆ ที่พ้นสมัยไปแล้ว นั่นคือเหตุผลที่เรามองเห็นคำสัญญาอันไร้ขีดจำกัดในตัวผู้คนหนุ่มสาว และกำลังวังชาของพวกเขา กล่าวคือ มันเป็นเพราะเหตุผลนี้ที่เรามีความรู้สึกอ่อนโยนต่อพวกเขา เราไม่ได้มีความไม่ชอบต่อพี่น้องชายหญิงที่อาวุโสกว่า แต่พวกเขาก็ไม่ได้ถือครองประโยชน์อันใดให้กับเราด้วยเช่นกัน—เพราะเช่นนั้นเราจึงเสนอคำขอโทษที่จริงใจของเราแก่พวกเขา บางที สิ่งที่เราได้กล่าวอาจจะออกนอกลู่นอกทาง หรือไม่สนใจต่อความรู้สึกของคนอื่น แต่เราหวังว่าพวกเจ้าทั้งหมดจะสามารถให้อภัยต่อความบุ่มบ่ามของเรา เพราะเราเยาว์วัยเกินกว่าที่จะใส่ใจมากนักกับวิธีการพูด แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม พี่น้องชายหญิงอาวุโสกว่าก็ได้ทำการปรนนิบัติตามหน้าที่—พวกเขาไม่ได้ไร้ประโยชน์ไปเสียทีเดียว นั่นเป็นเพราะพวกเขามีประสบการณ์ในด้านการรับมือกับสิ่งต่างๆ มากหลาย พวกเขาหนักแน่นในวิธีที่พวกเขารับมือกับสิ่งต่างๆ และพวกเขาไม่ได้ทำความผิดพลาดมากมายนัก เหล่านี้ไม่ได้เป็นความแข็งแกร่งของพวกเขาหรอกหรือ? ขอให้พวกเราทุกคนกล่าวเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าว่า “โอ้พระเจ้า! ขอพวกเราทุกคนจงทำหน้าที่ของพวกเราเองให้ลุล่วงในสถานภาพต่างๆ ของเรา และขอพวกเราทุกคนจงทำอย่างดีที่สุดของพวกเราเพื่อน้ำพระทัยของพระองค์เถิด!” เราเชื่อว่านี่ต้องเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า!

ในประสบการณ์ของเรา บรรดาผู้คนมากหลายเหล่านั้นที่เป็นปฏิปักษ์อย่างเปิดเผยต่อกระแสนี้—ผู้ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อพระวิญญาณของพระเจ้าโดยตรง—คือผู้ที่สูงวัยกว่า ผู้คนเหล่านี้มีมโนคติอันหลงผิดด้านศาสนาที่รุนแรงมาก พวกเขาเปรียบเทียบพระวจนะของพระเจ้ากับสิ่งต่างๆ ที่พ้นสมัยแล้วในทุกหนทุกแห่ง และพยายามที่จะทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในอดีตเสมอกันกับพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาไม่ไร้สาระหรอกหรือ? ผู้คนเช่นนั้นสามารถดำเนินงานที่พระเจ้าได้วางพระทัยมอบหมายให้พวกเขาได้หรือไม่? พระเจ้าทรงสามารถใช้ผู้คนเช่นนั้นในพระราชกิจของพระองค์ได้หรือไม่? พระวิญญาณของพระองค์ทรงมีวิธีการแห่งพระราชกิจของพระองค์ในวันใดก็ได้ หากผู้คนยึดมั่นอยู่กับสิ่งต่างๆ ที่ล้าสมัย วันหนึ่งจะมาถึงเมื่อพวกเขาถูกผลักลงจากเวทีประวัติศาสตร์ พระเจ้าทรงใช้ผู้คนใหม่ๆ กับทุกช่วงระยะแห่งพระราชกิจของพระองค์ คนเหล่านั้นผู้ที่พยายามสั่งสอนผู้อื่นด้วยสิ่งต่างๆ ที่ล้าสมัยมิได้นำความย่อยยับมายังผู้คนหรอกหรือ? พวกเขาไม่ได้กำลังทำให้พระราชกิจของพระเจ้าล่าช้าหรอกหรือ? และหากว่านั่นคือกรณีดังกล่าว เมื่อใดเล่าที่พระราชกิจของพระเจ้าจะสำเร็จบริบูรณ์? อาจมีผู้คนที่มีมโนคติอันหลงผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราเพิ่งจะได้กล่าวไปบ้าง บางทีพวกเขาอาจจะไม่เชื่อ ทว่าเราไม่ต้องการให้เจ้าวิตกกังวล กล่าวคือ ในไม่ช้า สิ่งต่างๆ มากหลายเช่นนี้จะเกิดขึ้น และข้อเท็จจริงเท่านั้นที่สามารถอธิบายถึงสิ่งเหล่านี้ได้ ขอให้พวกเราไปเยี่ยมเยียนบุคคลสำคัญบางคน ศิษยาภิบาลซึ่งเป็นที่เคารพนับถือหรือผู้อธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์บางคน และประกาศสั่งสอนกระแสนี้ต่อพวกเขา พวกเขาจะไม่ต้านทานอย่างเปิดเผยในช่วงแรก นั่นคือสิ่งที่แน่ใจได้—แต่พวกเขาจะเอาพระคริสตธรรมคัมภีร์ออกมาท้าทายเจ้า พวกเขาจะให้เจ้าเล่าถึงหนังสืออิสยาห์และหนังสือดาเนียล และพวกเขาจะถึงกับให้เจ้าอธิบายหนังสือวิวรณ์ด้วยซ้ำไป และหากว่าเจ้าไม่สามารถพูดถึงหนังสือเหล่านั้นได้ พวกเขาจะปฏิเสธเจ้า และเรียกเจ้าว่าพระคริสต์เทียมเท็จ และกล่าวว่าเจ้ากำลังเผยแพร่วิถีทางแห่งความไร้สาระ หลังจากหนึ่งชั่วโมง พวกเขาก็จะตั้งข้อกล่าวหาเท็จต่อเจ้าที่จะทำให้เจ้าหายใจลำบาก นี่ไม่ใช่การต้านทานอย่างเปิดเผยหรอกหรือ? ทว่านั่นเป็นเพียงการเริ่มต้น พวกเขาไม่สามารถกีดขวางขั้นตอนต่อไปแห่งพระราชกิจของพระเจ้าได้ และในไม่ช้า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงใช้อำนาจบังคับให้พวกเขายอมรับมัน นี่คือแนวโน้มที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ กล่าวคือ มันคือบางสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ และเป็นบางสิ่งที่ผู้คนไม่สามารถแม้แต่จะจินตนาการได้ เราเชื่อว่าพระราชกิจของพระเจ้าจะเผยแพร่ออกไปโดยไม่ถูกยับยั้งทั่วทั้งจักรวาล นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้า และไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ ขอพระเจ้าทรงให้ความรู้แจ้งแก่พวกเราด้วยเถิด และให้พวกเรายอมรับความสว่างใหม่มากยิ่งขึ้น และไม่ขัดขวางการทรงบริหารจัดการของพระเจ้าในลักษณะนี้ ขอพระเจ้าทรงมีความปรานีต่อพวกเรา เพื่อที่พวกเราทั้งหมดจะได้สามารถมองเห็นการทรงมาถึงของวันแห่งพระสิริของพระองค์ เวลาเมื่อพระเจ้าทรงได้รับพระสิริไปทั่วทั้งจักรวาลจะเป็นเวลาเมื่อพวกเราจะได้รับสง่าราศีเคียงข้างไปกับพระองค์ด้วย ดูเหมือนว่าจะเป็นเวลาที่เราจะแยกจากบรรดาผู้คนเหล่านั้นที่เดินไปกับเราอีกด้วย เราหวังว่าพี่น้องชายหญิงของเราจะได้เปล่งเสียงของพวกเขาร่วมกับเสียงของเราในการร้องขอต่อพระเจ้าว่า ขอพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจงสำเร็จบริบูรณ์ในไม่ช้านี้ เพื่อที่พวกเราอาจจะได้เห็นวันแห่งพระสิริของพระองค์ในช่วงระยะเวลาของชีวิตของพวกเรา เรายังคงหวังที่จะสัมฤทธิ์ผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้าภายในช่วงระยะเวลาของชีวิตของเรา และเราหวังว่าพระเจ้าอาจจะทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในพวกเราต่อไป และหวังว่าจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางใดๆ เลย นี่คือความทะเยอทะยานชั่วนิรันดร์ของเรา ขอพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเราเสมอ และขอความรักของพระองค์ได้ทรงสร้างสะพานทอดระหว่างพวกเรา เพื่อที่มิตรภาพระหว่างพวกเราได้กลับกลายเป็นล้ำค่ามากยิ่งขึ้น เราหวังว่าความรักจะก่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นระหว่างพวกเรา และหวังว่าความรักสามารถนำพวกเราไปสู่ความสนิทสนมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ลบระยะทางใดๆ ระหว่างพวกเราออกไป และหวังว่าความรักระหว่างพวกเราอาจกลายเป็นลึกซึ้งยิ่งขึ้น กว้างขึ้น และอ่อนหวานยิ่งขึ้น เราเชื่อว่านี่ต้องเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าของเรา เราหวังว่าพี่น้องชายหญิงของเราอาจใกล้ชิดกับเรามากยิ่งขึ้น และหวังว่าเราทั้งหมดอาจหวงแหนความล้ำค่าวันเวลาที่มีไม่มากที่พวกเรามีร่วมกัน เพื่อที่มันจะเป็นความทรงจำอันงดงามสำหรับพวกเราได้

อาจจะมีขั้นตอนแห่งพระราชกิจของพระเจ้ามากกว่าในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่พวกมันก็ไม่ซับซ้อน เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ ก็เห็นได้ว่ามีสำนึกรับรู้ต่อทุกขั้นตอนแห่งพระราชกิจของพระองค์ แต่ละขั้นตอนดำเนินการโดยพระเจ้าด้วยพระองค์เอง และทุกคนได้เล่นบทบาทในพระราชกิจนี้ แต่ละ “ฉาก” ช่างน่าหัวเราะอย่างแท้จริง ใครเล่าจะจินตนาการได้ว่าผู้คนเหล่านี้จะกระทำการเล่นละครเช่นนี้ได้ การปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาสมจริงสมจังมากท่ามกลางการทดสอบทั้งหมด บุคคลทุกประเภทแสดงได้อย่างมีชีวิตมากและบริบูรณ์มากภายใต้ปากกาของพระเจ้า แต่ละฉากตีแผ่ต่อสาธารณะชนเป็นอย่างมากมิใช่หรือ? แต่ด้วยการนี้ เราไม่ได้ตั้งใจจะบอกว่าพระเจ้ากำลังทรงเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์กับผู้คนโดยผ่านทางพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งคงจะไม่มีเหตุผลในการทำเช่นนั้น กล่าวคือพระราชกิจของพระเจ้ามีจุดประสงค์ และพระองค์คงไม่มีวันทรงกระทำสิ่งใดที่ไร้จุดหมายหรือไร้คุณค่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทำก็เพื่อทำให้ผู้คนมีความเพียบพร้อม เพื่อจะได้ทรงรับพวกเขาไว้ เรามองเห็นอย่างแท้จริงจากการนี้ว่าพระทัยของพระเจ้าทรงดำรงอยู่เพื่อผลดีของมนุษย์ทั้งสิ้น เราอาจจะเรียกการนี้ว่าละคร แต่ก็สามารถกล่าวได้อีกด้วยว่าละครนี้เอามาจากชีวิตจริง มันเป็นเช่นนั้นสำหรับพระเจ้า—ผู้ทรงเป็นผู้กำกับละครเรื่องนี้—ผู้คนอยู่ที่นั่นก็เพื่อร่วมมือกับพระองค์ในการทำให้พระราชกิจนี้บริบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ในอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ พระเจ้าทรงใช้สิ่งนี้เพื่อจะได้ทรงรับผู้คนไว้ เพื่อทำให้พวกเขารักพระองค์มากยิ่งขึ้น นี่มิใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าหรอกหรือ? ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงหวังว่าจะไม่มีใครมีความกังวลใดๆ เจ้ารู้ไม่เท่าทันสักนิดถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่? เราได้กล่าวมาแล้วอย่างมากมาย—เราหวังว่าพี่น้องชายหญิงจะได้เข้าใจทั้งหมดและไม่ตีความหมายหัวใจของเราในทางที่ผิด เราไม่มีความสงสัยเลยว่าพวกเจ้าทั้งหมดจะได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า ทุกคนเดินบนเส้นทางที่แตกต่างกัน ขอพระเจ้าทรงเปิดเส้นทางที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของพวกเจ้า และขอพวกจงเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์และกล่าวว่า โอ้พระเจ้า! ข้าพระองค์ปรารถนาให้พระองค์ทรงรับข้าพระองค์ไว้ เพื่อที่วิญญาณของข้าพระองค์อาจได้กลับมาหาพระองค์ เจ้าพร้อมที่จะแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าในส่วนลึกของจิตวิญญาณของเจ้าหรือไม่?

ก่อนหน้า: เส้นทาง… (3)

ถัดไป: เส้นทาง… (5)

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การทรงปรากฏของพระเจ้าได้นำมาซึ่งยุคใหม่

แผนการบริหารจัดการนานหกพันปีของพระเจ้ากำลังจะสิ้นสุดลง และประตูแห่งราชอาณาจักรได้ถูกเปิดออกแล้วให้กับทุกคนที่แสวงหาการทรงปรากฏของพระองค์...

ภาคผนวก: บทที่ 2

เมื่อผู้คนมองดูพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง เมื่อพวกเขาดำรงชีวิตของพวกเขาด้วยตนเองกับพระเจ้าพระองค์เอง เดินเคียงข้างกันกับพระเจ้าพระองค์เอง...

เพลงเฉลิมราชอาณาจักร

มหาชนแซ่ซ้องเรา มหาชนสรรเสริญเรา ทุกปากทั้งปวงขนานพระนามพระเจ้าแท้จริงเพียงหนึ่งเดียว ผู้คนทั้งผองแหงนจ้องมองกิจการของเรา...

การปฏิบัติ (2)

ในอดีตกาล ผู้คนได้ฝึกฝนตัวเองให้อยู่กับพระเจ้าและใช้ชีวิตอยู่ภายในจิตวิญญาณทุกชั่วขณะ เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของวันนี้แล้ว...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้