550 เจ้าควรพยายามเป็นผู้รอดชีวิต

Verse 1

พระเจ้าจะทรงชี้นำพวกเจ้าไปสู่เส้นทางหนึ่ง

เส้นทางที่ทำให้มั่นใจว่าพวกเจ้าจะขับเคลื่อนไปข้างหน้า

เส้นทางนี้คือการพยายามอยู่รอด

จงอย่ากังวลเกี่ยวกับสถานะในอนาคตของเจ้า

จงมุ่งเน้นไปที่วิธีที่เจ้าควรอยู่รอดเท่านั้น

นี่คือบางสิ่งที่ผู้คนควรแสวงหา

เพราะบรรดาผู้ที่อยู่รอดจะเป็นผู้คนที่ดี

เป็นพยานอันงามสง่าสำหรับพระเจ้า

Pre-chorus 1

และพวกเขาจะสนองน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแน่นอน

Chorus

การพยายามอยู่รอดไม่ใช่ความปรารถนาที่ฟุ้งเฟ้อ

แต่เป็นบางสิ่งที่ทุกคนควรเพียรพยายาม

เพราะฉะนั้นเจ้าควรพยายามเป็นผู้อยู่รอด

การนี้อยู่ในแนวเดียวกันกับพระราชกิจแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้า

Verse 2

พวกเจ้าควรวางแผนการขั้นพื้นฐานที่สุด

นั่นคือ การอยู่รอดต่อไปในอนาคต

ไม่ว่าจะในฐานะคนปรนนิบัติ

หรือในฐานะประชากรหรือบุตรของพระเจ้า

หรือในฐานะใครบางคนที่มีสถานะสูงส่ง

จงคิดถึงแต่การได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าเท่านั้น

จงทำการนี้เพื่ออยู่รอด

พระเจ้าทรงหวังว่าจะมีผู้คนอยู่รอดมากขึ้น

Pre-chorus 2

การนี้ไม่ทำให้การแสวงหาของพวกเจ้าเรียบง่ายขึ้นหรอกหรือ?

Chorus

การพยายามอยู่รอดไม่ใช่ความปรารถนาที่ฟุ้งเฟ้อ

เป็นบางสิ่งที่ทุกคนควรเพียรพยายาม

เพราะฉะนั้นเจ้าควรพยายามเป็นผู้อยู่รอด

การนี้อยู่ในแนวเดียวกันกับพระราชกิจแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้า

Bridge

การไล่ตามเสาะหาที่ถูกต้องเหมาะสม

ไม่ใช่ความปรารถนาที่ฟุ้งเฟ้อ

เป็นเพียงสิ่งที่เจ้าควรไล่ตามเสาะหา

ในแนวเดียวกันกับการเชื่อในพระเจ้า

Chorus

การพยายามอยู่รอดไม่ใช่ความปรารถนาที่ฟุ้งเฟ้อ

เป็นบางสิ่งที่ทุกคนควรเพียรพยายาม

เพราะฉะนั้นเจ้าควรพยายามเป็นผู้อยู่รอด

การนี้อยู่ในแนวเดียวกันกับพระราชกิจแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้า

ดัดแปลงจาก การสามัคคีธรรมของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 549 ปัญหาทั้งปวงสามารถแก้ไขได้โดยการไล่ตามเสาะหาความจริง

ถัดไป: 551 ปณิธานที่จำเป็นในการไล่ตามเสาะหาความจริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger