549 ปัญหาทั้งปวงสามารถแก้ไขได้โดยการไล่ตามเสาะหาความจริง

Verse 1

ความเป็นจริงคือการไล่ตามเสาะหาความจริง

และนั่นคือการรู้จักธรรมชาติอันเสื่อมทรามของเจ้าเอง

ความเป็นจริงคือการเข้าใจความจริง

เพื่อให้เจ้าสามารถเป็นอิสระจากความเสื่อมทรามของเจ้าเอง

คือการมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า

และปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าจนพระเจ้าพึงพอพระทัย

Chorus

การเข้าสู่ความเป็นจริงของความจริง

และใช้ชีวิตตามสภาพเสมือนของบุคคลที่จริงแท้

นี่คือความเป็นจริง

ความเป็นจริงคือการรักและการนบนอบต่อพระเจ้า

ความเป็นจริงคือการเป็นคำพยานให้แก่พระเจ้า

นี่คือความเป็นจริง

Verse 2

เป็นเรื่องจริงที่ว่าเหล่านี้คือผลลัพธ์ที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์

การค้นคว้าวิจัยสิ่งทั้งหลายที่ไม่อาจสัมผัสหรือมองเห็นได้นั้น

ไร้ประโยชน์และเสียเวลาเปล่าจริงๆ

สิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงเลย

สิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์เลย

กับผลลัพธ์แห่งพระราชกิจของพระเจ้า

Chorus

การเข้าสู่ความเป็นจริงของความจริง

และใช้ชีวิตตามสภาพเสมือนของบุคคลที่จริงแท้

นี่คือความเป็นจริง

ความเป็นจริงคือการรักและการนบนอบต่อพระเจ้า

ความเป็นจริงคือการเป็นคำพยานให้แก่พระเจ้า

นี่คือความเป็นจริง

Bridge

นี่คือท่าทีของปัญญาชนที่แท้จริง กล่าวคือ

“ไม่ว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งใดหรือพระองค์ทรงปฏิบัติต่อฉันอย่างไร

ไม่ว่าฉันจะเสื่อมทรามอย่างลึกล้ำเพียงใด

และไม่ว่าสภาวะความเป็นมนุษย์ของฉันจะเป็นเช่นใด

ฉันจะไล่ตามเสาะหาความจริงและพยายามรู้จักพระเจ้าอยู่เสมอ”

Verse 3

โดยการรู้จักพระเจ้าเท่านั้น คนเราจึงจะสามารถ

แก้ไขอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเขา

ทำให้หน้าที่ของพวกเขาลุล่วงเพื่อสนองน้ำพระทัยของพระเจ้า

นี่คือทิศทางสำหรับชีวิตมนุษย์

นี่คือสิ่งที่พวกเขาควรพยายามสัมฤทธิ์

นี่คือเส้นทางสู่ความรอดเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้น

Chorus

การเข้าสู่ความเป็นจริงของความจริง

และใช้ชีวิตตามสภาพเสมือนของบุคคลที่จริงแท้

นี่คือความเป็นจริง

ความเป็นจริงคือการรักและการนบนอบต่อพระเจ้า

ความเป็นจริงคือการเป็นคำพยานให้แก่พระเจ้า

นี่คือความเป็นจริง

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 548 พระเจ้าทรงโปรดบรรดาผู้ที่มีความแน่วแน่

ถัดไป: 550 เจ้าควรพยายามเป็นผู้รอดชีวิต

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger