551 ปณิธานที่จำเป็นในการไล่ตามเสาะหาความจริง

พวกเจ้าตั้งใจ แน่วแน่กันไหม ที่จะเข้าใจความจริง รับความจริง๑ และสุดท้ายได้รับความเพียบพร้อมจากพระเจ้า

1 เจ้าต้องไปถึงช่วงระยะที่ซึ่งปณิธานของเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง ไม่สำคัญว่าเจ้าจะเผชิญกับสภาพแวดล้อมใด นั่นแหละคือความหมายของการจริงใจ และเพียงสิ่งนั้นคือความรักแท้ในความจริง เจ้าต้องเป็นบุคคลเช่นนั้น มันจะไม่เป็นการดีที่จะตื่นกลัวหรือกลายเป็นคิดลบ ล้มเลิกปณิธานของเจ้า เมื่อใดก็ตามที่เกิดมีปัญหาหรือความยากลำบาก เจ้าต้องมีพลังของผู้เต็มใจเสี่ยงชีวิตและแขนขา ดังนี้ “ไม่ว่าจะเกิดอะไร ต่อให้จำเป็นที่ข้าพระองค์ต้องตาย ข้าพระองค์จะไม่มีวันละทิ้งปณิธานหรือเป้าหมายนี้” ด้วยพลังนี้ ความยากลำบากใดก็มิอาจหยุดเจ้า พระเจ้าจะให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อเจ้า

2 เจ้าต้องมีความเข้าใจประเภทนี้ทุกครั้งที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น กล่าวคือ “ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็ตาม ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการที่ฉันสัมฤทธิ์เป้าหมายของฉัน และเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ  มีความอ่อนแอในตัวฉัน แต่ฉันจะไม่คิดลบ  ฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่พระองค์ประทานแก่ฉันและสำหรับการทรงจัดการเตรียมการสภาพแวดล้อมเช่นนี้ให้แก่ฉัน  ฉันต้องไม่ทอดทิ้งความพึงปรารถนาของฉันและความแน่วแน่ของฉัน การยอมแพ้ย่อมจะเทียบเท่ากับการประนีประนอมกับซาตาน เทียบเท่ากับการทำให้ตัวเองย่อยยับ และเทียบเท่ากับการทรยศพระเจ้า”  นี่เป็นกรอบความคิดประเภทที่เจ้าต้องมี  ไม่ว่าผู้อื่นกล่าวสิ่งใดหรือพวกเขากระทำการอย่างไร และไม่ว่าพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อเจ้าอย่างไรก็ตาม ความตั้งใจแน่วแน่ของเจ้าต้องไม่คลอนแคลน

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, มีเพียงมีชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าให้บ่อยครั้งเท่านั้น คนเราจึงจะสามารถมีสัมพันธภาพที่ปกติกับพระองค์

ก่อนหน้า: 550 เจ้าควรพยายามเป็นผู้รอดชีวิต

ถัดไป: 552 เจ้าสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้หากเจ้าไม่ละวางความจริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger