552 เจ้าสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้หากเจ้าไม่ละวางความจริง

1 เมื่อผู้คนไร้ความสามารถที่จะตรวจดูปัญหาที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง นี่ยังส่งผลกระทบต่อความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าอีกด้วย  ผู้คนบางคนทอดทิ้งตัวพวกเขาเองให้กับความท้อแท้สิ้นหวัง และสูญเสียความมั่นใจ ทันทีที่ตระหนักว่าพวกเขามีขีดความสามารถต่ำเหลือเกิน หรือว่าพวกเขาได้กระทำการล่วงละเมิดที่ร้ายแรง  พวกเขาไม่เต็มใจอีกต่อไปที่จะทนทุกข์ความยากลำบากเพื่อที่จะนำความจริงไปปฏิบัติ อีกทั้งพวกเขาไม่พยายามเปลี่ยนสภาพอุปนิสัยของพวกเขา พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาไม่เคยได้เปลี่ยนแปลง  อันที่จริงแล้ว การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วในผู้คนเหล่านี้ แต่พวกเขาเองไม่มีความสามารถที่จะค้นพบข้อเท็จจริงนี้ได้  แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขากลับเพียงแค่มุ่งเน้นที่ข้อผิดพลาดของพวกเขา และไม่เต็มใจที่จะร่วมมือกับพระเจ้าอีกต่อไป  นี่ไม่เพียงแค่ทำให้การเข้าสู่ตามปกติของพวกเขาล่าช้า แต่ยังเพิ่มเติมมโนคติผิดๆ ของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าอีกด้วย  ยิ่งไปกว่านั้น การนี้มีผลกับบั้นปลายของพวกเขา

2 บางครั้ง บรรดาผู้ที่แสวงหาความจริงก็อยู่ท่ามกลางความเป็นลบ แต่พวกเขายังคงสามารถธำรงรักษาท่าทีของ “การมีความสัตย์ซื่อจนถึงที่สุด ไม่สำคัญว่าบทอวสานจะเป็นสิ่งใด” ขณะปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา  เราพูดว่านี่คือการเปลี่ยนแปลง แต่ทว่าพวกเจ้าเองไร้ความสามารถที่จะระลึกรู้การเปลี่ยนแปลงได้  อันที่จริงแล้ว หากเจ้าตรวจดูตัวเจ้าเองอย่างรอบคอบระมัดระวัง เจ้าก็จะมองเห็นว่าส่วนหนึ่งของอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าประเมินวัดตัวเจ้าเองอยู่เนืองนิตย์กับมาตรฐานอันที่สูงที่สุด เจ้าก็จะไม่เพียงแค่ไม่มีความสามารถที่จะพบพวกเขาเท่านั้น แต่เจ้าจะถึงกับลบล้างการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เจ้าได้ทำไปแล้วภายในตัวเจ้าเอง  นี่เป็นที่ที่ผู้คนหลงเจิ่น

3 หากเจ้าเป็นใครบางคนที่สามารถบอกถูกผิดได้อย่างแท้จริง เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีอันตรายในการทำให้ตัวเจ้าเองตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นภายในตัวเจ้า เจ้าไม่เพียงแค่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเท่านั้น แต่ยิ่งกว่านั้น เจ้ายังสามารถพบเจอเส้นทางที่จะฝึกฝนปฏิบัติการไปข้างหน้า  เมื่อการนั้นเกิดขึ้น เจ้าก็จะมองเห็นว่า ตราบเท่าที่เจ้าทำงานหนัก เจ้าก็ยังคงมีความหวัง เจ้าจะมองเห็นว่าเจ้าไม่ใช่ไม่สามารถรับการไถ่บาปได้  บัดนี้เราบอกเจ้าว่า บรรดาผู้ที่สามารถมองดูปัญหาของพวกเขาได้อย่างถูกต้องมีความหวัง พวกเขาสามารถออกมาจากความเป็นลบได้  เจ้าต้องมองดูตัวเจ้าเองอย่างถูกต้อง และไม่ยอมทิ้งความจริง

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 551 ปณิธานที่จำเป็นในการไล่ตามเสาะหาความจริง

ถัดไป: 553 พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่โหยหาในพระองค์อย่างแท้จริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger