748 ความเชื่อที่แท้จริงและความเชื่อฟังของโยบที่มีต่อพระเจ้า

Verse 1

โยบได้เห็นกิจการพระยาห์เวห์มาหลายสิบปี

และได้รับพระพรมากมายของพระองค์ที่ทรงมีให้

พระพรทำให้เขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ

เพราะเขาไม่เคยทำสิ่งใดให้พระเจ้า

แต่ยังได้รับพระคุณ พระพรยิ่งใหญ่จากพระองค์


Verse 2

เขาจึงอธิษฐานในใจ หวังตอบแทนพระองค์

โดยหวังว่าจะมีโอกาสได้เป็นพยานให้พระเจ้า

ต่อกิจการและความยิ่งใหญ่ของพระองค์

และหวังให้การเชื่อฟังได้รับการทดสอบ

ความเชื่อถูกทำให้บริสุทธิ์

ได้การเห็นชอบจากพระเจ้า


Chorus 1

เมื่อการทดสอบมาถึง

เขารู้ว่าพระเจ้าทรงได้ยินเขา

โยบทะนุถนอมโอกาสนี้มากยิ่งกว่าสิ่งใดที่มี

เขาไม่กล้าปฏิบัติกับการทดสอบนี้อย่างไม่ระวัง

ด้วยบัดนี้ความปรารถนาตลอด

ชีวิตเขาอาจกลายเป็นจริง

โอกาสนี้หมายถึงการเชื่อฟังและการยำเกรง

อาจได้รับการทดสอบ และทำให้บริสุทธิ์

นั่นคือโยบมีโอกาสได้รับการเห็นชอบของพระเจ้า

เป็นการนำพาให้เข้าใกล้ชิดพระเจ้ากว่าเดิม


Verse 3

การเชื่อเช่นนั้นทำให้เขาเพียบพร้อมมากขึ้นอีก

และเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าได้ดีขึ้นอีก

โยบยังรู้สึกขอบคุณพระเจ้ากว่าเดิม

สำหรับพระพรและพระคุณที่ประทานให้

โยบยิ่งสรรเสริญกิจการมากมายของพระเจ้า


Verse 4

โยบยิ่งเคารพและยำเกรงพระเจ้า

ถวิลหาความดีงามของพระองค์ อีกทั้ง

ความยิ่งใหญ่ ความบริสุทธิ์

ของพระองค์มากยิ่งขึ้นไป

ถึงโยบยังยำเกรงพระเจ้า หลบเลี่ยงความชั่ว

แต่ความเชื่อและความรู้ของโยบ

ก้าวหน้าไปรวดเร็ว


Chorus 2

ความเชื่อเขาเพิ่มขึ้น การเชื่อฟังเขาได้รับหลักยึด

ความยำเกรงพระเจ้าของเขายิ่งล้ำลึกขึ้นไป

ถึงจิตวิญญาณและชีวิตเขาได้ถูกเปลี่ยนสภาพ

โยบรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงพอ

และไม่ปล่อยให้มันถ่วงความก้าวหน้าของตน

ขณะที่เขาคิดคำนวณสิ่งที่ได้รับจากการทดสอบ

อีกทั้งคิดพิจารณาความบกพร่องของเขาเอง

เขาอธิษฐาน เฝ้ารอการทดสอบครั้งต่อไป


Outro

โยบโหยหาให้ความเชื่อและการเชื่อฟัง

และความยำเกรงพระเจ้าของเขาได้รับการยกระดับ

ในการทดสอบครั้งต่อไปของพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 747 เหตุใดโยบจึงสามารถมาเคารพ-พระเจ้าได้?

ถัดไป: 749 ท่าทีของโยบต่อพระพรของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger