749 ท่าทีของโยบต่อพระพรของพระเจ้า

Verse 1

โยบเชื่อมั่นในหัวใจว่าทุกสิ่งที่เขาครอง

พระเจ้าได้ประทานมา มิใช่โดยตนทำเอง

โยบไม่มองว่าพระพร

เป็นสิ่งที่จะฉกฉวยประโยชน์

แต่ยึดมั่นหนทางที่เขาควรธำรง

เป็นสิ่งนำทางชีวิตตน


Chorus

โยบไม่เคยหลงเพลิน

หรือยินดีอย่างหลงลำพอง

เพราะพระพรที่พระเจ้าประทานมา

หรือเมินหนทางพระองค์

หรือลืมพระคุณของพระองค์

เพราะพระพรพระเจ้าที่เขามักได้ชื่นชม


Verse 2

โยบเชิดชูพระพรนั้น ขอบคุณในพระพร

แต่โยบนั้นไม่ได้หลงระเริง

เสาะหาเพิ่มเติม

โยบไม่เคยกระทำการใด

เพื่อให้ได้มาซึ่งพระพร

ไม่กังวลว่าจะเสียไป

หรือว่าไม่ได้พระพร โอ้


Chorus

โยบไม่เคยหลงเพลิน

หรือยินดีอย่างหลงลำพอง

เพราะพระพรที่พระเจ้าประทานมา

หรือเมินหนทางพระองค์

หรือลืมพระคุณของพระองค์

เพราะพระพรพระเจ้าที่เขามักได้ชื่นชม

ฮู โว โว

โยบไม่เคยหลงเพลิน

หรือยินดีอย่างหลงลำพอง

เพราะพระพรที่พระเจ้าประทานมา

หรือเมินหนทางพระองค์

หรือลืมพระคุณของพระองค์

เพราะพระพรพระเจ้า

ที่เขามักได้ชื่นชม โอ๊โอ โอ๊โอ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 748 ความเชื่อที่แท้จริงและความเชื่อฟังของโยบที่มีต่อพระเจ้า

ถัดไป: 750 เหตุผลที่โยบได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger