747 เหตุใดโยบจึงสามารถมาเคารพ-พระเจ้าได้?

Verse 1

โยบมิเคยเห็นพระเจ้า

หรือได้ยินพระองค์ดำรัสคำสอนใดๆ

แต่สำหรับพระเจ้าแล้ว ตัวโยบเองและใจมีค่ากว่า

พวกผู้คนที่ทำได้เพียงพูดจาคุยโวโอ้อวด

พูดถึงการถวายเครื่องบูชา

และพูดลึกซึ้งถึงเรื่องทฤษฎี

พวกเขาไม่เคยรู้เรื่องพระเจ้าอย่างแท้จริง

ไม่เคยยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริง


Chorus

เหตุใดโยบจึงมาเคารพพระเจ้าได้?

เพราะใจโยบไร้ราคี ไม่ซ่อนเร้นจากพระเจ้า

โยบมีสภาวะความเป็นมนุษย์ซื่อสัตย์และใจดี

โยบรักความยุติธรรมและสิ่งที่เป็นเชิงบวก

มนุษย์เช่นนั้นเท่านั้นสามารถติดตามทางแห่งพระเจ้า

ยำเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่ว


Verse 2

มนุษย์เช่นนั้นสามารถมองเห็นอธิปไตยพระเจ้า

เห็นสิทธิอำนาจ ฤทธานุภาพของพระองค์

เขาสามารถที่จะบรรลุความเชื่อฟัง

ต่ออธิปไตยและการเตรียมการของพระองค์

มนุษย์เช่นนั้นจึงสรรเสริญพระนามได้อย่างแท้จริง

เพราะเขาไม่เคยดูว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรเขาหรือไม่

หรือพระองค์จะทรงให้เขาต้องเผชิญกับความวิบัติ


Verse 3

โยบรู้ว่าทุกอย่างนั้นควบคุมโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า

และความกังวลของมนุษย์คือสัญญาณของความโง่งม

ความกังวลของมนุษย์คือสัญญาณความไม่รู้เท่าทัน

ความไร้เหตุผลของคน

และความสงสัยในอธิปไตยพระเจ้า

นี่คือสัญญาณของการไม่เคารพพระเจ้า

สิ่งที่โยบรู้คือสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อย่างแน่นอน


Chorus

เหตุใดโยบจึงมาเคารพพระเจ้าได้?

เพราะใจโยบไร้ราคี ไม่ซ่อนเร้นจากพระเจ้า

โยบมีสภาวะความเป็นมนุษย์ซื่อสัตย์และใจดี

โยบรักความยุติธรรมและสิ่งที่เป็นเชิงบวก

มนุษย์เช่นนั้นเท่านั้นสามารถติดตามทางแห่งพระเจ้า

ยำเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่ว


Bridge

โยบไม่เคยได้รับประสบการณ์พระราชกิจพระเจ้า

ไม่เคยเห็นพระพักตร์หรือได้ยินพระวจนะ

ท่าทีของโยบที่มีต่อพระเจ้าเป็นเพราะ

สภาวะความเป็นมนุษย์ในตัวโยบ

และการไล่ตามเสาะหาที่โยบมี

แต่ผู้คนปัจจุบันนั้นไม่มี

พระเจ้าจึงตรัสว่า "โยบไม่เหมือนใครในโลก

โยบคือผู้เพียบพร้อมและเที่ยงธรรม"


Chorus

เหตุใดโยบจึงมาเคารพพระเจ้าได้?

เพราะใจโยบไร้ราคี ไม่ซ่อนเร้นจากพระเจ้า

โยบมีสภาวะความเป็นมนุษย์ซื่อสัตย์และใจดี

โยบรักความยุติธรรมและสิ่งที่เป็นเชิงบวก

มนุษย์เช่นนั้นเท่านั้นสามารถติดตามทางแห่งพระเจ้า

ยำเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่ว


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 746 ความประพฤติอันชอบธรรมของโยบทำให้ซาตานปราชัย

ถัดไป: 748 ความเชื่อที่แท้จริงและความเชื่อฟังของโยบที่มีต่อพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger