435 จงถวายหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า หากเจ้าเชื่อในพระองค์

Chorus

เมื่อเจ้าเชื่อในพระเจ้า

เจ้าต้องมอบดวงใจให้พระองค์

จงถวายดวงใจ และเมื่อโดนถลุง

เจ้าจะไม่หนีหายจากพระองค์

ความสัมพันธ์ของเจ้ากับพระเจ้า

จะใกล้ชิดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

การเข้าสนิทของเจ้าที่มีกับพระเจ้า

จะถี่และใกล้ชิดกว่าเดิม


Verse 1

หากเจ้าหมั่นปฏิบัติเช่นนี้

เจ้าจะอยู่ในแสงสว่าง

พระวจนะจะนำเจ้ามากขึ้น

อุปนิสัยเจ้าจะเปลี่ยนแปลง

ความรู้ในพระเจ้าของเจ้า

จะเพิ่มขึ้นวันต่อวัน


Verse 2

เมื่อวันนั้นมาถึงและบททดสอบ

ตกแก่เจ้าอย่างไม่ตั้งตัว

เจ้าจะไม่เพียงแค่ยืนข้างพระเจ้า

แต่ยังเป็นพยานให้พระองค์

เมื่อนั้นเจ้าจะกลายเป็นคนแบบโยบ

คนอย่างเปโตร


Chorus

เมื่อเจ้าเชื่อในพระเจ้า

เจ้าต้องมอบดวงใจให้พระองค์

จงถวายดวงใจ และเมื่อโดนถลุง

เจ้าจะไม่หนีหายจากพระองค์

ความสัมพันธ์ของเจ้ากับพระเจ้า

จะใกล้ชิดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

การเข้าสนิทของเจ้าที่มีกับพระเจ้า

จะถี่และใกล้ชิดกว่าเดิม


Bridge

เมื่อได้เป็นคำพยานพระเจ้า

เจ้าจะเป็นผู้รักพระองค์แท้จริง

เพื่อพระองค์ เจ้าจะมอบชีวิต

และเป็นพยานให้พระองค์

เจ้าจะกลายมาเป็นที่รัก

กลายมาเป็นที่รัก-ของพระเจ้า


Chorus

เมื่อเจ้าเชื่อในพระเจ้า

เจ้าต้องมอบดวงใจให้พระองค์

จงถวายดวงใจ และเมื่อโดนถลุง

เจ้าจะไม่หนีหายจากพระองค์

ความสัมพันธ์ของเจ้ากับพระเจ้า

จะใกล้ชิดเพิ่มยิ่งขึ้น

การเข้าสนิทของเจ้าที่มีกับพระเจ้า

จะถี่และใกล้ชิดกว่าเดิม


Verse 3

ความรักที่ผ่านการถลุงนั้น

ไม่เปราะบาง และช่างแข็งแกร่ง

ไม่ว่าพระเจ้าจะให้เจ้า

ถูกทดสอบเมื่อไร อย่างไร

เจ้าจะไม่คิดกังวลว่าเจ้าจะอยู่หรือตาย


Verse 4

เพื่อพระเจ้า เจ้าเต็มใจทิ้งทุกสิ่ง

ยินดีทนสู้เพื่อพระเจ้า

เช่นนี้รักจึงบริสุทธิ์ ศรัทธาแท้จริง

เมื่อนั้นพระเจ้าจะรักเจ้า

เมื่อนั้นพระเจ้าจึงจะทำให้เจ้า

กลายเป็นผู้เพียบพร้อม


Chorus

เมื่อเจ้าเชื่อในพระเจ้า

เจ้าต้องมอบดวงใจให้พระองค์

จงถวายดวงใจ และเมื่อโดนถลุง

เจ้าจะไม่หนีหายจากพระองค์

ความสัมพันธ์ของเจ้ากับพระเจ้า

จะใกล้ชิดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

การเข้าสนิทของเจ้าที่มีกับพระเจ้า

จะถี่และใกล้ชิดกว่าเดิม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มนุษย์สามารถมีความรักแท้จริงได้ โดยการได้รับประสบการณ์กับกระบวนการถลุงเท่านั้น

ก่อนหน้า: 434 จงหันหัวใจของเจ้ามาหาพระเจ้าเพื่อรู้สึกถึงความน่ารักของพระองค์

ถัดไป: 436 หัวใจของเจ้าหันมาหาพระเจ้าหรือยัง?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger