434 จงหันหัวใจของเจ้ามาหาพระเจ้าเพื่อรู้สึกถึงความน่ารักของพระองค์

Verse 1

ยิ่งเจ้าทำตามความพอพระทัย

ใจของเจ้ายิ่งหันหาพระเจ้า

ยิ่งเจ้าอธิษฐาน

ยิ่งพบความน่ารักชื่นชมของพระองค์

ยิ่งเจ้าทำให้พอพระทัย

จะยิ่งทรงมอบภาระให้แก่เจ้า

เจ้าจะยิ่งรักพระองค์

ใจเจ้าจะยิ่งหันหาพระองค์


Chorus

เมื่อเจ้าไปถึงจุดนั้น

ที่เจ้ารู้ความน่ารักของพระองค์

เจ้าจะสามารถสรรเสริญพระองค์

จากส่วนลึกภายในหัวใจ

ผู้ใดก็ยั้งเจ้าไว้ไม่ได้

ยามเจ้าขับร้องสรรเสริญพระองค์

เจ้าจะรู้ความน่ารักของพระองค์

เมื่อใจเจ้าหันหาพระองค์

เมื่อใจของเจ้าหันหาพระองค์


Verse 2

ยิ่งความรักต่อพระเจ้าเติบโต

ความนึกคิดใดๆ จะผิดพลาดน้อยลง

และซาตานจะไม่อาจหาโอกาสเล่นงานเจ้าได้เลย

และตัวเจ้าจะเป็นอิสระจากบรรยากาศแห่งมรณะ

หัวใจเจ้าจะหันมาหาพระเจ้า รู้สึกถึงความน่ารัก


Chorus

เมื่อเจ้าไปถึงจุดนั้น

ที่เจ้ารู้ความน่ารักของพระองค์

เจ้าจะสามารถสรรเสริญพระองค์

จากส่วนลึกภายในหัวใจ

ผู้ใดก็ยั้งเจ้าไว้ไม่ได้

ยามเจ้าขับร้องสรรเสริญพระองค์

เจ้าจะรู้ความน่ารักของพระองค์

เมื่อใจเจ้าหันหาพระองค์

เมื่อใจของเจ้าหันหาพระองค์


ดัดแปลงจาก การสามัคคีธรรมของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 433 เมื่อเจ้ามอบหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้า

ถัดไป: 435 จงถวายหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า หากเจ้าเชื่อในพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger