436 หัวใจของเจ้าหันมาหาพระเจ้าหรือยัง?

Verse 1

หัวใจมนุษย์ที่หันมาหาพระเจ้า

คือหัวใจที่สามารถมองไปที่พระเจ้าเสมอ

หัวใจที่สามารถละทิ้งเนื้อหนัง

หัวใจที่คิดเกี่ยวกับพระเจ้า

ในการประพฤติของพวกเขาและวาทะของพวกเขา

ในทุกๆ พฤติกรรมของพวกเขา

พวกเขาสามารถทำให้พระเจ้าที่พวกเขารัก พอพระทัย

หัวใจของพวกเขาแบกรับภาระเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้า

Pre-chorus

เมื่อแนวคิดและความคิดของเจ้าไม่ถูกต้อง

เจ้าสามารถละทิ้งเจตนาของเจ้าได้

เพื่อกระทำตนให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า

Chorus

ยิ่งเจ้ามีประสบการณ์ในหนทางนี้มากขึ้นเท่าใด

หัวใจของเจ้าก็ยิ่งสามารถหันมาหาพระเจ้ามากขึ้น

และเจ้าก็ยิ่งสามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยและรักพระองค์ได้มากขึ้นเท่านั้น

Verse 2

ไม่ว่าเจ้าเผชิญหน้าห้องขังหรืออาการป่วย การเยาะเย้ยถากถางหรือการใส่ร้ายป้ายสี

หรือดูเหมือนไม่มีทางออก เจ้าก็ยังคงรักพระเจ้าได้

เมื่อบททดสอบเกิดขึ้น เจ้าก็ยังคงรักพระเจ้าได้

การนี้ย่อมจะหมายความว่า หัวใจของเจ้าได้หันมาหาพระเจ้าแล้ว

Pre-chorus

เมื่อแนวคิดและความคิดของเจ้าไม่ถูกต้อง

เจ้าสามารถละทิ้งเจตนาของเจ้าได้

เพื่อกระทำตนให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า

Chorus

ยิ่งเจ้ามีประสบการณ์ในหนทางนี้มากขึ้นเท่าใด

หัวใจของเจ้าก็ยิ่งสามารถหันมาหาพระเจ้าได้มากขึ้น

และเจ้าก็ยิ่งสามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยและรักพระองค์ได้มากขึ้นเท่านั้น

ดัดแปลงจาก การสามัคคีธรรมของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 435 จงถวายหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า หากเจ้าเชื่อในพระองค์

ถัดไป: 437 หันหัวใจทั้งหมดเข้าหาพระเจ้าเพื่อรักพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger