พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 46

ผู้ใดก็ตามที่สละและมอบถวายตนเองเพื่อเราอย่างจริงใจ เราจะคุ้มครองปกป้องเจ้าจวบจนถึงวาระสุดท้ายอย่างแน่นอน มือของเราจะประคองเจ้าไว้อย่างแน่นอน เพื่อให้เจ้ามีสันติสุขเสมอและชื่นบานยินดีเสมอ และเพื่อที่เจ้าจะมีความสว่างและวิวรณ์ของเราทุกวัน เราจะเพิ่มพรทั้งหลายของเราให้กับเจ้าเป็นทวีคูณอย่างแน่นอน เพื่อให้เจ้ามีสิ่งที่เรามีและครองสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่ถูกมอบไว้ภายในตัวเจ้าก็คือชีวิตของเจ้า และไม่มีผู้ใดสามารถนำมันไปจากเจ้าได้ จงอย่านำปัญหามาให้ตัวเจ้าเองหรือตกอยู่ในความซึมเศร้า ภายในเรามีเพียงสันติสุขและความชื่นบานยินดีเท่านั้น เรารักเจ้าอย่างจริงใจนะลูก เจ้าผู้ซึ่งใส่ใจและเชื่อฟังเราอย่างจริงใจ พวกที่เราเกลียดชังมากที่สุดคือพวกปากอย่างใจอย่าง เราจะทำลายล้างพวกเขาอย่างแน่นอน เราจะกำจัดเค้าเงื่อนใดๆ ของโลกไปจากนิเวศของเรา และกำจัดสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดที่เราไม่สามารถทนเห็นได้

ในหัวใจของเรา เรารู้อย่างแน่ชัดว่าผู้ใดต้องการเราอย่างจริงใจและผู้ใดไม่ต้องการ แม้ว่าพวกเขาอาจปลอมตัวพวกเขาได้ดีและดูสมบทบาท และแม้กระทั่งสามารถกล่าวได้ว่าพวกเขาเป็นนักแสดงที่เก่งที่สุดในโลก เราก็มองเห็นทุกสิ่งที่พวกเขาเก็บเอาไว้ในหัวใจของพวกเขาอย่างชัดเจน จงอย่าคิดว่าเราไม่รู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเจ้า ในความเป็นจริงแล้วไม่มีผู้ใดที่เข้าใจได้ชัดเจนกว่าเรา เรารู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเจ้า เจ้าเต็มใจที่จะมอบถวายตัวเจ้าเพื่อพระเจ้าและสละเพื่อพระเจ้า เพียงแต่เจ้าไม่ปรารถนาที่จะใช้คำหวานเพื่อทำให้ผู้อื่นชื่นบาน จงมองเห็นอย่างชัดเจน! ราชอาณาจักรของวันนี้ไม่ได้ก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกำลังของมนุษย์ แต่จะก่อร่างสร้างขึ้นเป็นผลสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลโดยใช้ปัญญาอันมากมายหลายหลากและความมานะอุตสาหะของเรา ผู้ใดก็ตามที่มีปัญญาและมีสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นภายในตัวพวกเขาจะมีส่วนในการก่อร่างสร้างราชอาณาจักรขึ้น จงอย่ากังวลอีกต่อไป เจ้ากังวลอย่างสุดขั้วอยู่เสมอ โดยไม่คำนึงถึงวิวรณ์หรือความกระจ่างแห่งเจตจำนงของเราภายในตัวเจ้า จงอย่าทำเช่นนี้อีกต่อไป ไม่ว่าสิ่งใดเป็นปัญหาก็ตาม จงสามัคคีธรรมกับเราเกี่ยวกับสิ่งนั้นให้มากขึ้น เพื่อที่เจ้าอาจหลีกเลี่ยงการทนทุกข์จากการกระทำของเจ้าเอง

บางที จากภายนอกอาจดูราวกับว่าเราไม่แยแสทุกคน แต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าเราคิดอะไรอยู่ภายใน? เรายกบรรดาผู้ถ่อมใจขึ้นสูงเสมอ และลดสถานภาพของพวกที่ทะนงตนและคิดว่าตนเองสำคัญให้ตกต่ำเสมอ พวกที่ไม่เข้าใจเจตจำนงของเราย่อมจะทนทุกข์กับการสูญเสียอันใหญ่หลวง เจ้าต้องรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราเป็น และนี่คืออุปนิสัยของเรา—ไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใจได้อย่างถ้วนทั่ว เจ้าจะสามารถเข้าใจได้โดยผ่านทางวิวรณ์ของเราเท่านั้น มิเช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่เข้าใจอย่างถ้วนทั่วเช่นกัน จงอย่าโอหังไปเลย แม้ว่าผู้คนบางส่วนอาจพูดได้ดี แต่หัวใจของพวกเขาไม่เคยรักภักดีต่อเราและโต้แย้งเราในที่ลับเสมอ เราจะพิพากษาบุคคลประเภทนี้

จงอย่าเอาแต่มุ่งเน้นที่การดูผู้อื่นเป็นตัวอย่าง เจ้าควรให้ความสนใจในบุคลิกลักษณะของเราและอากัปกิริยาของเรา เฉพาะในหนทางนี้เท่านั้นที่เจ้าจะค่อยๆ มาจับความเข้าใจในเจตจำนงของเรา เมื่อนั้นการกระทำของเจ้าจึงจะเป็นไปตามเจตจำนงของเรา และเจ้าจะไม่ทำความผิดพลาด จงอย่าร่ำไห้หรือเศร้าโศก เราเห็นทั้งหมดที่เจ้าทำ พฤติกรรมทั้งหมดของเจ้า และทั้งหมดที่เจ้าคิด อย่างชัดเจน และเรารู้ความพึงปรารถนาและความปรารถนาอันจริงใจของเจ้า เราจะใช้เจ้า บัดนี้เป็นเวลาที่สำคัญยิ่ง เวลาที่จะทดสอบเจ้าได้มาถึงแล้ว เจ้ายังมองไม่เห็นหรอกหรือ? เจ้ายังไม่ล่วงรู้หรอกหรือ? เหตุใดเราจึงมีท่าทีต่อเจ้าเช่นนี้? เจ้ารู้หรือไม่? เราได้เผยสิ่งเหล่านี้แก่เจ้าและเจ้าก็มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเพียงน้อยนิด แต่จงอย่าหยุด—จงดั้นด้นกับการเข้าสู่ของเจ้าต่อไป และเราจะให้ความรู้แจ้งแก่เจ้าต่อไป เจ้าได้ตระหนักหรือไม่ว่า ยิ่งเจ้าเชื่อฟังและใส่ใจเรามากขึ้นเท่าใด เจ้าก็ยิ่งสว่างไสวภายในและเจ้ายิ่งมีวิวรณ์ภายในมากขึ้นเท่านั้น? เจ้าตระหนักรู้หรือไม่ว่า ยิ่งเจ้าเชื่อฟังและใส่ใจเรามากขึ้นเท่าใด เจ้าก็ยิ่งมีความรู้เกี่ยวกับเรามากขึ้นและเจ้ายิ่งได้รับประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้น? จงอย่ายึดติดกับมโนคติอันหลงผิดของเจ้าไว้แน่นอยู่เสมอ การทำเช่นนี้ย่อมจะอุดทางไหลของน้ำแห่งชีวิตของเราและกีดขวางการดำเนินเจตจำนงของเราให้เสร็จสิ้น เจ้าต้องรู้ว่าการได้บุคคลหนึ่งไว้อย่างครบบริบูรณ์ไม่ใช่เรื่องง่าย จงอย่าคิดในทางที่ซับซ้อน จงติดตามมาเท่านั้นเอง และจงอย่าครุ่นคิดอีกต่อไป!

ก่อนหน้า:บทที่ 45

ถัดไป:บทที่ 47

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง