บทที่ 47

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แห่งความชอบธรรม—องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!  ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นอยู่ในพระองค์อย่างแน่นอน  ความล้ำลึกทั้งหมดทุกประการจากกาลดึกดำบรรพ์จนถึงชั่วกัลปาวสาน ไม่เคยได้รับการค้นพบโดยพวกมนุษย์ การสำแดงและความชัดเจนด้วยประการทั้งปวงอยู่ในพระองค์  พวกเราไม่จำเป็นต้องแสวงหาและสืบเสาะอีกต่อไป ด้วยว่าวันนี้บุคคลของพระองค์เป็นที่สำแดงอย่างเปิดเผยแก่พวกเรา พระองค์คือความล้ำลึกที่ได้รับการเปิดเผย พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์พระองค์เอง ด้วยว่าวันนี้พระองค์เสด็จมาเผชิญหน้ากับพวกเรา และดังที่พวกเราได้เห็นบุคคลของพระองค์ พวกเราก็ได้เห็นความล้ำลึกทุกอย่างของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ  นี่คือบางสิ่งที่ไม่มีผู้ใดสามารถจินตนาการได้อย่างแท้จริง!  พระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางพวกเราในวันนี้ แม้แต่ภายในตัวพวกเรา สถิตอยู่ใกล้ชิดพวกเรามากยิ่งนัก มันคือสิ่งที่ไม่สามารถพรรณนาได้!  ความล้ำลึกภายในคือสิ่งซึ่งหาที่เปรียบมิได้!

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงทำให้แผนการบริหารจัดการของพระองค์ครบบริบูรณ์แล้ว  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีชัยชนะแห่งจักรวาล  สรรพสิ่งและเรื่องราวทั้งหมดถูกควบคุมอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์  ผู้คนทั้งปวงคุกเข่าลงในการนมัสการ ร้องเรียกออกพระนามของพระเจ้าเที่ยงแท้—องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  สรรพสิ่งได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วโดยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์  เหตุใดพวกเจ้าจึงย่อหย่อนยิ่งนัก ไร้ความสามารถที่จะทำให้ตัวพวกเจ้าเองทำงานกับพระองค์อย่างจริงจังจริงใจได้ ไม่สามารถเข้าร่วมกับพระองค์อย่างใกล้ชิดได้ และเข้าไปสู่พระสิริกับพระองค์ได้?  เป็นไปได้หรือไม่ว่าเจ้าเต็มใจที่จะทนทุกข์?  เต็มใจที่จะถูกทิ้งไปหรือไม่?  พวกเจ้าคิดว่าเราไม่รู้หรือว่าใครที่อุทิศต่อเราอย่างจริงใจและใครที่สละตัวพวกเขาเองเพื่อเราอย่างจริงใจ?  ช่างไม่รู้เท่าทันเสียนี่กระไร!  พวกคนโง่!  เจ้าไม่สามารถทำให้เจตนารมณ์ของเราสำเร็จได้ และที่ยังคงน้อยกว่านั้นคือเจ้าไม่สามารถแสดงการพิจารณาต่อภาระของเราได้ ทำให้เรากังวลเกี่ยวกับพวกเจ้า ทำงานหนักเพื่อเจ้าเสมอ  เมื่อไรมันจะสิ้นสุดเล่า?

การที่จะใช้ชีวิตตามอย่างเราในทุกสรรพสิ่ง การที่จะเป็นพยานถึงเราในทุกสรรพสิ่ง—คือการกระทำที่ง่ายดั่งการอ้าปากของพวกเจ้าและเรียงร้อยถ้อยคำไม่กี่คำเข้าด้วยกันกระนั้นหรือ?  เจ้าไม่รู้ข้”อแตกต่างระหว่างความดีและความชั่ว!  เจ้าไม่มีเราในสิ่งที่เจ้าทำ และยิ่งน้อยกว่านั้นก็คือเราไม่แสดงตัวในชีวิตประจำวันของเจ้า  เรารู้ว่าพวกเจ้าไม่พิจารณาว่าการเชื่อในพระเจ้าเป็นเรื่องจริงจัง ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นดอกผลที่พวกเจ้าแบกรับ!  เจ้ายังคงไม่ตื่น และหากว่าเจ้าทำเช่นนี้ต่อไป เจ้าจะทำให้นามของเราเสื่อมเสีย

เมื่อเจ้าพูด จงถามตัวเจ้าเองว่าเราอยู่ ณ ที่นั้นกับเจ้าด้วยหรือไม่?  เมื่อเจ้ากินหรือสวมเสื้อผ้าของเจ้า คำสัญญาของเราอยู่ ณ ที่นั้นด้วยหรือไม่?  แท้จริงแล้ว พวกเจ้าช่างไร้ความคิด!  เมื่อใดก็ตามที่ปัญหาของเจ้าไม่ถูกชี้ให้เห็นโดยตรง เช่นนั้นแล้วเจ้าก็แสดงตัวตนที่แท้จริงของเจ้าออกมา และไม่มีพวกเจ้าคนใดที่ยอมรับฟัง  หากว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว พวกเจ้าคงจะคิดว่าตัวพวกเจ้าเองยิ่งใหญ่ และคิดว่าเจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างครอบครองอยู่ภายในตัวเจ้า  เจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าภายในตัวเจ้า สิ่งที่เต็มอยู่ในตัวเจ้านั้น คือหน้าตาอันอัปลักษณ์ของซาตาน?  จงทำงานกับเราเพื่อถ่ายเทเอาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทิ้งไป  จงปล่อยให้สิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีจับจองเจ้าอยู่ภายในโดยสมบูรณ์ ดังนี้เท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถใช้ชีวิตตามอย่างเรา เป็นพยานต่อเราด้วยความเป็นจริงมากขึ้น และเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นนบนอบต่อหน้าบัลลังก์ของเราได้  เจ้าต้องรู้ว่าภาระบนบ่าของพวกเจ้านั้นหนักอึ้งเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นการยกย่องพระคริสต์ การสำแดงพระคริสต์ การเป็นพยานถึงพระคริสต์ เพื่อที่ผู้คนมากมายจะได้รับความรอด เพื่อที่ราชอาณาจักรของเราอาจจะได้คงความมั่นคงและไม่สั่นสะเทือน  เราชี้ให้เห็นทั้งหมดนี้เพื่อที่พวกเจ้าจะได้ไม่เพียงแค่ดำเนินไปอย่างปนเปยุ่งเหยิง โดยไม่เข้าใจความสำคัญของงานในวันนี้

หมดหนทางเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ เหมือนอย่างพวกมดในกระทะทอดร้อนๆ ที่วิ่งวนไปมาเป็นวงกลม: นี่คืออุปนิสัยของพวกเจ้า  จากภายนอกแล้วพวกเจ้ามองดูเหมือนผู้ใหญ่ แต่ชีวิตภายในของเจ้าคือชีวิตของเด็กคนหนึ่ง เจ้ารู้จักแต่เพียงการสร้างปัญหาและเพิ่มภาระของเรา  หากมีสิ่งเล็กน้อยที่สุดที่เราไม่ให้ตัวเราเองกังวลใส่ใจ พวกเจ้าก็ทำให้เกิดปัญหา  นั่นมิได้เป็นเช่นนั้นหรอกหรือ?  จงอย่าเป็นผู้มองว่าตนเองชอบธรรม  สิ่งที่เรากล่าวคือความจริง  จงอย่าคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังสั่งสอนพวกเจ้าอยู่เนืองนิตย์ ราวกับว่าเราเพียงแค่กำลังใช้ถ้อยคำที่ฟังดูโอ้อวด นี่แหละคือสภาพเงื่อนไขที่แท้จริงของพวกเจ้า

ก่อนหน้า: บทที่ 46

ถัดไป: บทที่ 48

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ถูกเรียกมีมากมาย แต่ผู้ที่ถูกเลือกมีเพียงนิดเดียว

เราได้แสวงหาผู้คนมากมายบนโลกนี้เพื่อให้มาเป็นผู้ติดตามของเรา  ในหมู่ผู้ติดตามทั้งหมดเหล่านี้ มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนักบวช...

เจ้ารู้หรือไม่ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางมวลมนุษย์?

ยุคเก่าได้ผ่านไป และยุคใหม่ได้มาถึงแล้ว  ปีแล้วปีเล่า วันแล้ววันเล่า พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจไปมากมาย  พระองค์เสด็จเข้ามาสู่โลก...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้