บทที่ 48

เรากระวนกระวาย แต่กี่คนในหมู่พวกเจ้าสามารถเป็นหนึ่งใจและหนึ่งความคิดกับเรา?  เจ้าเอาแต่ไม่ใส่ใจในวจนะของเราเท่านั้น เพิกเฉยและล้มเหลวโดยสิ้นเชิงที่จะมุ่งความสนใจไปที่วจนะ แต่กลับมุ่งเน้นเพียงสิ่งที่ผิวเผินของเจ้าเองเท่านั้น  เจ้ามองการดูแลและความมานะอันอุตสาหะของเราว่าเป็นการสูญเปล่า มโนธรรมของพวกเจ้าไม่ถูกกล่าวโทษหรอกหรือ?  พวกเจ้าไม่รู้เท่าทันและขาดพร่องเหตุผล พวกเจ้าล้วนเป็นคนโง่และไม่สามารถทำให้เราพึงพอใจได้เลย  เรานั้นอยู่เพื่อพวกเจ้าอย่างครบถ้วน—พวกเจ้าสามารถอยู่เพื่อเราได้มากเพียงใด?  พวกเจ้าได้เข้าใจเจตนาของเราผิดแล้ว และนี่คือความมืดบอดกับความไม่สามารถของพวกเจ้าในการมองสรรพสิ่งให้ทะลุปรุโปร่งอย่างแท้จริง ทำให้เรากังวลเกี่ยวกับพวกเจ้าและใช้เวลาอยู่กับพวกเจ้าเสมอ  บัดนี้พวกเจ้าสามารถสละและอุทิศเวลาของพวกเจ้าให้แก่เราได้มากเพียงใด?  พวกเจ้าควรถามคำถามเหล่านี้กับตัวพวกเจ้าเองให้บ่อยขึ้น

เจตนาของเราทั้งหมดล้วนเกี่ยวกับพวกเจ้า—พวกเจ้าเข้าใจการนี้อย่างแท้จริงหรือไม่?  หากพวกเจ้าเข้าใจการนี้อย่างแท้จริง พวกเจ้าก็คงจะได้จับความเข้าใจในเจตนาของเราและกลายเป็นคำนึงถึงภาระของเราไปนานแล้ว  จงอย่าประมาทอีก หาไม่แล้วพวกเจ้าจะไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจในตัวพวกเจ้า ซึ่งจะทำให้จิตวิญญาณของพวกเจ้าตายและตกลงสู่แดนคนตาย  นั่นไม่น่ากลัวเกินไปสำหรับพวกเจ้าหรือ?  ไม่มีความจำเป็นที่เราต้องเตือนความจำพวกเจ้าอีก  พวกเจ้าควรสำรวจค้นมโนธรรมของพวกเจ้าและถามตัวพวกเจ้าว่า เป็นอันว่าเราเสียใจกับพวกเจ้าทุกคนมากเกินไป หรือว่าพวกเจ้าเป็นหนี้เรามากเกินไปกันแน่?  จงอย่าเอาถูกไปสับสนกับผิด จงอย่าปราศจากสำนึกรับรู้!  บัดนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต่อสู้เพื่อพลังอำนาจและผลกำไร หรือเข้าร่วมในเล่ห์กล  ตรงกันข้าม พวกเจ้าต้องวางสิ่งที่เป็นภัยต่อชีวิตอย่างยิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนอย่างรวดเร็ว และพยายามเข้าสู่ความเป็นจริง  พวกเจ้าช่างประมาทเหลือเกิน!  พวกเจ้าไม่สามารถเข้าใจหัวใจของเราหรือตระหนักในเจตนาของเรา  มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ควรต้องกล่าว แต่พวกเจ้าก็เป็นผู้คนที่สับสนและไม่เข้าใจเยี่ยงนี้ ดังนั้นเราจึงต้องกล่าวสิ่งทั้งหลายครั้งแล้วครั้งเล่า และแม้ถึงขั้นนั้นแล้ว พวกเจ้าก็ยังคงไม่ทำให้หัวใจของเราพึงพอใจ

เมื่อนับจำนวนพวกเจ้าไปทีละคน มีพวกเจ้ากี่คนหรือที่สามารถคำนึงถึงหัวใจของเราได้อย่างแท้จริง?

ก่อนหน้า: บทที่ 47

ถัดไป: บทที่ 49

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เส้นทาง… (3)

ในชีวิตของเรา เรายินดีเสมอที่ได้มอบความคิดจิตใจและร่างกายของเราแด่พระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้น  เมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้น...

เส้นทาง… (2)

พี่น้องชายหญิงของพวกเราอาจมีแนวความคิดอยู่บ้างในเรื่องลำดับ ขั้นตอน และวิธีการทั้งหลายของพระราชกิจของพระเจ้าในจีนแผ่นดินใหญ่...

การสถาปนาสัมพันธภาพปกติกับพระเจ้าคือสิ่งสำคัญยิ่ง

วิธีที่ผู้คนเชื่อในพระเจ้า รักพระเจ้า และทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยนั้นเป็นได้โดยการสัมผัสกับพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยหัวใจของพวกเขา...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้