บทที่ 49

การที่จะปรนนิบัติด้วยความร่วมมือกันนั้น คนเราต้องร่วมมืออย่างถูกต้อง ด้วยพลังงาน และอย่างมีชีวิต  ยิ่งไปกว่านั้น คนเราต้องมีพลังชีวิต เรี่ยวแรง และเปี่ยมล้นไปด้วยความมั่นใจ เพื่อที่เมื่อผู้อื่นได้เห็น พวกเขาจะได้รับการจัดเตรียมและจะได้อิ่มหนำ  การที่จะปรนนิบัติเรานั้น เจ้าต้องปรนนิบัติตามที่เราเจตนา ไม่ใช่เพียงเพื่อการทำให้สอดคล้องกับหัวใจของเราเท่านั้น แต่ที่มากไปกว่านั้นคือการทำให้สมดังเจตนารมณ์ของเรา เพื่อที่เราจะได้พึงพอใจโดยสิ่งที่เราทำสำเร็จลุล่วงในตัวเจ้า  จงเติมชีวิตของเจ้าให้เต็มไปด้วยคำพูดของเรา เติมวาทะของเจ้าให้เต็มไปด้วยพลังอำนาจของเรา—นี่คือสิ่งที่เราร้องขอจากเจ้า  การติดตามความพึงปรารถนาของเจ้าเองเผยให้เห็นถึงสภาพเหมือนของเราหรือไม่?  การนั้นจะทำให้เราสมดังใจหรือไม่?  เจ้าคือใครบางคนผู้ที่ได้เฝ้าสังเกตเจตนารมณ์ของเราอย่างจริงใจหรือไม่?  เจ้าคือใครบางคนผู้ที่ได้พยายามเข้าใจหัวใจของเราหรือไม่?  เจ้าได้มอบถวายตัวเจ้าเองต่อเราจริงๆ แล้วหรือยัง?  เจ้าได้สละตัวเจ้าเองเพื่อเราอย่างแท้จริงแล้วหรือยัง?  เจ้าได้ไตร่ตรองถ้อยคำของเราแล้วหรือยัง?

คนเราต้องใช้ปัญญาในทุกแง่มุมและใช้ปัญญาในการเดินไปบนหนทางอันเพียบพร้อมของเรา  บรรดาผู้ที่กระทำการภายในคำพูดของเราคือผู้มีปัญญามากที่สุดในบรรดาคนทั้งปวง และบรรดาผู้ที่กระทำการให้สอดคล้องกับคำพูดของเราคือผู้ที่เชื่อฟังมากที่สุด  เรากล่าวสิ่งใดก็ต้องเป็นไปตามนั้น และเจ้าไม่จำเป็นต้องโต้แย้งกับเรา หรือพยายามใช้เหตุผลกับเรา  ทุกสิ่งที่เรากล่าว เรากล่าวกับเจ้าในใจ (ไม่สำคัญว่าเราจะเข้มงวดหรืออ่อนโยนหรือไม่)  หากเจ้ามุ่งเน้นที่การเป็นผู้เชื่อฟัง นั่นก็จะไม่เป็นไร และนี่คือหนทางของปัญญาที่แท้จริง (และเป็นการป้องกันไม่ให้การพิพากษาของพระเจ้าเกิดแก่เจ้า)  ในบ้านของเราวันนี้ จงอย่าสุภาพต่อหน้าของเราและพูดอย่างอื่นลับหลังเรา  เราต้องการให้เจ้าสัมพันธ์กับชีวิตจริง เจ้าไม่จำเป็นต้องใช้สำนวนโวหารเลิศหรู  สำหรับบรรดาผู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่าง  สำหรับพวกที่ไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ก็จะไม่มีสิ่งใด  แม้แต่ร่างกายของพวกเขาก็จะกลับไปกับพวกเขาสู่การไม่ดำรงอยู่ เพราะหากปราศจากการสัมพันธ์กับชีวิตจริงแล้ว ก็จะมีแต่เพียงความว่างเปล่าเท่านั้น ไม่มีคำอธิบายอื่นใด

ในความเชื่อในพระเจ้าของเจ้า เราอยากให้พวกเจ้าจริงจังจริงใจ และไม่มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าอาจจะได้รับหรือสูญเสีย หรือคิดถึงทุกสิ่งที่เจ้ามี เจ้าควรพยายามที่จะวางเท้าของเจ้าบนหนทางที่แท้จริงเท่านั้น และไม่ให้ผู้ใดมาทำให้ไขว้เขวหรือควบคุมได้  นี่คือสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันในฐานะเสาหลักแห่งคริสตจักร คือผู้ชนะแห่งราชอาณาจักร การทำเป็นอย่างอื่น ก็จะหมายความว่าเจ้าไม่มีค่าคู่ควรที่จะใช้ชีวิตต่อหน้าเรา

ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป วิธีที่จะอยู่ใกล้ชิดเราก็แตกต่างออกไปในทำนองเดียวกัน  ผู้คนบางคนชอบเหลือเกินที่จะกล่าวคำพูดสวยงามและกระทำการว่าเปี่ยมศรัทธาต่อหน้าเรา อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังฉาก พวกเขากลับอยู่ในความไร้ระเบียบอย่างสิ้นเชิง และคำพูดของเราไม่มีอยู่ในพวกเขาเลยสักนิด  พวกเขาน่าสะอิดสะเอียนและน่ารำคาญใจ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะสามารถเสริมสร้างใครบางคนหรือจัดเตรียมให้กับใครบางคนได้  พวกเจ้าไม่สามารถคำนึงถึงความรู้สึกของหัวใจของเราได้เพียงเพราะว่าเจ้าไม่สามารถมีความใกล้ชิดหรือมีการสามัคคีธรรมกับเราได้ เจ้าทำให้เรากังวลต่อพวกเจ้าอยู่เป็นเนืองนิตย์และทำงานหนักเพื่อพวกเจ้าอยู่เป็นเนืองนิตย์

ก่อนหน้า: บทที่ 48

ถัดไป: บทที่ 50

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 22 และ 23

วันนี้ ทุกคนเต็มใจที่จะจับความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้า...

มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?

พระราชกิจของพระเจ้ากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ และแม้ว่าเป้าประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง...

นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (2)

ได้มีการประกาศข่าวประเสริฐแห่งการกลับใจในยุคพระคุณ และหากว่ามนุษย์ได้เชื่อ เช่นนั้นแล้วเขาก็คงจะได้รับการช่วยให้รอด  วันนี้...

ผู้ที่ถูกเรียกมีมากมาย แต่ผู้ที่ถูกเลือกมีเพียงนิดเดียว

เราได้แสวงหาผู้คนมากมายบนโลกนี้เพื่อให้มาเป็นผู้ติดตามของเรา  ในหมู่ผู้ติดตามทั้งหมดเหล่านี้ มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนักบวช...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้