บทที่ 45

เจ้าพิพากษาพี่น้องชายหญิงของเจ้าในที่สาธารณะราวกับว่านั่นไม่เป็นอะไร  เจ้าไม่รู้ดีรู้ชั่วอย่างแท้จริง เจ้าไม่รู้จักความอับอาย!  พฤติกรรมนี้ไม่กล้าบ้าบิ่นและตามอำเภอใจอย่างน่ากลัวหรอกหรือ?  พวกเจ้าทุกคนสับสนและทุกข์ระทม เจ้าแบกสัมภาระมากมายยิ่งนักและไม่มีที่ให้เราอยู่ภายในตัวเจ้า  พวกมนุษย์มืดบอด!  ความใจร้ายของเจ้าได้ไปถึงขีดสุดเช่นนั้นแล้ว—มันจะจบสิ้นเมื่อใดเล่า?

เราพูดกับพวกเจ้าจากหัวใจของเราครั้งแล้วครั้งเล่า และเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีแก่พวกเจ้า แต่พวกเจ้าตระหนี่เหลือเกินและขาดพร่องแม้ส่วนน้อยที่สุดของสภาวะความเป็นมนุษย์  การนี้ยากที่จะหยั่งลึกได้อย่างแท้จริง  เหตุใดพวกเจ้าจึงเกาะติดมโนคติอันหลงผิดของพวกเจ้าเอง?  เหตุใดพวกเจ้าไม่สามารถปล่อยให้เรามีที่ทางภายในตัวพวกเจ้าบ้าง?  เป็นไปได้อย่างไรที่เราจะสามารถทำร้ายพวกเจ้า?  พวกเจ้าต้องไม่ประพฤติตนในทางนี้ต่อไป—วันของเราอยู่ไม่ไกลจากตอนนี้แล้วจริงๆ  จงอย่าพูดอย่างไม่รอบคอบ ประพฤติอย่างประมาท หรือต่อสู้และก่อปัญหา การนี้สามารถนำสิ่งใดที่ดีมาสู่ชีวิตของพวกเจ้าได้หรือ?  เรากำลังบอกพวกเจ้าด้วยความสัตย์จริง ต่อให้ไม่มีสักบุคคลเดียวที่ได้รับการช่วยให้รอดเมื่อวันของเรามาถึง เราก็จะยังคงจัดการเรื่องต่างๆ อย่างสอดคล้องกับแผนการของเราอยู่ดี  พวกเจ้าต้องรู้ว่าเราคือพระเจ้าผู้เปี่ยมมหิทธิฤทธิ์!  ไม่มีวัตถุใด บุคคลใด เรื่องใดกล้าขัดขวางก้าวย่างไปข้างหน้าของเรา  พวกเจ้าไม่ควรคิดว่าเราไม่มีทางดำเนินเจตจำนงของเราให้เสร็จสิ้นได้หากไม่มีพวกเจ้า  เราสามารถบอกเจ้าได้ว่า หากเจ้าปฏิบัติต่อชีวิตของเจ้าเองในลักษณะเชิงลบเช่นนี้ เจ้ามีแต่จะทำให้ชีวิตของเจ้าเองย่อยยับเท่านั้น ซึ่งนี่ย่อมจะไม่ใช่ความกังวลสนใจของเรา

พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ก้าวหน้าไปถึงช่วงระยะหนึ่งแล้ว และคำพยานก็ได้ไปถึงยอดสุดยอดหนึ่งแล้ว  นี่คือความจริงอันชัดแจ้ง  เร็วเข้า จงลืมตาที่พร่ามัวของพวกเจ้า จงอย่าเปิดโอกาสให้ความมานะอุตสาหะของเราภายในตัวพวกเจ้ามีอันสูญเปล่า และจงอย่าปล่อยตัวปล่อยใจของพวกเจ้าอีกต่อไป  พวกเจ้าเป็นสุขในการทำความประพฤติดีๆ เบื้องหน้าเรา แต่เมื่อเราไม่อยู่ด้วย การกระทำและพฤติกรรมของพวกเจ้าจะยังคงดำเนินต่อไปเบื้องหน้าเราให้เราเห็นได้หรือไม่?  เจ้าช่างไม่รู้ดีรู้ชั่ว!  พวกเจ้าไม่ฟังเรา พวกเจ้าทำสิ่งหนึ่งต่อหน้าเราและอีกสิ่งหนึ่งลับหลังเรา  พวกเจ้ายังคงไม่ตระหนักว่าเราคือพระเจ้าผู้มองลึกเข้าไปในหัวใจของมนุษย์  เจ้าช่างไม่รู้เท่าทันอย่างสุดขั้ว!

ในภายหลัง บนถนนหนทางข้างหน้า เจ้าต้องไม่สร้างกลลวงหรือเข้าร่วมในเล่ห์ลวงและความคดโกง มิเช่นนั้นแล้วผลสืบเนื่องทั้งหลายย่อมจะมิอาจจินตนาการได้!  พวกเจ้าทั้งปวงยังคงไม่เข้าใจว่าเล่ห์ลวงและความคดโกงคือสิ่งใด  การกระทำหรือพฤติกรรมใดๆ ที่พวกเจ้าไม่สามารถให้เราเห็น ที่พวกเจ้าไม่สามารถนำออกมาสู่ที่แจ้ง คือเล่ห์ลวงและความคดโกง  บัดนี้พวกเจ้าควรเข้าใจเรื่องนี้!  หากในอนาคตพวกเจ้าเข้าร่วมในเล่ห์ลวงและความคดโกง จงอย่าเสแสร้งทำเป็นไม่เข้าใจ—หากพวกเจ้าทำเช่นนี้ พวกเจ้าก็กำลังทำผิดโดยรู้แก่ใจ และพวกเจ้าย่อมมีความผิดเป็นทวีคูณ  นี่มีแต่จะนำทางพวกเจ้าไปสู่การถูกไฟเผาไหม้เท่านั้น หรือที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือการทำให้ตัวพวกเจ้าเองย่อยยับ  พวกเจ้าต้องเข้าใจสิ!  สิ่งที่พวกเจ้ากำลังเผชิญหน้าในวันนี้คือการสั่งสอนแห่งความรัก ไม่ใช่การพิพากษาที่ไร้หัวใจอย่างแน่นอน  หากพวกเจ้าไม่สามารถมองเห็นการนี้ เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าก็น่าสงสารเหลือเกิน และพวกเจ้าก็เพียงอยู่พ้นความหวังทั้งปวงเท่านั้นเอง  หากพวกเจ้าไม่เต็มใจที่จะยอมรับการสั่งสอนแห่งความรัก เช่นนั้นแล้วทั้งหมดที่สามารถบังเกิดแก่พวกเจ้าก็คือการพิพากษาอันไร้หัวใจ  เมื่อการนั้นเกิดขึ้น จงอย่าพร่ำบ่นว่าเราไม่ได้บอกพวกเจ้าเอาไว้  ไม่ใช่เราที่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของเรา หากแต่เป็นพวกเจ้าต่างหากที่ไม่ฟังวจนะของเราและไม่ได้ดำเนินการตามวจนะของเราให้เสร็จสิ้น  เรากำลังบอกการนี้แก่เจ้า ณ บัดนี้ หาไม่แล้วผู้คนย่อมติเตียนเราในภายหลัง

ก่อนหน้า: บทที่ 44

ถัดไป: บทที่ 46

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)

ควรเข้าหาพระคัมภีร์ในเรื่องการเชื่อในพระเจ้าอย่างไร?  นี่คือคำถามในหลักการ   ทำไมเราจึงพูดคุยกันถึงคำถามนี้?...

การปฏิบัติ (8)

พวกเจ้ายังคงไม่เข้าใจแง่มุมอันหลากหลายของความจริง และยังคงมีข้อผิดพลาดและการเบี่ยงเบนมากมายในการปฏิบัติของเจ้า  ในหลายๆ ด้าน...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้