บทที่ 54

เรารู้จักคริสตจักรทุกๆ แห่งเป็นอย่างดีราวกับหลังมือของเรา  อย่าคิดว่าเราไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจสถานการณ์ของคริสตจักรทั้งหลายอย่างชัดเจน  ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้คนต่างๆ ทั้งมวลซึ่งเป็นสมาชิกของคริสตจักร เรามีความเข้าใจและความรู้ที่ชัดเจนยิ่งกว่าเสียอีก  ตอนนี้เรารู้สึกอย่างเร่งด่วนว่าเราต้องฝึกฝนเจ้า เพื่อที่เจ้าอาจจะได้เติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อที่วันที่เจ้าสามารถเป็นประโยชน์ต่อเราอาจจะได้มาถึงเร็วขึ้น และเพื่อที่การกระทำของพวกเจ้าจะสามารถเต็มไปด้วยปัญญาของเรา เพื่อเจ้าจะได้สามารถสำแดงพระเจ้าที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าอาจจะไปอยู่  วัตถุประสงค์สูงสุดของเราจะเป็นไปในหนทางนี้  บุตรของเราเอ๋ย!  เจ้าควรแสดงความคำนึงถึงเจตนาของเรา จงอย่าทำให้เราต้องจับมือของเจ้าขณะที่เราสอนเจ้า  พวกเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะรับความรู้สึกต่อเจตนาของเราและมองเห็นเข้าไปในแก่นของเรื่องทั้งหลาย  นี่จะทำให้เจ้าสามารถรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับเจ้าได้อย่างง่ายดายและปราศจากความลำบากยากเย็น  บางทีในการฝึกฝนของเจ้า ตอนแรกเจ้าจะไม่เข้าใจ แต่หลังจากครั้งที่สอง ครั้งที่สาม…ในที่สุดเจ้าจะขบคิดเจตนาของเราออก

เมื่อพวกเจ้าพูด คำพูดของพวกเจ้ามีคุณลักษณะที่เข้าใจยากเสมอ  เจ้าเชื่อว่านี่คือปัญญา ไม่ใช่หรือ?  บางครั้งเจ้าพูดด้วยความไม่เชื่อฟัง บางครั้งเจ้าพูดติดตลก และบางครั้งเจ้าพูดจากมโนคติอันหลงผิดของมนุษย์ หรือจากความอิจฉาริยา...สรุปสั้นๆ คือ เจ้าพูดโดยปราศจากความหนักแน่น โดยไม่รู้ว่าจะจัดหาชีวิตให้กับผู้อื่นอย่างไร หรือไม่รู้วิธีที่จะพยายามค้นหาสภาพเงื่อนไขทั้งหลายของพวกเขา แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลับยุ่งอยู่กับการพูดคุยแบบลวกๆ  การคิดของพวกเจ้าไม่ชัดเจน และเจ้าไม่มีแนวคิดเลยว่าอะไรคือปัญญาและอะไรคือเล่ห์ลวง  เจ้าช่างสับสนวุ่นวายนัก!  เจ้าคำนึงถึงเล่ห์ลวงและความคดโกงว่าคือปัญญา นี่ไม่ได้นำความอับอายมาสู่นามของเราหรอกหรือ?  นี่ไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทเราหรอกหรือ?  นี่ไม่ได้นำข้อกล่าวหาเท็จมาต่อต้านเราหรอกหรือ?  ดังนั้นแล้วเป้าหมายที่เจ้าแสวงหาคืออะไร?  พวกเจ้าเคยคิดเกี่ยวกับการนั้นด้วยความรอบคอบหรือไม่?  พวกเจ้าได้ดำเนินการไล่ตามเสาะหาในเรื่องนี้หรือไม่?  เราบอกเจ้าว่า เจตนาของเราคือทิศทางและวัตถุประสงค์ที่พวกเจ้าแสวงหา  หากนี่ไม่ใช่เช่นนั้นแล้ว ทั้งหมดก็จะสูญเปล่า  พวกที่ไม่รู้จักเจตนาของเราคือพวกที่ไม่รู้วิธีที่จะแสวงหา  คือพวกที่จะถูกทอดทิ้งและถูกถอนทิ้ง!  เห็นได้ชัดว่า การค้นพบเจตนาของเราคือบทเรียนแรกที่พวกเจ้าต้องเรียนรู้  มันคือภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญที่สุด และยอมให้ล่าช้าไม่ได้!  จงอย่าคอยให้เราเรียกพวกเจ้าแต่ละคนมาวิพากษ์วิจารณ์ทีละคน!  เจ้าใช้เวลาทั้งวันในสภาวะอันพร่ามัวของความมึนชาปัญญาทึบ  ไร้สาระน่าขันยิ่งนัก!  ความสับสนปนเปของเจ้านั้นน่าตกใจ และเจ้าไม่แสดงให้เห็นความคำนึงถึงเจตนาของเราเลย!  ถามตัวเจ้าเองว่ามีกี่ครั้งกันที่เจ้าพยายามค้นหาเจตนาของเราก่อนและกระทำการให้สอดคล้อง?  ตอนนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับเจ้าที่จะฝึกฝนตัวเจ้าเอง!  เจ้าคงจะได้มีเราจัดการกับพวกเจ้าทีละคน และนี่คือบางสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้น!  เจ้าควรเรียนรู้ที่จะได้รับประสบการณ์และได้รับความรู้ความเข้าใจเชิงลึกและปัญญาขณะที่เจ้ากระทำการ  ถ้อยคำที่ออกจากปากของพวกเจ้าพอใช้ได้ แต่อะไรคือความเป็นจริงเล่า?  เมื่อพวกเจ้าเผชิญกับความเป็นจริง พวกเจ้าจะไร้ความสามารถที่จะทำสิ่งใดเกี่ยวกับการนั้นอย่างสิ้นเชิง  สิ่งที่เจ้าพูดไม่เคยเข้ากันได้เลยกับความเป็นจริง  แท้จริงแล้ว เราไม่สามารถทนเห็นสิ่งทั้งหลายที่พวกเจ้ากำลังทำได้ เมื่อเราเฝ้าดู เราก็รู้สึกเศร้าใจอย่างสุดขีด  จงจำการนี้ไว้!  ในอนาคต จงเรียนรู้ที่จะขบคิดเจตนาของเราให้ออก!

ก่อนหน้า: บทที่ 53

ถัดไป: บทที่ 55

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าสามารถรู้จักความดีงามของพระเจ้าได้โดยการรับประสบการณ์กับการทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่านั้น

วันนี้เจ้ารักพระเจ้ามากเพียงใด?  และเจ้ารู้ทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทำไว้ในตัวเจ้ามากเพียงใด?  เหล่านี้คือสิ่งที่เจ้าควรจะเรียนรู้...

มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจำเป็นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์มากกว่า

พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพราะเป้าหมายแห่งพระราชกิจของพระองค์มิใช่วิญญาณของซาตาน หรือสิ่งที่ไม่มีตัวตนใดๆ  แต่คือมนุษย์...

บทที่ 22

มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความสว่าง กระนั้นเขาก็ไม่ตระหนักรู้ถึงความล้ำค่าของความสว่าง  เขาไม่รู้เท่าทันถึงเนื้อแท้ของความสว่าง...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้