บทที่ 55

สภาวะความเป็นมนุษย์ที่เรียกกันว่าปกตินั้นไม่เหนือธรรมชาติอย่างที่ผู้คนจินตนาการ  ตรงกันข้าม สภาวะดังกล่าวสามารถก้าวข้ามพันธนาการของมนุษย์ ของเหตุการณ์ และของวัตถุทั้งปวง และการข่มเหงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของคนเรา  สภาวะนี้สามารถมาใกล้เราและพูดคุยสนิทสนมกับเราในทุกสถานที่หรือรูปการณ์แวดล้อม  พวกเจ้ามนุษย์ทั้งหลายตีความเจตนาของเราผิดอยู่เสมอ  เมื่อเรากล่าวว่าเจ้าควรใช้ชีวิตตามแบบสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติ พวกเจ้าก็นำเอาการหักห้ามใจตนเองมาใช้ และทำให้เนื้อหนังของพวกเจ้าว่านอนสอนง่าย แต่พวกเจ้าไม่ให้ความสนใจในการสำรวจค้นภายในจิตวิญญาณของพวกเจ้าอย่างพิถีพิถัน  เจ้าเพียงแต่มุ่งเน้นรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าเท่านั้น เพิกเฉยต่อวิวรณ์และการรู้สึกตัวที่เราก่อให้เกิดขึ้นภายในตัวเจ้า  เจ้าช่างประมาทเสียจริง!  ประมาทเกินไป!  เป็นไปได้หรือไม่ว่า เจ้ามองการทำให้สิ่งที่เราได้วางใจมอบหมายให้เจ้าทำให้สำเร็จสมบูรณ์ ว่าเป็นความสำเร็จลุล่วงที่ยิ่งใหญ่บางอย่าง?  เจ้าช่างโง่เขลา!  เจ้าไม่ให้ความสนใจในการหยั่งรากลงลึก!  “จงอย่าเป็นใบไม้บนต้น แต่จงเป็นรากของต้นไม้”—นั่นเป็นคำขวัญของเจ้าจริงๆ หรือ?  ไม่รู้จักคิด!  ประมาท!  เจ้าพึงพอใจทันทีที่เจ้าคิดว่าเจ้าได้ทำกำไรเล็กๆ น้อยๆ  เจ้าช่างเอาใจใส่เจตจำนงของเราน้อยนิดเหลือเกิน!  ตั้งแต่บัดนี้ไป จงใส่ใจ จงอย่านิ่งเฉย และจงอย่าเป็นไปในทางลบ!  ขณะที่เจ้าปรนนิบัติ จงมาใกล้ชิดเราให้บ่อยขึ้น และจงสื่อสารกับเรามากขึ้น กล่าวคือ นี่คือทางออกเพียงทางเดียวของเจ้า  เราตระหนักรู้ว่าเจ้าได้ปฏิเสธตัวเจ้าเองไปเรียบร้อยแล้ว ว่าเจ้ารู้ความขาดตกบกพร่องของเจ้าเอง และตระหนักรู้ถึงความอ่อนแอของเจ้าเอง  อย่างไรก็ตาม เพียงการรู้เท่านั้นไม่เพียงพอ  เจ้าจำเป็นต้องร่วมมือกับเรา และทันทีที่เจ้าเข้าใจเจตนาของเรา จงทำเจตนาเหล่านั้นให้เป็นผลทันที  นี่คือหนทางที่ดีที่สุดในการแสดงความกังวลสนใจในภาระของเรา ทั้งยังเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการนบนอบ

ไม่สำคัญว่าเจ้าปฏิบัติต่อเราเช่นไร เราก็ปรารถนาที่จะดำเนินเจตจำนงของเราภายในตัวเจ้าและวิสุทธิชนทั้งปวงต่อไปให้เสร็จสิ้น และเราต้องการให้เจตจำนงของเราดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้นทั่วทั้งแผ่นดินโดยไม่ถูกขัดขวาง  จงตระหนักรู้ถึงการนี้อย่างครบถ้วน!  การนี้เกี่ยวข้องกับประกาศกฤษฎีกาบริหารของเรา!  เจ้าไม่รู้สึกกลัวแม้สักนิดเลยหรือ?  เจ้าไม่ได้กำลังสั่นเทาด้วยความเกรงกลัวเกี่ยวกับการกระทำและพฤติกรรมของเจ้าเองหรอกหรือ?  ในหมู่วิสุทธิชนทั้งปวง แทบไม่มีผู้ใดที่สามารถสำนึกรับรู้เจตนาของเราได้  เจ้าไม่ปรารถนาที่จะโดดเด่นขึ้นมาในฐานะบุคคลที่ตระหนักรู้ถึงเจตจำนงของเราอย่างแท้จริงหรอกหรือ?  เจ้าตระหนักรู้หรือไม่?  เจตนาเร่งด่วนของเรา ณ ปัจจุบันคือการแสวงหากลุ่มคนที่สามารถตระหนักรู้อย่างแน่นอนถึงเจตจำนงของเรา  เจ้าไม่ต้องการที่จะเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นหรือ?  เจ้าไม่ต้องการสละตัวเจ้าเพื่อประโยชน์ของเรา และมอบถวายตัวเจ้าเพื่อเราหรอกหรือ?  เจ้าช่างไม่เต็มใจที่จะยอมลำบากแม้สักน้อย หรือแม้กระทั่งจะใช้ความพยายามแม้สักนิด!  หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ความมานะอุตสาหะของเราที่มีต่อพวกเจ้าก็จะสูญเปล่า  บัดนี้ที่เราได้ชี้การนี้ให้เจ้าเห็นแล้ว เจ้ายังคงไม่เข้าใจความร้ายแรงของประเด็นปัญหานี้อยู่อีกหรือ?

“สำหรับบรรดาผู้ที่สละเพื่อเราอย่างจริงใจ เราจะอวยพรเจ้าอย่างยิ่งใหญ่แน่นอน”  เจ้าดูสิ!  เราได้บอกเจ้าดังนี้หลายครั้งแล้ว ถึงกระนั้น เจ้าก็ยังคงมีความแคลงใจและความเกรงกลัวมากมายเกี่ยวกับรูปการณ์แวดล้อมของครอบครัวเจ้าและสภาพแวดล้อมภายนอก  เจ้าไม่รู้อย่างแท้จริงว่าสิ่งใดดีสำหรับตัวเจ้า!  เราใช้เพียงผู้คนที่ซื่อสัตย์ เรียบง่าย และเปิดเผยเท่านั้น  เจ้าเป็นสุขและเต็มใจให้เราใช้เจ้ามาตลอด—แต่เหตุใดเจ้ายังคงกังวลเหลือเกินเล่า?  เป็นไปได้หรือไม่ว่าวจนะของเราไม่ได้มีผลกับเจ้าเลย?  เราได้กล่าวแล้วว่าเรากำลังใช้เจ้าอยู่ ถึงกระนั้น เจ้าก็ไม่สามารถมั่นใจในการนั้นได้อย่างหนักแน่นมั่นคง  เจ้าสงสัยเสมอ กลัวว่าเราจะทอดทิ้งเจ้า  มโนคติอันหลงผิดของเจ้าช่างฝังตัวแน่นเหลือเกิน!  เมื่อเรากล่าวว่าเรากำลังใช้เจ้า นั่นหมายความว่าเรากำลังใช้เจ้า  เหตุใดเจ้าถึงช่างสงสัยเหลือเกินอยู่เสมอ?  เราไม่ได้พูดอย่างชัดเจนเพียงพอหรอกหรือ?  ทุกคำที่เราได้กล่าวนั้นแท้จริง ไม่มีสักถ้อยคำหนึ่งที่เทียมเท็จ  บุตรของเรา!  จงเชื่อใจเราเถิด  จงมุ่งมั่นในนามของเรา และเราจะมุ่งมั่นกับเจ้าอย่างแน่นอน!

ก่อนหน้า: บทที่ 54

ถัดไป: บทที่ 56

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความล้ำลึกแห่งการทรงจุติเป็นมนุษย์ (1)

ในยุคพระคุณ ยอห์นได้ปูทางไว้ให้พระเยซู  ยอห์นไม่สามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้นอกจากแค่ทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ลุล่วงเท่านั้น...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้