บทที่ 53

เราเป็นปฐมและเราเป็นอวสาน  เราคือพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียวที่ครบบริบูรณ์และคืนพระชนม์  เรากล่าวคำพูดของเราต่อหน้าพวกเจ้า และพวกเจ้าต้องเชื่อในสิ่งที่เรากล่าวอย่างมั่นคง  ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกอาจล่วงไป แต่หนึ่งตัวอักษรหรือหนึ่งขีดของสิ่งที่เรากล่าวจะไม่มีวันสูญหายไปเลย  จงจำการนี้ไว้!  จงจำมันไว้!  ทันทีที่เราได้เปล่งถ้อยคำออกไป ไม่มีสักคำเดียวที่เคยได้ถูกนำกลับมา และแต่ละคำจะได้รับการทำให้ลุล่วง  บัดนี้ถึงเวลาแล้ว และพวกเจ้าต้องเข้าสู่ความเป็นจริงโดยเร็ว  ไม่มีเวลามากนัก  เราจะนำบุตรทั้งหลายของเราไปสู่ราชอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ และสิ่งซึ่งพวกเจ้าได้เพียรพยายามและถวิลหาจะได้รับการทำให้เป็นจริง  บุตรทั้งหลายของเราเอ๋ย!  จงลุกขึ้นโดยเร็วและติดตามเรา!  ไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับพวกเจ้าที่จะยังคงมัวครุ่นคิดถึงมัน  เวลาที่สูญไปจะไม่มีวันหวนคืนมาอีกเลย หลังจากความมืด จะมีความสว่าง และความปลาบปลื้มปิติอยู่ ณ ที่นี้ต่อหน้าต่อตาของเจ้า  พวกเจ้าเข้าใจหรือไม่?  จงลืมตาของพวกเจ้าขึ้นเถิด!  จงตื่นขึ้นโดยเร็ว!  ขณะที่กำลังสื่อสารกันท่ามกลางพวกเจ้าเอง ตอนนี้เจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมอยู่ในการพูดพล่ามไร้ประโยชน์หรือกล่าวสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคริสตจักร  สิ่งที่สำคัญคือการจัดหาให้กับพี่น้องชายหญิงของเจ้าด้วยประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของเจ้าหรือด้วยบันทึกเกี่ยวกับการที่เจ้าได้รับความกระจ่างเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและได้รู้จักตัวเจ้าเอง  ผู้ใดก็ตามที่สามารถจัดหาสิ่งเหล่านี้ได้จะมีวุฒิภาวะ!  ทุกวันนี้ พวกเจ้าบางคนยังคงไม่เกรงกลัว และไม่สำคัญว่าเราจะกล่าวสิ่งใด หรือเราจะกังวลมากเพียงใด เจ้าก็ยังคงไร้ความยำเกรง ตัวตนเก่าของเจ้าไม่ยอมให้ตัวมันเองถูกสัมผัสแม้แต่นิดเดียว  ถ้าเช่นนั้นแล้วก็เพียงแค่ดำเนินชีวิตเช่นนั้นต่อไป!  จงแค่รอคอยและดูว่าผู้ใดจะถูกทำให้ล่มจม!  เจ้ากำลังคิดอยู่ตลอดเวลาถึงการคว้าโลกนี้ไว้ กำลังถวิลหาความมั่งคั่ง และกำลังรู้สึกถึงความผูกพันอันแนบแน่นกับบุตรชาย บุตรสาวและสามีของเจ้า  ถ้าเช่นนั้น เจ้าก็สามารถเพียงรู้สึกผูกพันต่อไปได้เท่านั้น!  ไม่ใช่ว่าคำพูดของเราไม่ได้ถูกกล่าวกับพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็แค่สามารถดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ตามที่พวกเจ้าปรารถนาได้!  ในอนาคตอันใกล้นี้ พวกเจ้าจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เมื่อถึงตอนนั้นมันก็จะสายเกินไปเสียแล้ว สิ่งเดียวที่คอยท่าพวกเจ้าอยู่คือการพิพากษา!

ก่อนหน้า: บทที่ 52

ถัดไป: บทที่ 54

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกฤษฎีกาบริหารสิบประการซึ่งประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในยุคแห่งราชอาณาจักรต้องเชื่อฟัง

1. มนุษย์ไม่ควรขยายตัวเองให้ยิ่งใหญ่และไม่ควรยกย่องตัวเอง  เขาควรนมัสการและยกย่องพระเจ้า2....

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้