60 การพิพากษาวาระสิ้นสุดอันชอบธรรมของพระเจ้านั้นแยกประเภทมนุษย์

Verse 1

ในพระราชกิจพระเจ้างานสุดท้าย

ของการปิดยุคจบไปนั้น

พระอุปนิสัยพระเจ้ามีไว้ตีสอน

เพื่อเผยทุกสิ่งที่ไม่ชอบธรรม

และพิพากษาผู้คนทั้งหมดให้เห็นกัน

ทำให้ผู้รักพระองค์อย่างแท้จริงนั้น เพียบพร้อม

พระอุปนิสัยเช่นนี้สามารถปิดยุคลง


Verse 2

ยุคสุดท้ายมาปรากฏที่นี่ ทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง

จะถูกแยกตามธรรมชาติ และประเภทของสิ่งนั้น

นี่คือช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงแสดง

ชะตากรรมและบั้นปลายมนุษย์

หากไม่พิพากษาการไม่เชื่อฟัง

และความไม่ชอบธรรมของผู้คน

จะไม่ถูกเปิดโปงให้เห็นกัน


Chorus

โดยการพิพากษา การตีสอน เพียงเท่านั้น

ชะตากรรมของสิ่งทรงสร้างจะถูกเผย

ตัวตนแท้จริงของคนจะเผยออกมา

คนชั่วไปอยู่กับคนชั่ว คนดีไปอยู่กับคนดี

คนชั่วจะได้รับการลงทัณฑ์

คนดีจะได้รับรางวัลตอบแทน

ผู้คนจะได้รับการแบ่งแยกกัน ตามประเภทตน

ยอมอยู่ในแดนครอบครองของพระเจ้า


Verse 3

ความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์

ได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุด

ความไม่เชื่อฟังของมนุษย์นั้น ช่างร้ายแรง

มีเพียงพระอุปนิสัยอันชอบธรรม

ประกอบด้วย การตีสอน การพิพากษา

ที่จะเปลี่ยนคน และทำให้ครบถ้วนบริบูรณ์

เปิดโปงคนชั่วร้ายลงโทษผู้ไม่ชอบธรรม


Verse 4

พระอุปนิสัยเช่นนี้ถูกแทรกซึม

ด้วยนัยสำคัญของยุคนั้น

พระเจ้าทรงเปิดเผยพระอุปนิสัย

เพื่อพระราชกิจของยุคใหม่แต่ละยุค

ไม่ได้ทรงเปิดเผยตามพระทัย

หรือไม่มีนัยสำคัญ


Chorus

โดยการพิพากษา การตีสอน เพียงเท่านั้น

ชะตากรรมของสิ่งทรงสร้างจะถูกเผย

ตัวตนแท้จริงของคนจะเผยออกมา

คนชั่วไปอยู่กับคนชั่ว คนดีไปอยู่กับคนดี

คนชั่วจะได้รับการลงทัณฑ์

คนดีจะได้รับรางวัลตอบแทน

ผู้คนจะได้รับการแบ่งแยกกัน ตามประเภทตน

ยอมอยู่ในแดนครอบครองของพระเจ้า


Verse 5

หากแม้นในช่วงยุคสุดท้าย

เมื่อชะตากรรมมนุษย์ถูกเผยออกมา

พระเจ้ายังคงมอบความรัก ความเมตตาไม่มีสิ้นสุด

ไม่ทรงพิพากษาผู้ใด

แต่กลับทรงอดทน ทรงยอมให้อภัย

ไม่ว่าความรุนแรงของบาปที่คนก่อนั้น

จะมากเพียงใด

แล้วเมื่อใดที่แผนการบริหารจัดการ

ของพระองค์จะสิ้นสุดลง

และเหล่ามวลมนุษย์

ได้พบกับชะตากรรมที่เหมาะสม


Chorus

โดยการพิพากษา การตีสอน เพียงเท่านั้น

ชะตากรรมของสิ่งทรงสร้างจะถูกเผย

ตัวตนแท้จริงของคนจะเผยออกมา

คนชั่วไปอยู่กับคนชั่ว คนดีไปอยู่กับคนดี

คนชั่วจะได้รับการลงทัณฑ์

คนดีจะได้รับรางวัลตอบแทน

ผู้คนจะได้รับการแบ่งแยกกัน ตามประเภทตน

ยอมอยู่ในแดนครอบครองของพระเจ้า


Outro

การพิพากษาที่ชอบธรรม

คือทางเดียวเท่านั้นที่จะแยกประเภทมนุษย์

และนำพวกเขาไปสู่อาณาจักรใหม่

พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า

จะนำยุคนี้ทั้งปวง ไปยังที่ปลายทาง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (3)

ก่อนหน้า: 59 พระราชกิจการพิพากษาและการตีสอนลงลึกกว่าพระราชกิจการไถ่

ถัดไป: 61 ความหมายของพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger