59 พระราชกิจการพิพากษาและการตีสอนลงลึกกว่าพระราชกิจการไถ่

Intro

บัดนี้ยุคแปรผันไป

ราชกิจพระเจ้าคืบหน้า

ความเป็นกบฏของคน สิ่งที่ล้วนไม่สะอาด

จะถูกชำระล้างผ่านการพิพากษา


Verse 1

ในช่วงระยะราชกิจแห่งการไถ่

พระเจ้าทรงต้องแสดงพระคุณให้คนชื่นชม

เพื่อคนอาจได้รับการไถ่จากบาป

ได้รับการอภัยจากบาปผ่านพระคุณ


Chorus

พระเจ้าทรงเปิดโปงความไม่ชอบธรรม

โดยวิธีการพิพากษา ตีสอน

โดยใช้พระวจนะเพื่อเฆี่ยนตี

เพื่อเปิดโปงและบ่มวินัยคน

เพื่อมนุษย์อาจได้รับความรอด

ราชกิจนี้ลงลึกยิ่งกว่าการไถ่


Verse 2

พระคุณในยุคพระคุณ

นั้นเพียงพอให้คนชื่นชมยินดี

คนได้สัมผัสพระคุณนี้แล้ว

เขาจะไม่ชื่นชมพระคุณอีกต่อไป

ราชกิจนี้ได้ผ่านเวลามาแล้ว

มนุษย์ได้รับความรอดผ่านวจนะพิพากษา

คนถูกถลุง ตีสอน พิพากษา

อุปนิสัยของเขาจึงได้เปลี่ยน


Pre-chorus

นี่ไม่ใช่เพราะพระวจนะที่พระเจ้าได้ตรัสไปหรือ


Chorus

พระเจ้าทรงเปิดโปงความไม่ชอบธรรม

โดยวิธีการพิพากษา ตีสอน

โดยใช้พระวจนะเพื่อเฆี่ยนตี

เพื่อเปิดโปงและบ่มวินัยคน

เพื่อมนุษย์อาจได้รับความรอด

ราชกิจนี้ลงลึกยิ่งกว่าการไถ่


Bridge

แต่ละช่วงระยะราชกิจตรงกัน

กับยุคสมัยและความก้าวหน้าของคน

ราชกิจทั้งหมดมีนัยสำคัญ

พระองค์ทรงทำไปเพื่อความรอดสุดท้าย

เพื่อที่คนอาจมีบั้นปลายของตนที่ดีงาม

และสุดท้ายถูกจำแนกชนชั้นตามประเภทตน


Chorus

พระเจ้าทรงเปิดโปงความไม่ชอบธรรม

โดยวิธีการพิพากษา ตีสอน

โดยใช้พระวจนะเพื่อเฆี่ยนตี

เพื่อเปิดโปงและบ่มวินัยคน

เพื่อมนุษย์อาจได้รับความรอด

ราชกิจนี้ลงลึกยิ่งกว่าการไถ่


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (4)

ก่อนหน้า: 58 สิ่งใดที่สามารถทำเพื่อเปลี่ยนธรรมชาติอันผิดบาปของมนุษย์

ถัดไป: 60 การพิพากษาวาระสิ้นสุดอันชอบธรรมของพระเจ้านั้นแยกประเภทมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger