61 ความหมายของพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

Verse 1

จงรู้ว่าในยุคสุดท้าย

พระคริสต์ใช้ความจริงมากมาย สารพันนานา

ทรงให้การสอนทุกผู้คน

และพระองค์ทรงใช้ความจริง

เพื่อเปิดโปงแก่นแท้ของผู้คน

อีกทั้งยังชำแหละถ้อยคำ

และความประพฤติของผู้คนเผยออกมา


Verse 2

พระวจนะประกอบด้วยความจริงมากมาย

เรื่องหน้าที่ของคน และการจงรักภักดีพระเจ้า

การเชื่อฟังพระองค์ดำรงชีวิตแบบมนุษย์ปกติ

พระปัญญาของพระองค์ พระอุปนิสัย

และอื่น ๆ แสดงออกมาในวจนะ


Verse 3

พระวจนะ เหล่านี้ล้วนชี้นำ

ไปที่แก่นแท้ของมนุษย์

และความเสื่อมทรามของพวกเขา

โดยเฉพาะพระวจนะที่แสดงให้เห็นถึงการ

ที่มนุษย์ไม่ยอมรับพระเจ้า

ตรัสถึงมนุษย์ที่เป็นร่างทรงของซาตาน

และศัตรูพระเจ้า


Chorus

พระราชกิจพิพากษา

ทำให้มนุษย์ได้มีความเข้าใจ

ถึงโฉมพระพักตร์จริงแท้ของพระเจ้า

และความจริงเรื่องการเป็นกบฏของพวกเขาเอง

ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า

จุดประสงค์ของงานพระองค์

ข้อล้ำลึกทั้งหลายสารพันที่พวกเขามิเข้าใจ

รู้ถึงธาตุแท้อันเสื่อมทรามของพวกเขาเอง

และรากเหง้าของมัน

พบความอัปลักษณ์ในตัวผู้คน


Verse 4

พระเจ้าทรงทำให้ธรรมชาติคนชัดเจน

ไม่ใช่ด้วยวจนะไม่กี่คำ แต่ใช้เวลานาน

โดยการตีแผ่ ตัดแต่ง และการจัดการ

เมื่อทรงดำเนินงาน

การพิพากษาทั้งหมดของพระองค์


Verse 5

ถ้อยคำธรรมดาไม่อาจจะแทนที่

หนทางเหล่านี้ได้เลย

มีแต่ความจริงที่คนไม่มี ที่สามารถกระทำสิ่งนี้

วิธีเหล่านี้คือการพิพากษาที่ช่วยให้

ความรู้เรื่องพระเจ้าที่แท้จริง

สามารถกำราบคนและโน้มน้าว

ให้ยอมนบนอบต่อพระเจ้าโดยดี


Chorus

พระราชกิจพิพากษา

ทำให้มนุษย์ได้มีความเข้าใจ

ถึงโฉมพระพักตร์จริงแท้ของพระเจ้า

และความจริงเรื่องการเป็นกบฏของพวกเขาเอง

ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า

จุดประสงค์ของงานพระองค์

ข้อล้ำลึกทั้งหลายสารพันที่พวกเขามิเข้าใจ

รู้ถึงธาตุแท้อันเสื่อมทรามของพวกเขาเอง

และรากเหง้าของมัน

พบความอัปลักษณ์ในตัวผู้คน


Outro

ราชกิจพิพากษาได้นำผลลัพธ์มาให้มากมาย

เพราะมันเปิดเผยถึงความจริง

วิถีทาง และชีวิตของพระเจ้า

ให้กับทุกคนที่เชื่อในพระองค์

นี่คืองานพิพากษาที่ทรงกระทำโดยพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระคริสต์ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาด้วยความจริง

ก่อนหน้า: 60 การพิพากษาวาระสิ้นสุดอันชอบธรรมของพระเจ้านั้นแยกประเภทมนุษย์

ถัดไป: 62 พระเจ้าจะทรงพิพากษาและชำระทุกคนที่มาอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์ให้บริสุทธิ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger