67 จุดมุ่งหมายของการพิชิตชัยช่วงสุดท้ายคือการช่วยผู้คนให้รอด

Verse 1

การพิชิตชัยในช่วงสุดท้าย คือช่วยคนให้รอด

เผยบทอวสาน

เผยผ่านการพิพากษาให้เห็นความเสื่อมคน

ด้วยการนั้นช่วยให้พวกเขาได้กลับใจ

ลุกขึ้นเสาะหาชีวิต

เส้นทางที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์

การพิชิตชัยในช่วงสุดท้าย

มีเพื่อปลุกหัวใจผู้คนที่เฉยชา

แสดงถึงความกบฏของผู้คน

ผ่านการพิพากษา


Pre-Chorus

แต่หากผู้คนยังกลับใจไม่ได้

ไม่อาจขับไล่ความเสื่อมทราม หาเส้นทางที่ถูก

พวกเขาเกินกว่าจะช่วยให้รอด

และถูกซาตานสวาปาม


Chorus

นัยสำคัญของการพิชิตชัย

คือการช่วยผู้คนให้รอด และเผยบทอวสาน

ไม่ว่าดีหรือไม่ดี ถูกช่วยหรือถูกสาปแช่ง

ล้วนถูกเผยในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย


Verse 2

ยุคสุดท้ายนั้นคือตอนที่ ทุกสรรพสิ่งได้รับการจำแนก

แยกตามประเภท ผ่านการพิชิตชัย

นี่คือพระกิจของยุคสุดท้าย

เพื่อพิชิตคนและพิพากษาบาป

พระกิจนี้แยกประเภทคนทั้งจักรวาล


Pre-Chorus

ผู้คนทุกชาติจะอยู่ภายใต้พระราชกิจ

แห่งการพิชิตชัย และมาอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษา


Chorus

นัยสำคัญของการพิชิตชัย

คือการช่วยผู้คนให้รอด และเผยบทอวสาน

ไม่ว่าดีหรือไม่ดี ถูกช่วยหรือถูกสาปแช่ง

ล้วนถูกเผยในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย


Verse 3

ทุกคนที่ทรงสร้างจะถูกจำแนกประเภท

ถูกตัดสินหน้าบัลลังก์พิพากษา

ไม่มีผู้ใดและสิ่งใดจะหลีกหนีได้

ไม่มีผู้ใดและสิ่งใด จะไม่ถูกจำแนกประเภท

เพราะบทอวสานทุกสรรพสิ่งใกล้มาถึง


Pre-Chorus

ทั้งหมดในโลก และในสวรรค์จะมาถึงบทสรุป

มนุษย์จะหนีจากจุดจบ

ของการดำรงอยู่ของตนได้เช่นไร


Chorus

นัยสำคัญของการพิชิตชัย

คือการช่วยผู้คนให้รอด และเผยบทอวสาน

ไม่ว่าดีหรือไม่ดี ถูกช่วยหรือถูกสาปแช่ง

ล้วนถูกเผยในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย


Chorus

นัยสำคัญของการพิชิตชัย

คือการช่วยผู้คนให้รอด และเผยบทอวสาน

ไม่ว่าดีหรือไม่ดี ถูกช่วยหรือถูกสาปแช่ง

ล้วนถูกเผยในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)

ก่อนหน้า: 66 ความจริงของงานแห่งการพิชิตชัยในยุคสุดท้าย

ถัดไป: 68 เป้าหมายหลักของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger