66 ความจริงของงานแห่งการพิชิตชัยในยุคสุดท้าย

Verse 1

คนเสื่อมทรามไม่รู้จักพระเจ้า

และบูชาพระองค์

ในตอนสร้างโลก อาดัมและเอวา

พระสิริพระยาเวห์คงอยู่

แต่คนกลายเป็นผู้ทรามเสื่อม

หมดสิ้นเกียรติและคำพยาน

เมื่อทุกคนต่อต้านพระเจ้า 

และยังเลิกบูชาพระองค์


Chorus

งานวันนี้คือโอกาสคืน

พระสิริทั้งปวง 

ให้ผู้คนบูชาพระเจ้า

เป็นพยานท่ามกลางสิ่งทรงสร้าง

สิ่งนี้ควรเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ของงาน

งานแห่งชัยชนะในยุคสุดท้าย


Verse 2

มนุษย์ถูกพิชิตได้ยังไง

ถ้อยคำทำงานโน้มน้าวคน

ด้วยคำตัดสินและโทษทัณฑ์

และคำสาปให้เขาจำนน

เปิดโปงความดื้นรั้นของคน

พิพากษาการต่อต้าน

เพื่อจะให้เห็นว่าพวกเขาอธรรม

และให้เห็นว่าพระเจ้านั้นชอบธรรม


Chorus

งานวันนี้คือโอกาสคืน

พระสิริทั้งปวง 

ให้ผู้คนบูชาพระเจ้า

เป็นพยานท่ามกลางสิ่งทรงสร้าง

สิ่งนี้ควรเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ของงาน

งานแห่งชัยชนะในยุคสุดท้าย


Verse 3

พระวจนะจะพิชิต

และโน้มน้าวคน

คนที่ยอมรับการพิชิตต้องรับ

การตัดสินของพระคำ

หากคุณเชื่อฟังคำของพระเจ้า

ไม่ไปตามทางตนเอง

นั่นคือคุณได้ถูกพิชิต

โดยพระคำของพระเจ้า


Chorus

งานวันนี้คือโอกาสคืน

พระสิริทั้งปวง 

ให้ผู้คนบูชาพระเจ้า

เป็นพยานท่ามกลางสิ่งทรงสร้าง

สิ่งนี้ควรเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ของงาน

งานแห่งชัยชนะในยุคสุดท้าย

งานแห่งชัยชนะในยุคสุดท้าย


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 65 จุดประสงค์ของพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้า

ถัดไป: 67 จุดมุ่งหมายของการพิชิตชัยช่วงสุดท้ายคือการช่วยผู้คนให้รอด

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้