68 เป้าหมายหลักของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยของพระเจ้า

Verse 1

พวกเจ้าทุกคนตกอยู่ในความมืด

พวกเจ้าถูกทำร้ายอย่างล้ำลึก

เพื่อพวกเจ้าได้รู้จักธรรมชาติมนุษย์

ใช้ชีวิตตามความจริงคือเป้าหมายราชกิจ

หากเจ้านั้นหลบหนีความมืดได้

ปลดปล่อยตนจากสิ่งไม่สะอาด

หากเจ้าสามารถบริสุทธิ์

เจ้าครอบครองความจริง นั่นคือความหมาย


Chorus

เป้าหมายหลักของการทรงพิชิต

คือชำระมนุษยชาติให้สะอาด

มนุษย์จะได้ครอบครองความจริง

เพราะพวกเขาเข้าใจน้อยเกินไป

การทรงราชกิจพิชิตชัยคนเหล่านี้

มีนัยสำคัญที่ล้ำลึกที่สุด


Verse 2

มิใช่ว่าธรรมชาติของเจ้าเปลี่ยน

แต่เจ้านั้นสามารถปฏิบัติความจริง

เจ้านั้นสามารถละทิ้งเนื้อหนัง

คือสิ่งที่ผู้ได้รับการชำระให้สะอาดทำ

ผู้มีและใช้ชีวิตตามความจริง

พระเจ้าทรงรับไว้ได้ครบบริบูรณ์

ผู้ใช้ชีวิตตามภาพลักษณ์เปโตร

ได้รับความเพียบพร้อม คนอื่นถูกพิชิต


Chorus

เป้าหมายหลักของการทรงพิชิต

คือชำระมนุษยชาติให้สะอาด

มนุษย์จะได้ครอบครองความจริง

เพราะพวกเขาเข้าใจน้อยเกินไป

การทรงราชกิจพิชิตชัยคนเหล่านี้

มีนัยสำคัญที่ล้ำลึกที่สุด


Verse 3

ราชกิจที่ทรงทำกับพวกถูกพิชิต

ประกอบด้วยการสาปแช่งคนเหล่านั้น

การตีสอนและการแสดงพระพิโรธ

พวกเขาได้ความชอบธรรม การสาปแช่ง

การทรงราชกิจกับคนพวกนี้ก็คือ

การเผยความเสื่อมทรามภายใน

เพื่อพวกเขาจะได้รู้จักมัน

พวกเขาจะได้เชื่อมั่นเต็มที่


Bridge

เมื่อผู้คนกลายมาเป็นเชื่อฟัง

ราชกิจการทรงพิชิตก็จะจบลง

ต่อให้คนส่วนใหญ่ไม่แสวงหาความจริง

ราชกิจพิชิตชัยก็จะสิ้นสุด


Chorus

เป้าหมายหลักของการทรงพิชิต

คือชำระมนุษยชาติให้สะอาด

มนุษย์จะได้ครอบครองความจริง

เพราะพวกเขาเข้าใจน้อยเกินไป

การทรงราชกิจพิชิตชัยคนเหล่านี้

มีนัยสำคัญที่ล้ำลึกที่สุด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มีเพียงผู้ที่ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นที่สามารถใช้ชีวิตอันเปี่ยมความหมายได้

ก่อนหน้า: 67 จุดมุ่งหมายของการพิชิตชัยช่วงสุดท้ายคือการช่วยผู้คนให้รอด

ถัดไป: 69 เนื้อแท้ของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger