5 บุตรมนุษย์ได้ปรากฎด้วยพระสิริ

Verse 1

การปรากฏตัวของพระเจ้านั้น ได้เกิดขึ้นมา

เกิดขึ้นมาในท่ามกลาง บรรดาคริสตจักรของพระองค์

พระวิญญาณของพระองค์ตรัส ทรงเป็นดั่งไฟ

พระองค์นั้นทรงเปี่ยมด้วยบารมี

พระองค์กำลังพิพากษาผู้คน


Verse 2

พระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ จริงแท้แน่นอน

แต่งกายด้วยฉลองพระองค์ ซึ่งปกคลุมพระบาท

และทรงคาดแถบทองคำที่พระอุระ

พระเกศาและพระเศียรของพระองค์

มีสีขาวเปรียบดังขนแกะบริสุทธิ์


Verse 3

พระเนตรของพระองค์เหมือนดังเปลวไฟ

พระบาทพระองค์เหมือนทองสัมฤทธิ์

ที่หลอมบริสุทธิ์ในเตาไฟ

พระสุรเสียงของพระองค์เปรียบดั่ง

เสียงน้ำไหลหลั่งมากมาย

ในพระหัตถ์พระองค์มีดวงดาวเจ็ดดวง

มีดาบสองคมภายในพระโอษฐ์ของพระองค์

และพระพักตร์พระองค์เหมือนดังตะวัน

ที่ส่องแสงแรงกล้าหาใดเทียบ


Chorus 1

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงสำแดง ในร่างพระวิญญาณ

ปราศจากเนื้อหนังหรือโลหิต

แม้เพียงหยดเดียวจากศีรษะจรดปลายเท้า

พระองค์ทรงอยู่เหนือจักรวาล

ทรงประทับอยู่ที่บนบัลลังก์อันรุ่งโรจน์

และปกครองอยู่เหนือทุกสิ่ง

ในสวรรค์ชั้นสามเบื้องบน


Verse 4

บุตรมนุษย์ได้ถูกเห็นและเป็นพยาน

และพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระองค์ อย่างเปิดเผยแก่ทุกคน

พระสิริพระเจ้าเปล่งรัศมีเรืองรอง

ดั่งดวงตะวันที่ฉายแสงแผดเผาแรงกล้า หาผู้ใดเทียบเทียม


Verse 5

พระพักตร์เปี่ยมด้วยพระสิริของพระผู้เป็นเจ้า

เปล่งแสงอันสว่างสุกใส ทำให้ตาคนพร่ามัว

ไม่มีดวงตาผู้ใดจะสามารถต้านทาน

ผู้ใดที่กล้าต้านทานพระองค์ ผู้นั้นจะต้องวายชีพที่มี


Verse 6

ถ้าผู้ใดคิดจะขัดขืน

ไม่ว่าความคิด ถ้อยคำ หรือพฤติกรรมที่มีให้เห็น

จะไม่มีความเมตตาให้ได้เห็น จากพระเจ้า

พระองค์ไม่ปราณีให้ผู้ใดแน่นอน

และพวกคุณทั้งหลายจะไม่ได้เห็น

สิ่งใดเลยนอกจากการพิพากษา ที่จะได้รับ


Chorus 2

หมดสิ้นทั้งจักรวาลอยู่ในพระหัตถ์

หากพระเจ้าลิขิตสั่งสิ่งใดนั้น

มันจะเกิดตามพระดำรัสพระองค์

หากพระองค์ต้องการ มันก็จะเป็นไปดังเช่นนั้น

ซาตานอยู่ใต้พระบาทของพระเจ้า

มันอยู่ในหลุมพรางบาดาลลึกไม่สิ้นสุด

พระเจ้านั้นทรงมีชัยชนะ พิชิตมารร้ายทั้งปวง


Bridge

เมื่อเสียงของพระเจ้า ได้เปล่งไกลออกไป

โลกทั้งสิ้นหายไป ฟ้าสวรรค์และโลกจะล่วงไป

สิ่งทั้งปวงจะได้รับการรื้อฟื้น

ได้รับการสร้างใหม่ สิ่งนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

พระเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือโลกนี้แล้ว

ตอนนี้พระองค์ทรงนั่งที่นี่ และทรงตรัสกับคุณ

ทุกคนที่มีหูควรตั้งใจฟัง

พระองค์อยู่ที่นี้

ผู้คนที่มีชีวิตควรน้อมรับ พระวจนะของพระเจ้า


Chorus 1

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงสำแดง ในร่างพระวิญญาณ

ปราศจากเนื้อหนังหรือโลหิต

แม้เพียงหยดเดียวจากศีรษะจรดปลายเท้า

พระองค์ทรงอยู่เหนือจักรวาล

ทรงประทับอยู่ที่บนบัลลังก์อันรุ่งโรจน์

และปกครองอยู่เหนือทุกสิ่ง

ในสวรรค์ชั้นสามเบื้องบน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 15

ก่อนหน้า: 4 คำสรรเสริญมายังศิโยน

ถัดไป: 6 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ปรากฎดั่งดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger