ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บุตรมนุษย์ได้ปรากฎด้วยพระสิริ

播放速度

บุตรมนุษย์ได้ปรากฎด้วยพระสิริ

Verse 1

การปรากฏตัวของพระเจ้านั้น ได้เกิดขึ้นมา

เกิดขึ้นมาในท่ามกลาง บรรดาคริสตจักรของพระองค์

พระวิญญาณของพระองค์ตรัส ทรงเป็นดั่งไฟ

พระองค์นั้นทรงเปี่ยมด้วยบารมี

พระองค์กำลังพิพากษาผู้คน

พระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ จริงแท้แน่นอน

แต่งกายด้วยฉลองพระองค์ ซึ่งปกคลุมพระบาท

และทรงคาดแถบทองคำที่พระอุระ

พระเกศาและพระเศียรของพระองค์

มีสีขาวเปรียบดังขนแกะบริสุทธิ์

พระเนตรของพระองค์เหมือนดังเปลวไฟ

พระบาทพระองค์เหมือนทองสัมฤทธิ์

ที่หลอมบริสุทธิ์ในเตาไฟ

พระสุรเสียงของพระองค์เปรียบดั่ง

เสียงน้ำไหลหลั่งมากมาย

ในพระหัตถ์พระองค์มีดวงดาวเจ็ดดวง

มีดาบสองคมภายในพระโอษฐ์ของพระองค์

และพระพักตร์พระองค์เหมือนดังตะวัน

ที่ส่องแสงแรงกล้าหาใดเทียบ

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงสำแดง ในร่างพระวิญญาณ

ปราศจากเนื้อหนังหรือโลหิต

แม้เพียงหยดเดียวจากศีรษะจรดปลายเท้า

พระองค์ทรงอยู่เหนือจักรวาล

ทรงประทับอยู่ที่บนบัลลังก์อันรุ่งโรจน์

และปกครองอยู่เหนือทุกสิ่ง

ในสวรรค์ชั้นสามเบื้องบน

Verse 2

บุตรมนุษย์ได้ถูกเห็นและเป็นพยาน

และพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระองค์ อย่างเปิดเผยแก่ทุกคน

พระสิริพระเจ้าเปล่งรัศมีเรืองรอง

ดั่งดวงตะวันที่ฉายแสงแผดเผาแรงกล้า หาผู้ใดเทียบเทียม

พระพักตร์เปี่ยมด้วยพระสิริของพระผู้เป็นเจ้า

เปล่งแสงอันสว่างสุกใส ทำให้ตาคนพร่ามัว

ไม่มีดวงตาผู้ใดจะสามารถต้านทาน

ผู้ใดที่กล้าต้านทานพระองค์ ผู้นั้นจะต้องวายชีพที่มี

ถ้าผู้ใดคิดจะขัดขืน

ไม่ว่าความคิด ถ้อยคำ หรือพฤติกรรมที่มีให้เห็น

จะไม่มีความเมตตาให้ได้เห็น จากพระเจ้า

พระองค์ไม่ปราณีให้ผู้ใดแน่นอน

และพวกคุณทั้งหลายจะไม่ได้เห็น

สิ่งใดเลยนอกจากการพิพากษา ที่จะได้รับ

Verse 3

หมดสิ้นทั้งจักรวาลอยู่ในพระหัตถ์

หากพระเจ้าลิขิตสั่งสิ่งใดนั้น

มันจะเกิดตามพระดำรัสพระองค์

หากพระองค์ต้องการ มันก็จะเป็นไปดังเช่นนั้น

ซาตานอยู่ใต้พระบาทของพระเจ้า

มันอยู่ในหลุมพรางบาดาลลึกไม่สิ้นสุด

พระเจ้านั้นทรงมีชัยชนะ พิชิตมารร้ายทั้งปวง

เมื่อเสียงของพระเจ้า ได้เปล่งไกลออกไป

โลกทั้งสิ้นหายไป ฟ้าสวรรค์และโลกจะล่วงไป

สิ่งทั้งปวงจะได้รับการรื้อฟื้น

ได้รับการสร้างใหม่ สิ่งนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

พระเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือโลกนี้แล้ว

ตอนนี้พระองค์ทรงนั่งที่นี่ และทรงตรัสกับคุณ

ทุกคนที่มีหูควรตั้งใจฟัง

พระองค์อยู่ที่นี้

ผู้คนที่มีชีวิตควรน้อมรับ พระวจนะของพระเจ้า

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงสำแดง ในร่างพระวิญญาณ

ปราศจากเนื้อหนังหรือโลหิต

แม้เพียงหยดเดียวจากศีรษะจรดปลายเท้า

พระองค์ทรงอยู่เหนือจักรวาล

ทรงประทับอยู่ที่บนบัลลังก์อันรุ่งโรจน์

และปกครองอยู่เหนือทุกสิ่ง

ในสวรรค์ชั้นสามเบื้องบน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ก่อนหน้า:เจ้ารู้จักพระราชกิจของพระเจ้าหรือไม่

ถัดไป:หลักการแสวงหาหนทางที่แท้จริง